2018/218 Sirküler (21.11.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-218

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 1 Mart 2011 tarihinden bu yana yürürlükte olan Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, Türkiye'den tercihli rejim kapsamında ithal edilen ürünlerin, Ürdün tarafının yerel endüstrisini olumsuz etkilediğini ve olumsuz ekonomik koşulları gerekçe göstererek Ürdün tarafının, STA'nın fesih bildirimini yaptığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda, fesih kararının öncesi ve sonrasında STA'nın devamı için T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her düzeyde yoğun görüşme ve çabalarda bulunulduğu, ülkemizce önerilen tüm açılımlara ve esnekliklere rağmen Ürdün tarafının STA'yı iptal etmeyi tercih eder tutumundan geri adım atmadığının gözlemlendiği ve anlaşma zemininin tesis edilemediği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, T.C. Ticaret Bakanlığı'na intikal eden bilgilere göre, 1 Kasım 2018 tarihinde Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı tarafından Ürdün Sanayi ve Ticaret Odaları'na STA'nın feshine ilişkin bir duyuru gönderildiği belirtilmektedir. Söz konusu duyuruda, Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması'nın 22 Kasım 2018 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı ve anılan tarih itibariyle Türkiye'den ithal edilen mallar için STA kapsamında belirlenen tavizli gümrük vergileri yerine Dünya Ticaret Örgütü'nün "en çok gözetilen ulus” (MFN) vergilerinin tahsil edilmeye başlanılacağı bildirilmektedir. Söz konusu yazıda, Ürdün tarafından uygulanmakta olan gümrük vergilerinin, Gümrük

İdaresi'nin aşağıda yer alan web sayfasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


Ürdün Gümrük Tarifeleri Web Sayfası

https://services.customs.gov.jo/JCcits/sections.aspx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.