2018/113 Sirküler (22.06.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-113

Sayın Üyemiz;

1. Irak Vergi Artışı

2. Cosme Programı Çağrısı

3. Pakistan İş Olanakları ve İkili İş Görüşmeleri Konferansı

4. ABD / Telafi Edici Vergi Soruşturması

5. Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Irak Vergi Artışı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 10 / 06 / 2018 tarihinde, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'nin resmi internet sayfasında yayımlanan bir duyuruda (http://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=8332), Irak Sanayi ve Maden Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda ve 2010 / 11 sayılı Irak Ürünlerinin Korunması Kanunu çerçevesinde Irak Bakanlar Kurulu tarafından aşağıda belirtilen kararların alındığı ifade edilmektedir.

- Irak'a ithal edilecek 62031900 HS kodu altında yer alan "erkek takım elbisesi” ürününden % 20 ilave gümrük vergisinin alınacağı, (Söz konusu ürünlerde 2018 yılı Irak Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen oran % 15'tir.)

- Irak'a ithal edilecek 34022022 ve 34022010 HS kodu altında yer alan "çamaşır suyu”, "leke çıkarıcı” ve "jel bulaşık deterjanı” ürünlerinden % 30 ilave gümrük vergisinin uygulanacağı, (Söz konusu ürünlerde 2018 yılı Irak Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen oran % 10'dur.)

- Irak'a ithal edilecek tavuk ürünleri ve tavuk parçaları ile 0207 HS kodu altında yer alan "donmuş kanatlı hayvan etleri ve sakatatları” ürünlerinden % 50 ilave gümrük vergisinin alınacağı, bu ürünlerde, kamu, özel veya karma sektörler için herhangi bir sebeple uygulanan gümrük vergisi istisnalarının kaldırıldığı, (Söz konusu ürünlerde 2018 yılı Irak Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen oran % 10'dur.)

- Irak'a ithal edilecek elektrik kabinlerinden % 26 ilave gümrük vergisinin alınacağı, (Söz konusu ürünlerde 2018 yılı Irak Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen oran % 30'dur.)

- Irak'a ithal edilecek 30023000, 04029920 ve 04029120 HS kodu altında yer alan "Newcastle Hastalığı Aşısı”, "PPR aşısı” ve "süt kreması” ürünlerinden % 100 ilave gümrük vergisinin alınacağı, (Söz konusu ürünlerde 2018 yılı Irak Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen oran % 10'dur.)

- Irak'a ithal edilecek 30043900 ve 68101100 HS kodu altında yer alan "Lansoprazol 15 mg tablet” ve "inşaat blokları (thermablock)” ürünlerinden % 27 ilave gümrük vergisinin alınacağı, (Söz konusu ürünlerde 2018 yılı Irak Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen oran sırasıyla % 10 ve % 15'tir.)

- Irak'a ithal edilecek 49019930 HS kodu altında yer alan "birinci ve ikinci öğretim okul kitapları” ürününden % 200 ilave gümrük vergisinin alınacağı, (Söz konusu ürünlerde 2018 yılı Irak Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen oran % 15'tir.)

- Irak'a ithal edilecek 19059080 HS kodu altında yer alan "doğal patates cipsi” ürününde % 85 ilave gümrük vergisinin alınacağı, (Söz konusu ürünlerde 2018 yılı Irak Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen oran % 10'dur.

hususları belirtilmektedir.

Yazının devamında, anılan bütün ürünler için ilave vergi uygulamasında dört yıl boyunca bir indirime gidilmeyeceği belirtilmekte olup, bu süre içerisinde yerel pazarın durumunun izleneceği ifade edilmektedir.

Irak Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komisyonunun anılan ürünler için belirlenen ilave vergileri yürürlüğe koyacağı, Irak Sanayi ve Maden Bakanlığı Endüstriyel Kalkınma ve Organizasyon Genel Müdürlüğünün periyodik olarak anılan ürünlerin ithalat miktarları ve değerlerini, söz konusu ürünlerden elde edilen gümrük vergisi gelirlerini ve ithalatçı ülke ve firma bilgilerini gözden geçireceği belirtilmektedir.

