2018/112 Sirküler (21.06.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-112

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik bir çalışmanın başlatıldığı ifade edilmekte olup, söz konusu çalışmanın aşamaları aşağıda yer almaktadır.

- Yatırım teşvik belgesi ile ilgili tüm süreçlerin Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E - TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla yürütülmesi amacına haiz projenin ilk aşamasının, yatırımcılar adına E - TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesinin olduğu,

- İkinci aşamada ise yatırım teşvik belgesine ilişkin her türlü müracaatın elektronik ortamda alınmasının sağlanarak, kağıt ortamında evrak akışı uygulamasına son verileceği,

- Söz konusu mevzuat düzenlemesi çerçevesinde 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatların Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E - TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirileceği; bu tarihten önceki başvurulara istinaden düzenlenmiş yatırım teşvik belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin ise hâlihazırda olduğu gibi kağıt ortamında sonuçlandırılacağı,

- 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yalnızca nitelikli elektronik sertifika sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış kişilerin E - TUYS aracılığıyla yatırım teşvik işlemlerini yürütmek üzere sisteme erişebilecekleri ve Yatırım Teşvik Sisteminin tüm kullanıcılarının en kısa sürede yetkilendirme için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğü'ne müracaat yapmalarının gerektiği,

hususları belirtilmektedir.

Yazının devamında, 1 Haziran 2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesi çerçevesinde yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğü'ne gönderilen, "Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu (EK-1)” "Yatırımlar için Sermaye Bilgi Formu (EK-2)” ve "Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu (EK-3)” dokümanlarının kağıt ortamında alınması uygulamasına son verildiği, söz konusu dokümanlarda talep edilen bilgilerin yetkilendirilen kişiler tarafından E - TUYS ortamında iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye (duyuru, mevzuat düzenlemesi, kullanım kılavuzu, dilekçe, form vb.) Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Sermaye Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan E - imza Uygulamaları / Uygulamalar / Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi (E - TUYS) sekmelerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.