2019/011 Sirküler (14.01.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2019/011

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2010/6 sayılı "Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında şirketler ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine (TTM) ilişkin giderler desteklenmektedir.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Mezkur Tebliğ çerçevesinde destek başvuru sürecinin sadeleştirilerek evrak yükünün ve bürokrasinin azaltılması amacıyla "Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge”nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırıldığı, ilgili mevzuat değişikliğinin 04/01/2019 tarihinde uygun görülerek onaylandığı ve bahse konu değişiklik kapsamında söz konusu Genelge'nin Ek-1, Ek-4 ve Ek-5'inde düzenleme yapıldığı bildirilmektedir.

Yapılan düzenleme ile ilgili Mevzuat metni ile eklerin güncel haline Bakanlığımız web sayfasından (www.ticaret.gov.tr) ulaşılmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.