2018/160 Sirküler (12.09.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-160

Sayın Üyemiz;

1. Suudi Gıda ve İlaç İdaresinin Yıllık Konferansına Davet

2. Türkiye - Japonya Ortak Toplantısı

3. ABD / Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

4. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

5. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

6. 30. Hotel Equipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 26. Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.


1. Suudi Gıda ve İlaç İdaresinin Yıllık Konferansına Davet

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan, Gıda ve İlaç İdaresi (SFDA) tarafından iletilen ve birer örneği ekte yer alan hedefler ve davet mektubunda, 25 - 27 Eylül 2018 tarihleri arasında "2. Yıllık Konferansı”nın düzenleneceği ifade edilmektedir.

EK1: SFDA - Konferans - Davet Mektubu (1 Sayfa)

EK2: SFDA - Hedefler (1 Sayfa)

2. Türkiye - Japonya Ortak Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, DEİK / Türkiye - Japonya İş Konseyi ve İş Konseyi Karşı Kanat Kuruluşu KEIDANREN (Japonya İş Federasyonu) işbirliğinde 19 Eylül 2018 tarihinde Four Seasons Bosphorus Hotel'de "24. Türkiye - Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı”nın düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazıyla birlikte iletilen heyet listesi ve taslak program ekte iletilmekte olup, söz konusu toplantıya enerji, elektronik, makine, otomotiv ve lojistik sektörleri başta olmak üzere Japonya'dan üst düzey 70 iş insanının katılım sağlayacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu toplantıya katılacak olan firmaların 14 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/706/10510 bağlantısında yer alan katılım formunu doldurmalarının gerektiği belirtilmektedir.

EK3: Heyet Listesi

EK4: Japon İş İnsanları Katılımcı Listesi

3. ABD / Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından, ülkemiz menşeli "Geniş Çaplı Dikişli Boru” (7305.11, 7305.12, 7305.19, 7305.31 ve 7305.39 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 9 Şubat 2018 tarihinde telafi edici vergi ve anti - damping soruşturmalarının açıldığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, soruşturmalar kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmaların yürütülmekte olduğu belirtilmekte olup, ITA sırasıyla 21 Haziran 2018 ve 27 Ağustos 2018 tarihlerinde yayımlanan ön kararlarında, % 1,08 - % 3,76 oranları arasında sübvansiyon marjlarının, % 5,29 - % 3,45 oranları arasında ise damping marjlarının belirlendiği ifade edilmektedir. ITA tarafından yürütülen soruşturmaların halihazırda devam ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, ITC ön kararını 12 Mart 2018 tarihinde açıkladığı ve ABD yerli endüstrisinin zarara uğradığına ilişkin belirtilen mevcudiyetini tespit ederek soruşturmanın sürdürülmesine karar verdiği ifade edilmekte olup, ITC tarafından soruşturmanın nihai sürecine dair iletilen dokümanlar ekte yer almaktadır. Bahse konu dokümanların incelenmesinden de görüleceği üzere yabancı üretici/ihracatçı soru formlarının ITC'ye iletilmesi için 28 Eylül 2018 tarihinin son gün olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, soruşturmanın nihai aşamasına ilişkin takvimin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı, buna göre; 6 Kasım 2018 tarihinde bir kamu dinleme toplantısının düzenlenmesinin öngörüldüğü, kamu dinleme toplantısına katılacak tarafların bu taleplerini 1 Kasım 2018 tarihine kadar Komisyona iletmelerinin beklendiği ifade edilmektedir.

Soruşturmanın ilk aşamasında taraf olmamış ilgililerin kamu dinleme toplantısı tarihinin 21 gün öncesine kadar soruşturmaya taraf olmalarının gerektiği, tarafların nihai görüşlerini Komisyona iletmeleri için son tarihin ise 3 Aralık 2018 olduğu belirtilmektedir.

EK5:Nihai Aşamaya ilişkin ABD Resmi Gazetesi

EK6: Soru Formu Mektubu

4. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, tarım ürünleri ihracatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esasların, İhracat: 2016 / 1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi marifetiyle belirlendiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu genelgede yapılan 06 / 09 / 2018 tarihli değişiklik ile çeltik veya kargo pirinç ithalatı karşılığında parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören DİİB'lerde önceden ihracat yapma şartının kaldırıldığı, anılan DİİB'ler kapsamında eşdeğer eşya kullanılmaması ve ithal edilen ürünün ihraç edilecek mamül madde bünyesinde kullanılması şartının getirildiği belirtilmektedir.

5. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ihracata yönelik Destek programlarının tanıtımı amacıyla, 2018 yılında 81 ilde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri'nin düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve KİB Genel Sekreterliği organizasyonunda, ilgili Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğinde 24 - 28 Eylül 2018 tarihleri arasında Bulancak / Giresun, Ordu, Bafra / Samsun, Suluova /Amasya ve Niksar /Tokat'ta, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri'nin düzenleneceği ifade edilmekte olup, söz konusu seminerlere ilişkin detaylı program ve başvuru formu ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, anılan seminerlere katılmak isteyen firmaların ekte yer alan başvuru formunu doldurarak KİB Genel Sekreterliği'nin 0454 216 48 42 veya 216 88 90 numaralı fakslarına ya da kib@kib.org.tr adresine iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

EK7: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Başvuru Formu

EK8: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Programı

6. 30. Hotel Equipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 26. Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ)'tan alınan yazıda, turizm ve gıda sektöründe markalaşan fuarlardan olan 30. Hotel Equipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 26. Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nın bu yıl; sektörün talebi üzerine 16 - 19 Ocak 2019 tarihleri arasında eş zamanlı olarak Antalya Expo Center'da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için ANFAŞ yetkilisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Gizem ÖZSOY

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu & Yurtiçi Ziyaretçi Uzmanı

E-posta: gizem.ozsoy@anfas.com.tr

Tel: 0242 462 20 00 (Dahili: 116)Ekler:
Dis Ticaret Seminerleri.pdf
Heyet Listesi.pdf
Japon Is Insanlari Katilimci Listesi.pdf
Nihai Asamaya Iliskin ABD Resmi Gazetesi.pdf
SFDA - Hedefler.pdf
SFDA- Konferans -dAVET mEKTUBU.pdf
Soru Formu Mektubu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.