2018/212 Sirküler (15.11.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018- 212


Sayın Üyemiz;

1. Turkish Animal Pro Urge Projesi

2. Kermes Organizasyonu Hk.

3. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar-İhracat Genelgesi

4. Türkiye-Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.


1. Turkish Animal Pro Urge Projesi

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı"Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin DesteklenmesiTebliği çerçevesinde Türk firmaların uluslararası rekabetçiliklerinin desteklendiği belirtilmektedir. Bu tebliğ çerçevesinde kurulan UR-GE Projelerinde aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan üretici firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde bir araya gelerek ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

Proje kapsamında, dünyadaki rekabet ortamı göz önünde bulundurularak;

Sektörel ihtiyaçların saptanması, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda firmaların eğitim ve strateji geliştirme konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması, projeye dahil olacak firmaların hedef pazardaki alıcılarla buluşturulması (yurtdışı ticaret heyetleri, alım heyetleri yoluyla), projeye dahil olan firmaların devlet destekli özel danışmanlık hizmetlerinden yararlanmasının hedeflendiği,

Projenin birinci aşamasında, ihale usulü ile belirlenecek önde gelen danışmanlık firmalarından birisi yönetiminde; proje firmalarına yönelik olarak detaylı ihtiyaç analizi çalışması yapılarak, firmaların operasyonel ve organizasyonel alanlarda performanslarını iyileştirmeye yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin arttırılmasının amaçlandığı,

İhtiyaç analizi çalışmasında, proje üyelerinin, dünyadaki rekabet ortamı ışığında detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, her firma için firmaya özel bir ihtiyaç analizi ve ortak ihtiyaçlardan hareketle, tüm küme üyesi firmaların ortak ihtiyaçlarının/pazarlarının tespitine yönelik bir ihtiyaç analizi raporu ortaya konulacağı, firmalara özel ihtiyaç analizinin sadece ilgili firmalarla paylaşılacağı ve kümeye yönelik ihtiyaç analizinin tüm proje firmalarının istifadesine sunulacağı bildirilmektedir.

Daha sonraki aşamalarda ihtiyaç analizi ışığında projeye katılan firmalara eğitimler verileceği, eğitimleri müteakip belirlenmiş hedef pazarlara yönelik olarak düzenlenecek ticaret ve alım heyetlerine dahil edileceği belirtilmektedir. Eğitim, alım ve yurtdışı ticaret heyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkacak maliyetlerin % 75'inin devlet desteği olarak karşılanacağı, kalan % 25'lik kısmının katılımcılardan tahsil edileceği, ayrıca, proje katılımcısı firmaların, proje sonrasında, Rekabetçilik Desteği kapsamında, danışmanlık firmalarından bireysel danışmanlık hizmeti alabilmesinin (% 70'i devlet destekli) mümkün olduğu belirtilmektedir.

2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamında olan firmaların, 2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında desteklenmekle birlikte bireysel danışmanlık desteğinden yararlanamayacağı belirtilmektedir. Her bir proje firmasının İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'ne üye olmasının gerekliliği, bir firmanın birden fazla UR-GE Projesine üye olamadığı ve şahıs firmalarının, söz konusu proje desteklerinden yararlanamadıklarından ötürü başvuru yapamayacakları bildirilmektedir.

TURKISH ANIMAL PRO UR-GE Projesinebaşvurmak isteyen firmaların, ilişikte birer örneği sunulan" UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı I-C”ile" Beyanname (EK I-D)”formunudoldurarak önceliklesuurunleri@iib.org.tre-posta adresine ve/veya0 212 454 05 01/02numaralı faksa,yazı asıllarınıisekaşeli ve imzalı olaraken geç 30 Kasım 2018, Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Adres:İstanbul İhracatçı Birlikleri

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi C Blk. Yenibosna / İstanbul

EK 1: UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı I-C

EK 2: Beyanname (EK I-D)

