2018/219 Sirküler (22.11.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018- 219


Sayın Üyemiz;

1. Hammadde ve Yarı Mamul

2. Güncellenen OFAC Listesi

3. Rusya Federasyonu Etkinlik Takvimi

4. Belt And Road Summit From Vision To Action

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Hammadde ve Yarı Mamul

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlıkları' ndan alınan yazıda, sanayicinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma ve üretimin tüketimini karşılayamadığı ürünlerde yapılan kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin ekte yer aldığı ve bu ürünlere ilişkin itirazların T.C. Ticaret Bakanlığı'na en geç 10/12/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği ve başvurulara ilişkin formlara http://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşıldığı belirtilmektedir.

Not: Söz konusu yazıda, askıya alma işlemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7 nci Kısım 2 nci Bölümü'nde yer aldığı, ayrıca firmaların, listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünlerin GTP'sinden ziyade tanımlarını inceleyip tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapmasının önem arz ettiği bildirilmektedir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Merve BAYATA Uzman T: 0312 204 95 75 e-mail: mbayata@ticaret.gov.tr

Ali Arda ALICI Uzman T: 0312 204 99 47 e-mail: aliciarda@ticaret.gov.tr

Mehmet CUMHUR Uzman T: 0312 204 99 43 e-mail: cumhurm@ticaret.gov.tr

Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd. T: 0312 204 92 91 e-mail: timured@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet HARVATİ Uzman T: 0312 204 95 84 e-mail: harvatim@ticaret.gov.tr

İsmail TULUKÇU Uzman T: 0312 204 99 78 e-mail: tulukcui@ticaret.gov.tr

Murat ÖZMEN Uzman T: 0312 204 99 38 e-mail: ozmenm@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0312 204 92 96 e-mail: yuneyf@ticaret.gov.tr

Neslihan YAVUZ Uzman Yrd. T: 0312 204 95 94 e-mail: yavuzne@ticaret.gov.tr

EK 1: 2019/07 Ürün Listesi

2. Güncellenen OFAC Listesi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC)'nin, ABD dış politikası ve ulusal güvenlik hedefleri çerçevesinde, yabancı ülke ve rejimlere, ABD tarafından terörist sayılan gruplara, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına, kitle imha silahlarının yayılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunanlara, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine zarar verenlere karşı ekonomik ve ticari yaptırımların yürütülmesi ve uygulanmasından sorumlu olduğu hatırlatılmakta ve bu çerçevede, 16.10.2018 tarihinde ekte ismi bulunan 16 kuruluş ve 4 bankanın, hissedarları olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bulunan ve Yoksulların Gönüllü Teşkilatı adıyla faaliyet gösteren Besiç-e Mostefazan olduğu gerekçesiyle OFAC listesine alındığı bilgisinin edinildiği, adı geçen kuruluşların listeye eklenmesi sonucunda, bu kuruluşların ABD'de bulunan tüm varlıkları veya ABD'li kişilerin kontrolü altında bulunan varlıklarının bloke edilecek olduğu ve bu durumun OFAC'a bildirileceği, ayrıca bu kurumlarla etkileşimde bulunan kişilerin veya finansal hizmet sunan kurumların da OFAC listesine alınmasının ve ABD yaptırımlarıyla karşılaşmasının mümkün olacağı, bu itibarla, OFAC listesinin güncel olarak aşağıda yer alan web adresinden takip edilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu, buna mukabil, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım, karar ve uygulamaların Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme olasılığının bulunduğu bildirilmektedir. Söz konusu yazıda belirtilen güncellenen OFAC listesi ekte yer almaktadır.

OFAC:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181016.aspx

EK 2 : Güncellenen Ofac Listesi (1 Sayfa)

3. Rusya Federasyonu Etkinlik Takvimi

T.C. Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, 2018 yılı Aralık ayında ve 2019 yılı içerisinde Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilecek ticari ve ekonomik nitelikteki fuar, forum, konferans ve zirve gibi etkinliklere ilişkin güncel tablonun Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletildiği belirtilmektedir. Söz konusu tablo ekte yer almaktadır.

EK 3 : Etkinlik Takvimi (6 Sayfa)

4. Belt And Road Summit From Vision To Action

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ambrosetti Forumu ve Çin Kalkınma Enstitüsü tarafından Çin'in Shenzen şehrinde 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan " Belt and Road Summit: From Vision to Action" başlıklı konferansın ikincisinin gerçekleştirileceği ifade edilmiş olup söz konusu etkinliğe ilişkin güncel taslak programının ekte yer aldığı bildirilmektedir.

EK 4 : Taslak Programı (5 Sayfa)


Ekler:
EK 1 2019-07 Urun Listesi.docx
EK 2 Guncellenen Ofac Listesi.docx
EK 3 Etkinlik Takvimi.pdf
EK 4 Taslak Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.