2018/225 Sirküler (30.11.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018 - 225

Sayın Üyemiz;

1. Erteleme Türkiye - Ürdün Yatırım Forumu, Wyndham Grand İstanbul Hotel

2. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

3. Ukrayna / Anti-Damping Soruşturması

4. 11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
ANIL YILMAZ
Genel Sekreter V.

1. Erteleme Türkiye - Ürdün Yatırım Forumu, Wyndham Grand İstanbul Hotel

İlgi: 09 / 11 / 2018 tarihli ve 2018 / 208 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazımızda, DEİK / Türkiye - Ürdün İş Konseyi tarafından 27 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da, T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN ve Ürdün Haşimi Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tariq HAMMOURİ'nin teşrifleriyle Türkiye - Ürdün Yatırım Forumu'nun düzenleneceği bildirilmişti.

Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda söz konusu forumun Sayın Bakanların çalışma takvimleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği ve yeni tarih belli olduğunda, bilgilendirmenin yapılacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

2. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almakta ve anılan ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığı'na en geç 10/12/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarasının alınmış olmasının gerektiği ifade edilmekte olup, başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-almasistemi adresinden ulaşıldığı belirtilmektedir.

Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7'nci kısım 2'nci bölümünün incelenebileceği, listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, firmaların GTİP'lerden ziyade tanımları inceleyip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapmalarının önem arz ettiği bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Ticaret Bakanlığı yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Merve BAYATA Uzman T: 0 312 204 95 75 e-mail: mbayata@ticaret.gov.tr

Ali Arda ALICI Uzman T: 0312 204 99 47 e-mail: aliciarda@ticaret.gov.tr

Mehmet CUMHUR Uzman T: 0 312 204 99 43 e-mail: cumhurm@ticaret.gov.tr

Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd. T: 0 312 204 92 91 e-mail: timured@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 e-mail: hartavim@ticaret.gov.tr

İsmail TULUKÇU Uzman T: 0 312 204 99 78 e-mail: tulukcui@ticaret.gov.tr

Murat ÖZMEN Uzman T: 0 312 204 99 38 e-mail: ozmenm@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 92 96 e-mail: yuneyf@ticaret.gov.tr

Neslihan YAVUZ Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94 e-mail: yavuzne@ticaret.gov.tr

Ek-1: Yeni Görüşülen Ürün Listesi (43 Sayfa)

3. Ukrayna / Anti-Damping Soruşturması

İlgi: a) 14 / 11 / 2017 tarihli 2017 / 229 sayılı sirkülerimiz.

b) 31 / 07 / 2018 tarihli 2018 / 137 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Ukrayna tarafından ülkemiz menşeli "Enjektörler” (9018.31 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 25 Ekim 2017 tarihinden itibaren bir anti-damping soruşturmasının yürütüldüğü belirtilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazının devamında, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu'na sunulan nihai bulgu raporunda, Türkiye'den ithal edilen 2 ml'lik şırıngalar için % 9,19, 5 ml'lik şırıngalar için ise % 22,95 oranında anti-damping önlemi tatbik edilmesinin önerildiği belirtilmektedir.

Soruşturmaya taraf olan diğer ülkelerden Hindistan'dan ithal edilen tüm şırıngalar için % 10,94 oranında (Lifelong Meditech Private Limited firması için yalnızca 10 ml'lik şırıngalar için % 8,55 oranında), Çin'den ithal edilen 2 ml'lik şırıngalar için % 39,81 oranında ve 5 ml'lik şırıngalar için % 37,89 oranında anti-damping önlemi uygulanmasının teklif edildiği bildirilmektedir.

Bahse konu olan anti-damping soruşturmasına ilişkin 02/11/2018 tarihli ve 206 sayılı Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirim uyarınca soruşturma süresinin 15 aya uzatılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

4. 11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin organizatörlüğünde, mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla, "İhracatçı Birlikleri - 11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” nın ödül töreninin 26 Nisan 2019 tarihinde düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu olan yarışmanın tüm başvurularının, 17 Ekim 2018 tarihinde açıldığı ifade edilmekte olup, söz konusu yarışmaya başvurmak isteyen tüm katılımcıların, aşağıda yer alan web adreslerinden online başvuru yapabilmesinin ve yarışma hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Web Sayfaları

www.designforexport.org

www.mobilyatasarimyarismasi.orgEkler:
Ek-1 Yeni Gorusulen Urun Listesi (43 Sayfa).pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.