2. Kermes Organizasyonu Hk.

T.C. Podgoritsa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Karadağ ile ülkemiz arasında her geçen gün gelişen olumlu siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler çerçevesinde, Karadağ'da düzenlenen kültürel ve ekonomik faaliyetlerde ülkemizin en güçlü şekilde temsil edilmesine gayret gösterildiği, geliri Karadağ'daki hayır işlerinde kullanılmak üzere, Karadağ'da bulunan diplomatik misyonların ve STK'ların katılımıyla her yıl başkent Podgoritsa'da düzenlenmekte olan Kermes Organizasyonunun, bu yıl 1 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olduğu, söz konusu etkinliğe önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Podgoritsa Büyükelçiliğince büyük bir stant ile iştirak edilmesinin beklendiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, bu yıl gerçekleştirilecek olan Kermes Organizasyonu'nda da ülkemizin Karadağ'daki güçlü imajına yakışır şekilde temsil edilmesini teminen, Büyükelçilik standında sergilenerek satışı yapılacak ülkemiz menşeli ürünlere ihtiyaç duyulduğu, Kermes Organizasyonu'nda satışa uygun olabilecek ürünlerin, üzerinde "Podgoritsa Büyükelçiliği Kermes Malzemesi” ibaresi ile en geç 22 Kasım Perşembe gününe kadar kargo ile aşağıda yer alan Büyükelçilik adresine veya Dışişleri Bakanlığı Kargo Şubesi'ne ulaştırılması gerektiği bildirilmektedir.

Büyükelçilik irtibat görevlileri:

Mehmet Emin ÖZTÜRK( İkinci Katip) GSM: +382 69 100 124 Ofis Tel: + 382 20 445 714

E-posta: meozturk@mfa.gov.tr

Ali SELİMOĞLU ( İkinci Katip) GSM: +382 69 100 076 Ofis Tel: + 382 20 445 734

E-posta: aselimoglu@mfa.gov.tr

Malzemelerin gönderileceği adresler:

1) Turkish Embassy

Radosava Burica bb. 81000

Podgorica/Montenegro

2) Dışişleri Bakanlığı Kargo Şubesi

3. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar-İhracat Genelgesi

09.11.2018 tarih ve 2018-208 sayılı sirkülerde, 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018- 32/48)'in uygulama usul ve esaslarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan genelge ile bildirildiği belirtilmektedir. Bu defa, ihracat bedellerin yurda getirilmesi, tahsil şekilleri, özelliği olan ihracat, indirim ve mahsup işlemleri bağlamında 2018-32/48 sayılı Tebliğ'e ilişkin açıklamaların yer aldığı bahse konu Genelge'de yer alan önemli hususlardan oluşan bilgi notu ekte yer almaktadır.

EK 3: Merkez Bankası İhracat Bedelleri Genelgesi Bilgi Notu

EK 4: TCMB İhracat Genelgesi

4. Türkiye-Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, diğer ülke gümrük idareleriyle ilişkileri düzenli bir yapıya oturtmak ve potansiyel işbirliği alanları ile gümrük idareleri arasında yaşanan sorunları üst düzeyde ele almak amacıyla uygun görülen ülkelerle belirli aralıklarla Gümrük İdaresi Başkanları Toplantıları düzenlendiği ve Güney Kore Gümrük İdaresinin de bunlar arasında yer aldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, beşincisi 2016 yılında Seul'de gerçekleştirilen Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nın altıncısının 27 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin olarak görüşlerinizin ekli forma işlenerek 19 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 13:30' a kadar arge@baib.gov.tr adresine ulaştırmaları rica olunur.

EK 5: Sorun Bildirim Formu


Ekler:
EK 1 UR-GE Projesi Katilimci Sirket Talep Yazisi I-C.pdf
EK 2 Beyanname (EK I-D).pdf
EK 3 Merkez Bankasi Ihracat Bedelleri Genelgesi Bilgi Notu.docx
EK 4 TCMB Ihracat Genelgesi.pdf
EK 5 Sorun Bildirim Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.