2018/149 Sirküler (17.08.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-149


Sayın Üyemiz;

1. ABD - Section 232 Çelik Önlemi

2. ABD GTS Sistemi

3. Irak - Bazı Ürünlere Ek Gümrük Vergileri

4. Sudan İthalat Yasakları

5. Metroloji ve Kalite Kuruluşu Bilgilendirme Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. ABD - Section 232 Çelik Önlemi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Section 232 soruşturmaları sonucunda Güney Kore, Arjantin, Brezilya ve Avustralya hariç çelik ithalatında ek % 25, Arjantin ve Avustralya hariç alüminyum ithalatında ek % 10 verginin uygulandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, 10 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Başkanlık Bildirisi'ne göre, 13 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ülkemizden yapılacak çelik ithalatına uygulanan % 25 ek verginin % 50'ye çıkarıldığı belirtilmekte olup, söz konusu Başkanlık Bildirisi'ne https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-5/ adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

2. ABD GTS Sistemi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 23 Mart 2018 tarihinde ABD Başkanı tarafından imzalanan 1625 sayılı Kanun ile ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin (GTS) 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla uzatıldığı, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yayımlanan duyurular uyarınca yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreci ve GSP yenileme taleplerine ilişkin olarak bilgilendirme yapıldığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, USTR tarafından yapılan ve bir örneği ekte yer alan duyuruda, Türkiye'nin GTS'den faydalanma kriterlerini yerine getirip getirmediğine ilişkin olarak bir gözden geçirmenin başlatıldığı belirtilmektedir. USTR tarafından yapılan mezkur duyuru uyarınca;

· 26 Eylül 2018 tarihinde kamu dinleme toplantısının (public hearing) gerçekleştirileceği,

· 12 Eylül 2018 tarihine kadar kamu dinleme toplantısına katılacakların bildirilmesi,

· Kamu dinleme toplantısı öncesi görüş ve ifadelerin yazılı olarak (pre - hearing briefs / comments) sunulması,

· 17 Ekim 2018 tarihine kadar kamu dinleme toplantısı sonrasına ilişkin yazılı bildirimlerin (post hearing briefs) yapılmış olmasının gerektiği,

hususları bildirilmektedir.

EK1: USTR Duyurusu

3. Irak - Bazı Ürünlere Ek Gümrük Vergileri

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'nin resmi internet sayfasında 10.06.2018 tarihinde yayımlanan bir duyuruda (http://cabinet.iq/ArticieShow.aspx?ID=8332); Irak Sanayi ve Maden Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda ve 2010 / 11 sayılı Irak Ürünlerinin Korunması Kanunu çerçevesinde Irak Bakanlar Kurulu tarafından bazı ürünlerde ilave gümrük vergilerinin uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Irak Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komisyonu'nun sosyal medya portalından yapılan ve gayri resmi tercümesinin bir örneği ekte yer alan duyuruda, 2018 / 224 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 05.08.2018 tarihi itibariyle uygulanmaya konulduğu belirtilmektedir.

Bahse konu duyurudan da görüleceği üzere, yerli ürünleri koruma amaçlı erkek takım elbiseleri, bulaşık deterjanı, donmuş tavuk eti, Newcastle aşısı, thermoblock tuğla, okul kitapları, elektrik santrali panoları, patates cipsi gibi bazı ithal ürünlere ek gümrük tarifesinin uygulanmasına başlanıldığı ifade edilmektedir.

EK2: Duyurunun Gayrı Resmi Tercümesi

4. Sudan İthalat Yasakları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Sudan'da sürmekte olan ekonomik problemler nedeniyle yaşanan döviz darboğazı yüzünden, Sudan Ticaret Bakanlığı'nın 7 Aralık 2017 tarihli Kararı ile 19 kalem kapsamındaki tüm malların ithalatının dünya çapında geçici olarak, belirsiz bir süre için yasakladığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Sudan Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni kararda ithalat yasağı uygulanmakta olan ürünlerden bir kısmı üzerindeki yasaklamanın kaldırıldığı ifade edilmekte olup, bahse konu ithalat yasağı muafiyet listesinin bir örneği ekte yer almaktadır.

EK3: İthalat Kısıtlamaları Muafiyet Listesi

5. Metroloji ve Kalite Kuruluşu Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE)'den alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, TSE, ülkemiz üretici ve ihracatçılarının Suudi Arabistan'a gerçekleştirdikleri ihracatta almaları gereken belgeleri hızlı bir şekilde verebilmek ve ihracatın kolaylaştırılmasını sağlamak üzere ilgili alanlarda Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kuruluşu (SASO) tarafından yetkilendirildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu yetkilendirme kapsamında, SASO teknik regülasyonlarına göre ihracatta belirli ürünlerde aranan SASO Uygunluk Belgesi ve Suudi Kalite Markası hizmetlerinin sunulmaya başlandığı ifade edilmekte olup, TSE'nin son dönemde Suudi Arabistan'a ihracatta uygulanmaya başlanan teknik regülasyonlar, SALEEM programı, SABER ve SL & S gibi kayıt sistemleri hakkında SASO yetkililerinin katılımlarıyla bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

TSE Gebze Kampüsünde 5 Eylül 2018 tarihinde ekte yer alan program çerçevesinde SASO yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumlarının yapılacağı ve daha önce TSE'den SASO Kalite Belgesi alan firmalara belgelerinin takdim edileceği bir toplantının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu toplantının öğleden sonraki oturumunda ise, Vitrifiye sektöründeki firmalarımızın SASO 1473 standardı kapsamındaki ürünlerinin Suudi Arabistan'a ihracatı sırasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik TSE, SASO ve ilgili firma temsilcilerinin katılacağı ilave bir toplantının yapılmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu bilgilendirme toplantısına katılacak olan firmaların aşağıda yer alan formu doldurarak en geç 3 Eylül 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmeleri rica olunur.

EK4: Toplantı Programı

Katılımcı Adı Soyadı

Firma Kurum Adı

Katılımcının İletişim Bilgileri


Ekler:
Duyurunun Gayri Resmi Tercumesi.pdf
Ithalat Kisitlamalari Muafiyet Listesi.pdf
Toplanti Programi.pdf
USTR Duyurusu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.