2018/126 Sirküler (13.07.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-126

Sayın Üyemiz;

1. Malezya STA Tanıtım Faaliyetleri

2. Çin Rekabet Avantajı

3. Rekabet Avantajı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Malezya STA Tanıtım Faaliyetleri

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; ülkemizin Asya- Pasifik Bölgesi'nde Güney Kore'nin ardından ikinci, Güney Asya Bölgesi'nde ise ilk Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olma özelliği taşıyan Türkiye - Malezya STA'sı 17 Nisan 2014 tarihinde Ankara'da imzalandığı ve 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, anılan STA'nın yürürlüğe girişinin akabinde Malezya'ya ihracatımızda demir- çelik ürünleri başta olmak üzere bazı kalemlerde ciddi artış yaşandığı, ayrıca ihracatımızın ürün bazında çeşitlendiğinin görüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, artışın ve çeşitlendirmenin STA ile kazanılan pazara giriş avantajlarının tam kullanılması halinde daha da artabilecek olup; söz konusu anlaşma ile elde edilen avantajların detayları, STA'ya ilişkin sunumları içeren tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği hakkında malumatlar ekte sunulmaktadır.

EK-1: STA Bilgi Notu

2. Çin Rekabet Avantajı

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "bazı yeni ve yenileştirilmiş otobüs ve kamyon lastikleri” ithalatına karşı geçici anti- damping vergisi uygulanması hakkında 2018/163/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2018/683/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Mayıs 2018 tarihli ve L 116 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu ürün ihracatçısı Çinli firmalara %29,3 ila %68,8 arasında değişen oranlarda anti- damping vergisi uygulanacağı ifade edilmekte olup, ayrıca bu durum ülkemize bahse konu ürünün ihracatında mezkûr ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

3. Rekabet Avantajı

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, çelik ve alüminyum ithalatına karşı 1962 yılına ait Trade Expansion Act'in "Bölüm 232” kapsamında sırasıyla %25 ve %10 ek vergi getirildiği belirtilmektedir. Ayrıca, söz konusu çelik önlemlerinden Avustralya tam muaf, Güney Kore, Arjantin ve Brezilya bir kota kapsamında muaf tutulmuş olup, alüminyum önlemlerinden Avustralya tam muaf, Arjantin bir kota kapsamında muaf tutulduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu önlemler, ülkemiz dâhil birçok ülke tarafından özünde bir korunma önlemi olarak görülmüş olup, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması (Anlaşma) kapsamında ABD'den istişare talep edildiği, ancak, ABD tarafı söz konusu önlemlerin korunma önlemi olmadığı gerekçesiyle söz konusu istişare taleplerini reddettiği belirtilmektedir.

Bahse konu Anlaşma, istişarelerden bir sonuç alınmaması halinde "esaslı bir menfaati” bulunan ülkeler tarafından söz konusu önlemlere eşdeğer bir karşı önlem alınmasına cevaz vermekte olup, bu kapsamda, ülkemiz dışında, Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika ve Rusya tarafından ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatında aldığı önlemlere karşı bir önlem alınacağına ilişkin bildirimlerin DTÖ'ye yapıldığı ifade edilmektedir.

Nitekim, ülkemizce 22 kalem üründe alınan karşı önlem 25/6/2018 tarihli ve 30459 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de "Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması”na Dair 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup, diğer ülkelerce resmi olarak açıklanan karşı önleme tabi olacak ürünlere ilişkin listeler aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Avrupa Birliği: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=245249&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=False

Çin Halk Cumhuriyeti: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=244237&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True

Hindistan: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=246009&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True

Kanada: https://www.fin.gc.ca/access/tt-it/cacsap-cmpcaa-1-eng.asp

Meksika: http://diariooficial.gob.mx/DOFmobile/nota_detalle.php?codigo=5525036&fecha=05/06/2018

Ayrıca Amerikan Metal Üreticileri ve Kullanıcıları Koalisyonu tarafından yayımlanan özet tablo

http://www.aiis.org/wp-content/uploads/2018/06/Retaliatory-Tariffs-by-Country-6.18_0.pdf

adresinde yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu durumun, ülkemize, bahse konu ürünlerin söz konusu ülkelere ihracatında ABD menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.


Ekler:
Ek-1 STA Bilgi Notu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.