2018/186 Sirküler (18.10.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-186

Sayın Üyemiz;

1. Brezilya Eylem Planı

2. 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ Hk.

3. Tunisia Business Export Forum

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Brezilya Eylem Planı

Ticaret Bakanlığı'nda alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Genel Sekreterliğimize iletilen yazıda, 20 Eylül 2018 tarihinde açıklanan "Yeni Ekonomi Programı”nda ihracat ana planının "Yeni pazar, yeni ürün, yeni ihracatçı hedefi ve küresel değer zinciri bakış açısıyla” yeniden oluşturulması hedefiyle bir süredir sürdürülen yeni ürün ve pazar çalışmaları kapsamında Brezilya üzerinde de durulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, "Yeni Ekonomi Programı”nda yer alan hususlar ışığında, "Brezilya Eylem Planı” hazırlanması için çalışmaların bir süredir devam ettiği iletilmiştir. Bu itibarla, Brezilya ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi amacına yönelik olarak yapılması planlanan somut eylem ve faaliyetlerin 22 Ekim 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

2. 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ Hk

Türkiye İhracatçılar birliğinden alınan bir yazıda; ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları her yıl yeniden düzenlenmekte olduğu, 2019 yılında uygulanacak oran ve miktarların tespitine ilişkin çalışmaların başlamış olduğu bildirilmektedir.

16 Ekim 2018 tarih ve 30567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ'de, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin uluslararası yükümlülüklerimiz de göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ithale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

- Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,

- Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Kasım 2018 tarihine kadar,

Ticaret Bakanlığının ithalatrejimi@ticaret.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmektedir. Bilgileri, konunun üyelerinize duyurulması ve ayrıca Birliğiniz veya sektörünüzce oluşturulabilecek görüşlerin ekteki form kullanılmak suretiyle süresi içerisinde ithalatrejimi@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

Ek 1: Başvuru Formu (1 sayfa)

3. Tunisia Business Export Forum

Tunus Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda Başbakan Yousef Chahed'in de katılım sağladığı bir konferans ile Tunus'a yatırım çekmeyi amaçlayan Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) projelerinin kamuoyuna tanıtıldığı bildirilmekte ve temelde dört ana başlık altında derlenen toplam 33 projenin sunulduğu söz konusu konferans konularının enerji, ulaştırma ve lojistik, altyapı kalkınma ve şehircilik ile bilim ve teknik merkezlerinden oluştuğu bildirilmektedir.

İlgili yazının devamında, Türk girişimcilerin ilgilenebileceği bazı projelerin bu konferans çerçevesinde tanıtıldığı, Enfida Derin Liman, Sfax Metro Projesi (hafif raylı), yerel yönetimlerin ve büyük belediyelerin atık dönüşüm projelerinin ilgililerin beğenisine sunulduğu, konuşmacı olarak katılan Ürdün Yatırım eski Bakanın da, Ürdüm'ün bu konuda ki birikim ve deneyimini anlattığı ve Tunus Yatırım Bakanlığı'nın, yatırımcılarla proje bazında öneri dinlemeye ve bu konuda ciddi yatırım yapmayı planlayan firmalarla münferiden proje bazında müzakere etmeye hazır olduklarını dile getirdiği kaydedilmektedir. Çin, Fransa, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden yatırımcının da yukarıda sıralanan sınıflarla birlikte telekomünikasyon alanındaki birçok proje ile ilgilerini ilettikleri belirtilmektedir.

Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) projeler listesinin ekte yar almakta olup, yatırımcıların beğenisine sunulan 33 proje detayına ise www.tunisiappp2018.tn adresinden ulaşılmaktadır.

Ek 2: Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) projeler listesi (1 sayfa)
Ekler:
Ek-1.pdf
Ek-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.