2018/189 Sirküler (19.10.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-189

Sayın Üyemiz;

1. Kanada / Korunma Önlemi Soruşturması

2. AB / Anti Damping Soruşturması

3. Prodexpo 2019 Fuarı

4. ISM 2019 Fuarı

5. 2018 Ürünü Ç.K. Üzüm Tane Boy ve Grup Tip Özellikleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.

1.Kanada / Koruma Önlemi Soruşturması

Ottava Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kanada Maliye Bakanlığı tarafından 7 ürün grubunda (63 tarife pozisyonu altında) yer alan çelik ithalatına (kalın sac, inşaat demiri, petrol ve doğalgaz boruları, sıcak haddelenmiş sac, boyanmış çelik, paslanmaz çelik tel ve filmaşin) karşı 25 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere global tarife kotası kapsamında 200 günlük geçici önleme hükmedildiği ve anılan önlem kapsamında kotayı aşan ithalat için % 25 oranında ek gümrük vergisinin uygulanacağı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Şili, Meksika ve Kanada'nın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden faydalanan gelişmekte olan ülkelerin, ürün bazlı muhtelif istisnalar olmakla birlikte, söz konusu geçici önlemden muaf tutulacağı ifade edilmektedir.

Öte yandan, konu hakkında Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından yürütülmekte olan soruşturmanın açılış bildiriminin bir örneği ekte iletilmekte olup, anılan bildirimin incelenmesinden görüleceği üzere, soruşturmaya dâhil olmak isteyen tarafların keyfiyetini 29 Ekim 2018 tarihine kadar; ahttp://www.citt-tcce.gc.ca/en/questionnaires adresinde ilgili ürün grupları itibarıyla yer alan yabancı üretici soru formlarının ise 31 Ekim 2018 tarihine kadar CITT'e iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu bildirimde ayrıca, ilgili ürün grupları itibarıyla değişen tarihlerde kamu dinleme toplantılarının düzenleneceği ifade edilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu ifade edilmekte olup, soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önleminin uygulanabildiği belirtilmektedir.

Ek-1: 2018.10.17 - 6777 Kanada Korunma Önlemi Soruşturması

2. AB / Anti Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, AB tarafından ülkemiz menşeli "Kesiti Kare veya Dikdörtgen Tüpler, Borular ve Profiller” (7306.61.92 ve 7306.61.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 28 Eylül 2018 tarihinde bir anti - damping soruşturmasının başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, mezkûr soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı'nın AB Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü'nden aldığı ve bir örneği ekte iletilen 12 Ekim 2018 tarihli Nota'da, anılan soruşturmanın açılmasını müteakip Komisyon yetkilileri ile iletişime geçen üretici ihracatçı firmalarımızdan / firma gruplarından 3 tanesinin örneklemede (sampling) yer almasının öngörüldüğü ifade edilmekte olup, örneklemeye seçilen ve kendisi için bireysel vergi hesaplanmasını isteyen firmalarımız tarafından 30 gün içerisinde http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2365 internet adresinde yer alan ihracatçı soru formlarını doldurarak Komisyon'a iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, örneklemeye seçilen firmalarımız için bireysel sübvansiyon marjlarının hesaplanacağı ve örneklemeye gitme isteğini Komisyon'a bildiren ancak seçilmeyen firmalarımız için ise örneklemede yer alanlar için hesaplananların ağırlıklı ortalamasını geçmeyecek marjlara hükmedileceği belirtilmektedir.

Bahse konu soruşturmaya ilişkin 26 Ekim 2018 tarihinde saat 14:30'da Ticaret Bakanlığı'nın 7. Kat Toplantı Salonu'nda bir bilgilendirme (anti-damping soruşturmalarının genel mahiyeti ve bahse konu soruşturmanın genel hatları, Bakanlık tarafından yapılacaklar, firmalarımızca yapılmasında fayda görülen hususlar) toplantısının yapılacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere; söz konusu toplantıya katılacak olan firmaların aşağıda yer alan formu doldurarak en geç 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 12:30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Katılımcı Adı ve Soyadı

Firma/Kurum Adı

Katılımcının İletişim Bilgileri

3. Prodexpo 2019 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda, 11 - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında, Moskova / Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan ‘'Prodexpo 2019 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı''nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarda; bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller, et ve et mamulleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamulleri, hububat-bakliye mamulleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatların sergileneceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların, ekte iletilen Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, en geç 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nin 0 212 454 05 01 - 02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için İİB Genel Sekreterliği'nin Hububat Koordinasyon Şubesi'nin yetkilisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ek-2: Prodexpo 2019 Fuarı Başvuru Formu ve Fuarı Katılım Sözleşmesi

Ek-3: Prodexpo 2019 Sirküler

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Ayşe EKİNCİ

Tel: 0212 454 06 89 - 454 06 50

Faks: 0212 454 05 01 - 02

E-posta: hububat@iib.org.tr

4. ISM 2019 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Köln / Almanya'da 27 - 30 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2019 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarda; kakao, çikolata ve çikolata mamulleri, bisküvi, atıştırmalık ürünler, şekerli mamulleri, kuruyemiş ve dondurma gibi geniş bir yelpazede ürünlerin sergileneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların, ekte iletilen Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak en geç 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 0212 454 05 01 - 02 numaralı faksına veya hububat@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için İİB Genel Sekreterliği'nin Hububat Koordinasyon Şubesi'nin yetkilisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ek- 4: ISM 2019 Fuarı'nın Başvuru Formu ve

Ek- 5: ISM 2019 Fuarı'nın Fuar Katılım Sözleşmesi

Ek-6 : ISM 2019 Sirküler

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Ayşe EKİNCİ

Tel: 0212 454 06 89

Faks: 0212 454 05 01 - 02

5. 2018 Ürünü Ç.K. Üzüm Tane Boy ve Grup Tip Özellikleri

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, EİB tarafından, TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının 4.2.4 Boy Özellikleri maddesinde yer alan Çizelge 5'in ve ‘'4.2.2. Grup ve Tip Özellikleri'' bölümünde bulunan‘' Çizelge 2. Ağartılmamış ve Ağartılmış Kuru Üzümleri Tip ve Özellikleri'' tablosundaki puanlama kısmının 2018 ürünü çekirdeksiz kuru üzümler için ekte iletilen tablolardaki haliyle uygulanması yönündeki taleplerinin, Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne iletildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın EİB Genel Sekreterliği'ne ilettiği yazıda; mezkur üründe ‘' Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'' gereği, söz konusu çizelgelerin 2018 ürünü çekirdeksiz kuru üzümde uygulanmasının uygun görüldüğü, 04.08.2018 tarihinde TAREKS'te ilan edildiği ve ilgili düzenlemenin yıl sonu mevzuat güncelleme çalışmalarında anılan Tebliğe yansıtılacağı bildirilmektedir.

Ek-7: Ç.K. Üzüm DuyuruEkler:
Ek-1 2018.10.17-6777 Kanada Korunma Onlemi Sorusturmasi.pdf
Ek-2 Prodexpo 2019 Basvuru Formu ve Katilim Sozlesmesi.pdf
Ek-3 Prodexpo 2019 Sirkuler.pdf
Ek-4 ISM 2019 Basvuru Formu.pdf
EK-5 ISM 2019 Sozlesme.pdf
Ek-6 ISM 2019 Sirkuler.pdf
Ek-7 C.K. Uzum Duyuru.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.