2019/004 Sirküler (09.01.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-004

Sayın Üyemiz;

1. Azerbaycan Gümrüklerinde Fiyat Kontrollerinin Sıkılaştırılması Hk.

2. T.C. Ticaret Bakanımızın Avusturya-Türkiye İş Konseyi Toplantısı

3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Hk.

4. Malezya, Japonya ve Kırgızistan Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.

1. Azerbaycan Gümrüklerinde Fiyat Kontrollerinin Sıkılaştırılması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Azerbaycan tarafı ile farklı vesilelerle gerçekleştirilen görüşmelerde, 2019 yılından itibaren gümrüklerde devlet gelirlerinin kaybının önüne geçilmesini teminen fatura beyanlarındaki fiyat kontrollerinin sıkılaştırılacağı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunulan durumlarda gerekli cezai müeyyidelerin eksiksiz şekilde uygulanacağının vurgulandığının belirtildiği ifade edilmiştir.

Anılan yazıda devamla, ihracatçılarımızın Azerbaycan tarafından sıkılaştırılacak bahse konu kontrollere karşı hazırlıklı ve duyarlı olmalarının önem arz ettiği ifade edilmiştir.

2. T.C. Ticaret Bakanının Avusturya-Türkiye İş Konseyi Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın 14 Ocak 2019 tarihinde Viyana'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret vesilesiyle DEİK / Türkiye - Avusturya İş Konseyi ve Advantage Austria iş birliğiyle Avusturya - Türkiye İş Konseyi Toplantısının her iki ülkeden üst düzey iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İlgili yazıda, söz konusu programa T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın ve Avusturya Federal Cumhuriyeti Dijitalleşme ve Ekonomiden Sorumlu Bakanı Sayın Margarete SCHRAMBÖCK'ün katılımlarının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, Avusturya ekonomisinin 2013 - 2016 yıllarında AB ortalama büyümesinin altında kalmış olduğu; ancak 2017 ve 2018 yıllarında AB ortalamasının üzerinde büyüdüğü, 2019'da da IMF'nin beklentisinin Avusturya'nın %2,15 ile AB ortalamasından biraz daha hızlı büyüyeceği yönünde olduğu ifade edilmektedir. Avusturya'nın genel ithalatında başlıca ürünler elektrikli cihazlar, makinalar, motorlu kara taşıtları, eczacılık ürünleri, plastik ve mamülleri, demir-çelik ve organik kimyasal ürünleri olup, Türkiye'nin Avusturya'ya ihracatında ise motorlu kara taşıtları, tekstil ve gıda ürünlerinin öne çıktığı, Avusturya ve Türkiye arasında belirtilen sektörlerde işbirliği imkanı bulunmakta olduğu, elektronik ve bilgi - iletişim teknolojilerinde işbirliği potansiyelinin yüksek olduğu belirtilmektedir. Avusturya - Türkiye İş Konseyi Toplantısı programı kapsamında otomotiv ve yan sanayi, otomotiv elektroniği, makine/tarım makineleri, bilgi iletişim teknolojileri, fintech, kimya, ambalaj sanayi, tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere Avusturya'dan önde gelen firmalardan üst düzey temsilcilerin katılım sağlayacağı, Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alınacağı söz konusu toplantıda odak noktası olarak Türkiye ve Avusturya arasında tüm sektörlerde Endüstri 4.0, sanayinin dijitalleşmesi / dijital dönüşüm, bilgi - iletişim teknolojileri alanlarında işbirliği imkanlarının değerlendirileceği bildirilmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde katılımcı Avusturya firmaları ile ikili görüşme imkanı bulunacağı, Avusturya'ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güncel pasaportlarında geçerli Schengen vizesi bulunması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu programa katılmak isteyen üyelerin aşağıda yer alan kayıt formunu doldurarak, toplantı katılım bedeli olan 850 Türk Lirası'nın kayıt formunda belirtilen DEİK hesap numarasına 10 Ocak 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar ödemesi gerektiği ve konaklama ve uçuş organizasyonlarının katılımcılar tarafından gerçekleştirilmesinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Ek 1 - Güncel Program ( 1 Sayfa)

Kayıt formu: https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/820/11808

Detaylı bilgi için irtibat kişisi:

Aycan DAMALI, İş Konseyi Koordinatörü,

DEİK Avrupa Direktörlüğü

adamali@deik.org.tr, 0212 339 50 74

3. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Hk.

Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Bakanlıkları tarafından yürütülen " Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi” kapsamında, dış paydaşların gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm yollarının ortaya konabilmesi amacıyla bir anket çalışmasının yürütüldüğünün bildirildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli hizmet seviyesine ulaşmasında yol gösterici olacak bahse konu ankete ilişkin link aşağıda yer almakta olup, 14.01.2019 tarihine kadar katılım sağlanabilecektir.

Anket:https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi

4. Malezya, Japonya ve Kırgızistan Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, 2019 yılı Ocak ayı ilk yarısında Malezya, Japonya ve Kırgızistan'dan ülkemize Bakan düzeyinde ziyaretler gerçekleştirilmesinin ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN ile temaslar gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu toplantıya ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'nın çalışmalarında kullanılmak üzere; Ülkemiz ile Malezya, Japonya ve Kırgızistan arasındaki ticari ilişkilere yönelik ihracatçılarımızın söz konusu pazarlarda karşılaştığı sorunlar, Türkiye ile Malezya, Japonya ve Kırgızistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla neler yapılabileceği hususuna ilişkin öneriler ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların TİM'e iletilmek üzere ekte bulunan "Görüş ve Sorun Bildiri” formuna işlenerek 10.01.2019 Perşembe günü saat 15:00'a kadar Birliğimiz e-posta adresine (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.

Ek 2 - Görüş ve Sorun Bildirim FormuEkler:
Ek-1 Güncel Program.pdf

Ek-2 Görüş ve Sorun Bildirim Formu.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.