2019/002 Sirküler (04.01.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-002

Sayın Üyemiz;

1. Fas/Korunma Önlemi Soruşturması

2. Kosta Rika / Korunma Önlemi Soruşturması

3. Fine Food Australia 2019 Fuarı - Avantajlı Katılım Başvurusu

4. Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.

1. Fas/Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından " Filmaşin ve İnşaat Demiri” (Fas Gümrük tarife cetveline göre 7213.91.90.00 (filmaşin), 7214.20.90.00 ve 7214.99.91.00 (inşaat demiri) gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanmakta olan kota ve kıtayı aşan miktar için ilave vergi şeklindeki korunma önleminin uzatılmasına yönelik 13 Ağustos 2018 tarihinde bir gözden geçirme soruşturmasının başlatılmış olduğu ifade edilmiştir.

T.C. Ticaret Bakanlığı Rabat Ticaret Müşavirliği'nden edinilen malumata göre, anılan soruşturma sonucunda korunma önleminin 3 yıl uzatılmasına karar verildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, anılan ürün ithalatında Fas tarafından filmaşin için önlemin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren miktar artırımı yapılmaksızın önlem süresince yıllık 146.410 ton, inşaat demiri için ise 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 döneminde 96.631 ton, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 döneminde 106.204 ton ve 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde 116.923 ton kota ayrılmıştır. Mezkur miktarların aşılması halinde ise 0,55 DHM/kg ek vergi uygulanacağı bildirilmiştir.

Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yayınlanan kamuoyu duyurusuna http://www.mcinet.gov.ma/ce/antidumping/document/avis_19-18.pdf bağlantısından erişilmesinin mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan kota miktarlarından azami faydanın sağlanabilmesinin teminen Fas'a ilgili ürün ihraç eden firmalarımızın Faslı ithalatçılarla iletişime geçmelerinde fayda görüldüğü belirtilmiştir.

2. Kosta Rika / Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kosta Rika tarafından "İnşaat Demiri” (7214.20, 7214.30. 7228.50 ve 7228.60 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 30 Mart 2018 tarihinde bir korunma önlemi soruşturmasının başlatıldığı bildirilmiştir.

Yazıda devamla, anılan soruşturma kapsamında Kosta Rika Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 17 Aralık 2018 tarihinde, karara karşı anılan tarihten itibaren üç gün içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere, soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına kara rverildiğinin açıklandığı belirtilmiştir.

Öte yandan, 21 Aralık 2018 tarihinde adı geçen Bakanlıkça şikayetçi ArcelorMittal firması tarafından karara karşı itirazda bulunulduğunun açıklandığı bildirilmiştir.

3.Fine Food Australia 2019 Fuarı - Avantajlı Katılım Başvurusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB)'ten alınan bir yazıda, Sidney / Avustralya'da 09-12 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek " Fine Food Australia 2019 Uluslararası Gıda Ürünleri - Makineleri - Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonun 4.defa İİB tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmiştir.

Yazının devamında, Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin yerinde görülmesi ve geliştirilebilmesi için fırsat niteliği taşıyan Fine Food Australia Fuarının Güney Yarım Küre'deki en büyük ticaret fuarı olarak nitelendirilmekte olduğu ifade edilmiştir. 2018 yılında 55 ülkeden 1.000'i aşkın katılımcı firmanın yer aldığı fuarın dünyanın dört bir köşesinden yaklaşık 27.000 kişi tarafından ziyaret edildiği belirtilmiştir.

Fuar katılım bedeli 31.01.2019 tarihine kadar yapılan ödemeler için 1.250 USD / m2, 01.02.2019 tarihinden sonra yapılan ödemelerde 1.350 USD / m2 olarak belirlenmiş olup, ayrıca anılan birim fiyatlar üzerinden 15 m2 ve üstü stantlar için 50 USD / m2 indirim yapılacağı bildirilmiştir.

Yazıda devamla, T.C Ticaret Bakanlığı tarafından Avustralya, 2018 ve 2019 yılları için "hedef ülke” ilan edildiği ve devlet desteği tutarının Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 yılındaki fuar için 3.285 TL/m2 olarak belirlenmiş olduğu, 2019 Yılı fuarı için ise henüz açıklanmadığı belirtilmiştir.

Fuarın iki giriş kapısından birinin tam önündeki makbul konumu ve indirimli fiyat avantajlarıyla "Fine Food Australia 2018 Fuarı” milli katılım organizasyonun yer almak isteyen firmaların EK'te yer alan "Fuar Katılım Sözleşmesi”ni ve katılım payı 1. taksit ödemesi banka dekontunu İİB'in kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği bildirilmiştir.

Ek: Fuar İlanı ve Fuar Katılım Sözleşmesi

4.Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi Toplantısı'nın 14-15 Kasım 2018 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirildiği, söz konusu toplantıya Bakanlıkça katılım sağlandığı, Komitenin önemli gündem maddesi olan "Belirli Ticari Sorunlar” başlığı altında Mısır'ın Üretici Kayıt Sistemi uygulamasının Avrupa Birliği (AB) tarafından gündemde tutulmaya devam edildiği ifade edilmiştir.

Anılan yazıda devamla, uygulamaya ilişkin Mısır yetkilisi ile 15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen ikili görüşmede, Bakanlıkça bazı firmalarımızın Mısır'ın üretici kayıt sistemine kayıt olmaları ile ilgili halen sıkıntı yaşadıklarının belirtilmiş olduğu, taraflar arasında varılan mutabakata uygun olarak bahse konu sıkıntıların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının talep edildiği belirtilmiştir. Güncel uygulama hakkında bilgi talep edilen Mısır temsilcisi tarafından üretici kayıt sistemi uygulamasında bir takım iyileştirmelere gidildiği, yeni sisteme göre Mısır'a ihracat yapmak isteyen firmaların, belgeleri ile birlikte Mısır İthalat ve İhracat Kontrolleri Genel Organizasyonu (GOEIC)'na başvurmaları akabinde eğer belgelerde bir sorun olmadığının GOEIC tarafından tevsik edilmesi durumunda ihracat işlemlerini gerçekleştirebildikleri ifade edilmiştir. Mısır temsilcisinin ilaveten, eski uygulamada firmaların başvuruları ile ilgili olarak yayımlanacak Bakan onayı beklemeleri gerektiği, sonrasında ihracat işlemlerini gerçekleştirebildikleri, ancak yeni düzenleme ile bu bekleme süresinin ortadan kalktığını belirttiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, ihracatçı firmalarımız tarafından sistemin yukarıda belirtildiği şekilde işleyip işlemediğinin teyit edilmesi, ayrıca Mısır'ın üretici kayıt sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayan firmalarımızın 9 Ocak 2019 Çarşamba gününe kadar Birliğimizle iletişime geçmeleri rica olunur.

İletişim:

İlgili Kişi: Zafer AYDIN

e-posta: arge@baib.gov.tr

Tel: +90 242 311 80 00 - 1309


Ekler:
Ek Fine Food Australia 2019 Fuarı.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.