2018/122 Sirküler (05.07.2018)
BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018 / 122

Sayın Üyemiz;

1. AB / Koruma Önlemi Soruşturması

2. Rusya Federasyonu (AEB) Hafif Ticari Araçlar Anti-Damping Soruşturması

3. İran'ın İthalat Yasaklamaları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. AB / Koruma Önlemi Soruşturması

İlgi: a) 30.03.2018 tarih ve 2018/071 Sayılı Sirkülerimiz.

b) 21.06.2018 tarih ve 2018/111 Sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazılarımız konusu Avrupa Birliği tarafından çelik ithalatına karşı yürütülmekte olan korunma önlemi soruşturması kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 28 Haziran 2018 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olan Ek-1'deki bildirim ile AB, söz konusu soruşturmaya Ek-2'de detayları yer alan iki ürün grubunun dahil edildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, iki yeni ürün grubunun dahil edilmesine ilişkin görüşlerin 28 Haziran 2018 tarihinden itibaren 7 gün içerisinde; diğer görüşlerin 21 gün içerisinde iletilebileceği ifade edilmektedir. İlaveten, eklenen ilgili ürünlerle ilgili soru formu talep eden tarafların bu taleplerini 15 gün içerisinde e-posta yoluyla AB makamlarına iletmeleri ve soru formlarının alındığı tarihten itibaren 21 gün içerisinde doldurulması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, söz konusu bildirimde, birinci, dördüncü ve yedinci ürün gruplarının Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının Ek-2'de bulunduğu halde revize edildiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, AB Nezdinde Daimi Temsilciliğimiz aracılığıyla edinilen bilgide, soruşturmayı yürüten AB Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğünce, AB içerisindeki onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından, tahminen 2018 yılı Temmuz ayı ortasından itibaren bazı çelik ürünleri ithalatına 200 gün süre ile geçici önlem uygulanmaya başlanmasının planlandığı; geçici önlem olarak AB'nin son üç yıllık (2015-2017) ithalat ortalaması seviyesinde bir global kota açılmasının ve kotayı aşan ithalat için % 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü; yeni eklenen ürünler dahil olmak üzere geçici önlemin birkaç ürün hariç tüm ürünleri kapsayacağı; söz konusu önlemin toplam ithalatın % 3'ünden azını oluşturan gelişme yolundaki ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanı EFTA üyeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) haricinde tüm ülkelere uygulanacağı ifade edilmektedir.

Ek-1: AB Bildirimi (3 Sayfa)

Ek-2: Eklenen ve Revize Edilen Ürün Grupları (1 Sayfa)

2. Rusya Federasyonu (AEB) Hafif Ticari Araçlar Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu'nun da üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından 16 Kasım 2011 tarihinde Almanya, İtalya ve Polonya'nın yanı sıra ülkemiz menşeli "Hafif Ticari Araçlar” (8704.21.31 ve 8704.21.91 GTİP'leri altında yer alan) ithalatına karşı başlatılmış olan anti-damping soruşturması kapsamında 14 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan Nihai Sonuç Raporu'na göre ilgili tarihten bu yana %11,1 oranında anti-damping önleminin uygulandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Moskova Ticaret Müşavirliğimiz kanalıyla şifahen Bakanlıklarına iletilen bilgilendirme kapsamında Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 14 Haziran 2018 tarihi itibariyle soruşturmanın kapatılıp mevcut önlemin yürürlükten kalktığı ve önlemin devamına ilişkin yeni bir sunset review başlatılmayacağı bilgisinin aktarıldığı belirtilmektedir.

3. İran'ın İthalat Yasaklamaları

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, İran ekonomisinin sene başından bu yana yaşanan döviz kuru dalgalanmalarından ve ABD'nin 8 Mayıs 2018 tarihinde Nükleer Anlaşması'ndan çekildiğini açıklaması ile başlayan belirsizlik sürecinden olumsuz yönde etkilendiği ve İran Hükümeti'nin ülkeden döviz çıkışını engellemek üzere tedbirler almaya başladığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, İran basınında çıkan haberlere göre, İran'ın 1.339 kalem üründe gümrük vergilerini arttırma ya da ithalatı yasaklama yoluna gitmeye hazırlandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından İran haber kaynaklarında yapılan araştırmalara atıfla, yasaklanmaya tabi ürünlere ilişkin gayri resmi listeye ulaşıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu ürün listesi yazı ekte (Ek-3) sunulmaktadır.

Ek-3: İthalatı Yasaklanan Ürünler Listesi (5 Sayfa)


Ekler:
2018-122 Ek-1.pdf
2018-122 Ek-2.docx
2018-122 Ek-3.pdf
2018-122 sirkuler-antetli.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.