2018/191 Sirküler (23.10.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-191


Sayın Üyemiz;

1. İran'ın Döviz Tahsis Düzenlemesi

2. Tacikistan Yatırım Forumu

3. Kenya Sektörel Ticaret Heyeti

4. Sri Lanka

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1-İran'ın Döviz Tahsis Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İran Hükümeti tarafından 2018 yılı Ağustos ayında yürürlüğe konulan "İthalata Yönelik Yeni Döviz Tahsis Uygulamasına” ilişkin "İran Merkez Bankası Resmi Kuru Üzerinden İthaline İzin Verilecek Ürün Listesi” ile "Döviz Bürolarınca / Sarraflarca Döviz Kullandırılabilecek Hizmetler Listesi” ve İran Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 60 / 174456 sayılı Kararı uyarınca İran'a ithalatında vergi muafiyeti tanınan bazı ürünlere ilişkin Tahran Ticaret Müşavirliğimizin yazının birer örneği ekte iletilmektedir.

Yazının devamında, İran'ın ithalata yönelik döviz tahsis uygulaması ve bundan dolayı gümrüklerde yaşanan sorunlar hakkında belirtilen hususlar ekli notta iletilmekte olup, söz konusu notta, ithalata yönelik döviz tahsis uygulamasında yaşanan sorunlar nedeniyle İran gümrüklerinden çekilemeyen ithal ürünlerin (bekletilen konteynerlerin) yoğunluğuna dikkat çekilerek, ürün iadesi durumuna veya ihracatçı firmalarımızın alacaklı duruma düşmemesini teminen İran ile ticarette peşin ödeme yoluyla çalışmasının önemine vurgu yapıldığı ifade edilmektedir.

Ek-1: Ticaret Müşavirliği Yazısı

Ek-2: Liste1- Resmi Kurdan İthal Edilebilecek Ürün Listesi

Ek-3: Liste2- Döviz Bürolarınca Döviz Kullandırılacak Hizmetler Listesi

Ek-4: Ticaret Müşavirliğinden alınan not


2-Tacikistan Yatırım Forumu

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 30 - 31 Ekim 2018 tarihlerinde Tacikistan'ın Sughd bölgesinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Tacikistan'da yürütülmekte olan "Enhanced Competitiveness of Tajik Agribusiness Project (ECTAP)” kapsamında "Sixth International Agribusiness Investment Forum”un tertip edileceği, Türk işadamları ile firmaların katılımları hususunda Bişkek Büyükelçiliğimizin desteklerinin talep edildiği ifade edilmekte olup, anılan foruma ilişkin dokümanların birer örneği ekte iletilmektedir.

Ek-5: Yazı Sureti (2 Sayfa)

Ek-6: Forum Programı ( 3 Sayfa)

Ek-7: Forum Daveti (3 Sayfa)

Ek-8: Tedarikçi Ülke Listesi (2 Sayfa)


3- Kenya Sektörel Ticaret Heyeti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (AKİB) alınan yazıda, Akdeniz Demir ve Demirdışı İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığından izin alınması durumunda, 26 - 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Kenya / Nairobi'ye yönelik olarak "Demir ve Demir Dışı Metaller ile Çelik Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti”nin düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ülkemizin ihracat hedefleri doğrultusunda ihracatçılarımıza yeni pazarlar bulmak ve var olan pazarları geliştirmek amacıyla yapılması planlanan heyetle ilgili, sektörde özellikle inşaat malzemeleri ve çelik ürünlerinde önemli bir ithalatçı olan Kenya'nın hedef pazar olarak seçilmiş olduğu, bahse konu ülkeye ihracat payımızın artırılması ve firmalarımız hakkında farkındalık yaratmanın öncelikli hedef olduğu belirtilmektedir.