Bahse konu kararın Irak Hükümeti'nin yerel ürünleri koruma ve ulusal sanayii geliştirme anlayışına uygun olarak alındığı belirtilmekte olup, söz konusu kararın 5 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

2. Cosme Programı Çağrısı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'nın (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, bu kapsamda ülkemizin anılan programdan etkin şekilde yararlanabilmesini teminen Başkanlıkları tarafından farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmalarında bulunulduğu bildirilmektedir.

Yazının devamında, COSME programı çerçevesinde "Supporting the Development and Promotion of Transnational Thematic Tourism Products: Exploiting Synergies between Tourism and Cultural and Creative Industries” proje teklif çağrısının yayımlandığı ifade edilmekte olup, anılan teklif çağrısının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK1: Teklif Çağrısı

3. Pakistan İş Olanakları ve İkili İş Görüşmeleri Konferansı

İstanbul Pakistan Başkonsolosluğundan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Pakistan Büyükelçiliğinin İslamabad Ticaret Odası (ICCI) ve Pakistan İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğinde 27 - 28 Haziran tarihlerinde İstanbul'da Conrad Hilton Hotel'de İş Olanakları Konferansı'nın (BoC: Business Opportunities Conference) düzenleneceği ifade edilmekte olup, bahse konu konferansın ödül seremoni davetiyesi - programı, iş olanakları konferansı davetiyesi - programı ve katılımcı listesi ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, ikili ilişkilerimizin arttırılması adına fayda görülen bu etkinliğe kayıt yaptırmak isteyen firmaların https://goo.gl/n6TjXW internet adresinden kayıt formunu doldurmalarının gerektiği belirtilmektedir. Detaylı bilgi için Pakistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yetkili kişisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

EK2: Ödül Seremoni Davetiyesi

EK3: Ödül Seremonisi Programı

EK4: İş Olanakları Konferansı Davetiyesi

EK5: İş Olanakları Konferansı Programı

EK6: Katılımcı Listesi

Detaylı Bilgi İçin:

Pakistan - İstanbul Başkonsolosluğu

Tuna ÇAKAR

Tel: + 90 212 324 58 27 / +90 212 324 91 54

GSM: +90 555 107 37 26

E - posta: ms.tunacakar@gmail.com

4. ABD / Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” (7306.30 ve 7306.90 GTİ'li) ithalatına karşı bir telafi edici verginin uygulandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 2 Mayıs 2018 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirime göre ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 dönemi için bir idari gözden geçirme soruşturması açılmasının başlatılmış olduğu ifade edilmekte olup, anılan bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-05-02/pdf/2018-09311.pdf linkinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

5. Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları

Saraybosna Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bosna Hersek Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı (FIPA) tarafından anılan Müşavirliğimize ilgili Bosna Hersek Belediyeleri tarafından koordine edilen potansiyel yatırım projelerinin özet formlarının iletildiği belirtilmekte olup, söz konusu formların bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, Bosna Hersek'in Republika Sırpska Entitesi'nde yer alan Bijeljina Şeker Fabrikası tarafından adı geçen Müşavirliğimize iletilen yazıda, anılan fabrikanın 2010 yılındaki başarısız satış girişimi nedeniyle finansal açıdan tasfiye sürecinde bulunduğu, bununla birlikte söz konusu fabrikanın halihazırda üretim faaliyetlerini sürdürme potansiyelini koruduğu, fabrikanın yeniden üretime dönebilmesi için hazırlanan yatırım projeksiyonu belgelerinin Müşavirliğimize gönderildiği belirtilerek 15 / 08 / 2018 tarihine kadar satın alma tekliflerinin beklendiği ifade edilmektedir. Bahse konu fabrikanın yatırım teklifinin bir örneği ekte yer almaktadır.

EK7: FIPA BFC Yatırım Proje Formları Haziran 2018

EK8: Bijeljina Şeker Fabrikası Yatırım Teklifi


Ekler:
2018-113.doc
Bijeljina Seker Fabrikasi Yatirim Teklifi.pdf
FIBA BFC Yatirim Proje Formlari Haziran 2018.pdf
Is Olanaklari Konferansi Davetiyesi.pdf
Is Olanaklari Konferansi Programi.pdf
Katilimci Listesi.pdf
Odul Seremoni Davetiyesi.pdf
Odul Seremonisi Programi.pdf
Proje Teklif Cagrisi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.