2018/193 Sirküler (25.10.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2018/193


Sayın Üyemiz,

23.10.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile karar kapsamında Hususi Damgalı Pasaport tahsisi için "ilgili her takvim yılında ihracat yapma şartı kaldırılmış olup, firmaların son 3 takvim yılındaki ortalama ihracat tutarı esas alınacaktır.”

Ayrıca, karar kapsamında Hususi Damgalı Pasaport tahsis edilemeyecek kimseler arasına, devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatları bulunan kişiler eklenmiştir.

Söz konusu Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181024-21.pdf adresinden erişilebilmektedir.


Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.