2019/091 Sirküler (13.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-91

Sayın Üyemiz;

1. BM / AEK Uzmanlar Grubu Toplantısı Görüş Bildirimi

2. Tarım ve Orman Bakanlığı Denetimleri Nedeniyle Tahsil Edilen Ücretler

3. Aşkabat Uluslararası Halı ve Tekstil Ürünleri Fuarı

4. Avrupa Ticaret Çalışma Grubu Gümrük Vergileri ve Tarife Kontenjanı Uygulaması Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. BM / AEK Uzmanlar Grubu Toplantısı Görüş Bildirimi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM / AEK) Ticaret Komitesi'ne bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Yaş Meyve ve Sebzeler Uzmanlar Grubu'nun 67. Toplantısının 13-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında Cenevre / İsviçre'de gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu toplantıda gündeme alınacak olan konular ve ilgili belgelerin http://unece.org/index.php?id=50593 adresinde yer aldığı, gündem konuları ve ilgili belgelere ilişkin ülkemiz görüş ve tekliflerinin İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak Çalışma Grubuna üye diğer ülkelerin görüşlerine sunulacağı belirtilmektedir.

Yukarıda adresi verilen sayfada bulunan gündem konularına ilişkin görüşlerinizin 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ekteki forma işlenerek Birliğimize arge@baib.gov.tr mail adresi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

Ek 1: Görüş Bildirim Formu

2. Tarım ve Orman Bakanlığı Denetimleri Nedeniyle Tahsil Edilen Ücretler

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Tarım ve Orman Bakanlığı Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünce yapılan ithalat veteriner kontrolleri kapsamında ithalatçılardan tahsil edilen döner sermaye ücretlerinde mesai dışı yapılan kontrollere ilişkin ücret farklılıklarının kaldırıldığı bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, söz konusu değişikliğin aşağıda yer alan linkte https://www.tarimorman.gov.tr/DHDB/Duyuru/121/Doner-Sermaye-Isletmeleri-2019-Yili- Birim-Fiyat Listesi-Guncellendi 25 Şubat 2019 tarihinde yayınlandığı ifade edilmektedir.

3. Aşkabat Uluslararası Halı ve Tekstil Ürünleri Fuarı

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda Türkmenistan'ın Tekstil Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla alınan bir notaya atıfla, 26-27 Mayıs 2019 tarihinde Aşkabat'ta, Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanlığı ile Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde "Dünya Örneği-Türkmen Halısı ve Tekstili” konulu bir Uluslararası Fuar düzenleneceği ifade edilerek bu etkinliğe davette bulunulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.

Ek 2: Türkmenistan Tekstil Bakanlığı Notası

4. Avrupa Ticaret Çalışma Grubu Gümrük Vergileri ve Tarife Kontenjanı Uygulaması Duyurusu

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin iletilen liste ekte sunulmaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığı'na en geç 28/05/2019 tarihine kadar iletilmesi gerektiği belirtilmektedir. Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınmış olmasının gerektiği bildirilmekte olup, başvurulara ilişkin formlarına https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamaları/askiya-alma-sistemi adresinden erişilebileceği bildirilmektedir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

- Mehmet CUMHUR Uzman T: 0 312 204 99 43 E: cumhurm@ticaret.gov.tr

- Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46 E: bacif@ticaret.gov.tr

- Furkan Eren KAHVECİ Uzman T: 0 312 204 95 77 E: kahvecif@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

- Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr

- Osman SERT Uzman T: 0 312 204 99 38 E: osmans@ticaret.gov.tr

- Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr

- Neslihan YAVUZ Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94 E. yavuzne@ticaret.gov.tr

NOT: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2019/18 sayılı İthalat Tebliği'nin incelenebileceği ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTİP'den ziyade ekte bulunan listedeki ürün tanımlarının incelenerek tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Ek 3: Ürünler ListesiEkler:
EK 1 Görüş Bildirim Formu.docx

EK 2 Nota Örneği.pdf

EK 3 Round 2020-01_ list_items_.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.