Anılan ticaret heyeti programına tahmini katılım payının 1300 USD olduğu belirtilmektedir. Akdeniz Demir ve Demirdışı İhracatçıları Birliği tarafından söz konusu ticaret heyetine katılacak olan firmalara; katılım payına İstanbul Nairobi-İstanbul THY ekonomi sınıfı uçak bileti, 5 yıldızlı otelde 3 gece konaklama (oda+kahvaltı), firmalarla ikili iş görüşmeleri, ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler, otel havaalanı ve şehir içi transferler, tercüman giderleri, her türlü tanıtım, ilan, basılı malzemelerin dâhil olduğu, oteldeki ekstra oda harcamalarının ve diğer ekstra harcamaların hariç olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Heyet Programı'nın Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği'ne İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirileceği ifade edilmektedir. Söz konusu ticaret heyetine katılmak isteyen firmaların taslak heyet programında detayları verilen AKİB Genel Sekreterliği'nin hesabına katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte, ekte iletilen Katılımcı Şirket Bilgi Formu ve Katılımcı Şirket Talep Yazısı ve Başvuru Formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, en geç 9 Kasım 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar AKİB Genel Sekreterliği'nin 90 324 325 41 42 numaralı fakslarına veya aybukedokudur@akib.org.tr e-posta adresine göndermelerinin gerektiği belirtilmektedir.

Ek 9: Taslak Heyet Programı

Ek-10: Katılımcı Şirket Bilgi Formu

Ek-11: Katılımcı Şirket Talep Yazısı


4-Sri Lanka

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, TİKA yetkilileri tarafından 25 Ağustos - 3 Eylül 2018 tarihlerinde Sri Lanka'ya resmi bir ziyaretin gerçekleştirildiği, söz konusu ziyaret kapsamında Sri Lanka ile ikili teknik işbirliği çalışmalarında iş dünyası temsilcilerinin etkin bir biçimde rol alması hususunda mutabık kalındığı, bu doğrultuda TİKA tarafından Kolombo'da hayata geçirilen 3D Modelleme Eğitimi vesilesiyle işbirliği yapılan proje partneri Insight Institute of Management and Technology adlı kuruluş ile bu doğrultuda bir çalışmanın başlatıldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, TİKA tarafından Sri Lanka'ya yönelik olarak ‘'kapsayıcı piyasalar'' (inclusive markets) yaklaşımı temelinde bir modelin geliştirildiği, bu modelin üretici firmaların desteği ile TİKA tarafından projelendirileceği ve sürece etkin katılımın beklendiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, ülkemizde üretilen bazı elektrikli ve elektronik ürünlerinin Sri Lanka piyasasında pazarlanması yönünde ilgisini gösteren iş dünyası temsilcilerine, söz konusu ürünlerin satış sonrası hizmet birimleri içeren bir yapılanmaya gidilmesinin gerektiği ve bu hususta Başkanlıklarının insan kaynağı yetiştirme konusunda kendilerine destek olabileceğinin beyan edildiği bildirilerek, ülkemizde üretilen cep telefonu ve beyaz eşya ürünlerinin Sri Lanka distribütörlüğünü alacak olan firmaların, ülkemizdeki üreticiler ile temas kurarak alım süreci başlatması hususunda girişimlerin beklendiği ifade edilmektedir.

Sri Lanka'da satış yapmak isteyen ihracatçı firmalarımızın (özellikle satış sonrası hizmet ihtiyacı olan) TİKA'ya başvurması ve Tuğrul ÇOBAN - (Tel: 0312 939 74 04) ile iletişime geçmelerinin gerektiği belirtilmektedir.Ekler:
Ek-1 Ticaret_Musavirligi_Yazisi.pdf
Ek-10 Katilimci Sirket Bilgi Formu.pdf
Ek-11 Katilimci Sirket Talep Yazisi.pdf
Ek-2 Liste1_resmi_kurdan_ithal_edilebilecek_urun_listesi_.pdf
Ek-3 Liste2_doviz_burolarinca_doviz_kullandirilacak_hizmetler_listesi_(1).pdf
Ek-4 Ticaret Musavirliginden alinan not.pdf
Ek-5 Yazi_Sureti_(2_Sayfa).pdf
Ek-6 Forum_Programi_(3_Sayfa)TACIKISTAN.pdf
Ek-7_Forum_Daveti_(3_Sayfa).pdf
Ek-8 Tedarikçi_Ulke_Listesi_(2_Sayfa)TACIKISTAN.pdf
Ek-9 Taslak Heyet Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.