2019/014 Sirküler (17.01.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-14

Sayın Üyemiz;

1. Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Hazırlık Çalışmaları

2. Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması (CPTPP)

3. Avustralya/ Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

4. Gürcistan İnşaat Malzemeleri Teknik Düzenlemeleri

5. İtalya İSALONİ Mobilya Fuarı Ticaret Heyeti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

1. Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Hazırlık Çalışmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nın 13 Aralık 2018 tarihinde ilan edilerek ilgili eylemlerden sorumlu kurumlar tarafından yürütülmeye başlandığı ve Programın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen STB-12 sayılı eylemi kapsamında beş yıllık dönemi kapsayan "Türkiye'nin Fikri Mülkiyet Stratejisinin Hazırlanması”nın planlandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, telif haklarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve eylemlerin ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarının görüşleriyle Fikri Mülkiyet Stratejisi 2019-2023 hazırlanabilmesi amacıyla önceki strateji belgesi de dikkate alınarak ekteki şablona göre en fazla 3 (üç) tespit ve iyileştirme önerisinin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda ülkemiz telif hakları sisteminin iyileştirilmesine yönelik tespit ve önerilerinizin 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 14:00'a kadar Birliğimiz arge@baib.gov.tr mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

EK 1: Fikri Mülkiyet Stratejisi - Taslak Tespitler ve İlgili Eylem Önerileri Formu

2. Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması (CPTPP)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, "Kapsamlı Yenilikçi Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması”nın (CPTPP) Singapur'un da içinde bulunduğu yedi ülkenin (Meksika, Japonya, Singapur, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya ve Vietnam) onay süreçlerinin tamamlamaları ile birlikte 30 Aralık 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

EK 2: Trans Pasifik Anlaşması Hk. Üst Yazı

EK 3: Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı CPTPP Basın Bildirisi

3. Avustralya / Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda Avustralya Anti - Damping Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "inşaat demiri” (7213.10.00, 7214.20.00, 7227.90.10, 7227.90.90, 7228.30.10, 7228.30.90, 7228.60.10 GTİP) ithalatına karşın 16 Kasım 2018 tarihinde anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları başlatıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında Avustralya Anti-Damping Komisyonu'nun ön kararı 15 Ocak 2019 tarihinde anılan kurum internet sayfasında yayınlanmış olup, ekte yer alan söz konusu ön kararda tüm ihracatçılarımızın tabi olacağı damping marjı ve geçici vergi oranı %4 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

EK 4: Avustralya Anti-Damping Komisyonu Ön Kararı

4. Gürcistan İnşaat Malzemeleri Teknik Düzenlemeleri

Tiflis Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Gürcistan'da inşaat malzemeleri ithalatında ( çimento/ GTİP: 2523, inşaat demiri/GTİP: 7214, plastik boru-hortum / GTİP: 3917, izole edilmiş teller-kablolar/GTİP: 8544) 15 Ocak 2019 tarihi itibariyle yeni mevzuatın yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ekinde yer alan teknik ve prosedürel sürece ilişkin mevzuatın Türkçe çevirisi ile Gürcistan Hükümeti'nin 1 Ekim 2018 tarihinde inşaat malzemelerinin teknik düzenlemeleri onaylamasına ilişkin almış olduğu karar ve istenen standartların kapsam, gümrük işlemleri, Pazar denetimi ve uyum şartlarına dair bilgileri içeren dökümanlar ekte bulunmaktadır.

EK 5: İnşaat Malzemeleri Mevzuatı

EK 6: İnşaat Malzemeleri Teknik Standartları

5. İtalya İSALONİ Mobilya Fuarı Ticaret Heyeti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınması durumunda, 8 - 11 Nisan 2019 tarihleri arasında Milano / İtalya'ya Dünya mobilya pazarının önde gelen fuarı olan Salone Internazionale del Mobile İSALONİ 2019 fuarı ile eş zamanlı Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu Sektörel Ticaret Heyeti'ne katılım için son başvuru tarihinin 1 Şubat 2019 olduğu belirtilmektedir. Programla ilgili detaylı bilgi ve katılım için gerekli belgeler ekte yer almaktadır.

EK 7: Ticaret Heyeti Duyurusu

EK 8: Katılımcı Şirket Bilgi Formu

EK 9: Katılımcı Şirket Talep Yazısı Başvuru FormuEkler:
EK 2Trans Pasifik Anlaşması Üstyazı.pdf

EK 3 Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması Singapur Ticaret ve Sanayi Bak. Basın Bildirisi.pdf

EK 4 495-007_-_Notice_-_ADN_2019-07_-_Preliminary_Affirmative_Determination_-_PAD_495.PDF.pdf

EK 5 INSAAT MALZEMELERI MEVZUATI - 2019.docx

EK 6 INSAAT MALZEMELERI - TEKNIK STANDARTLAR.docx

EK 7 AKİB Ticaret Heyeti Duyurusu.pdf

EK 8 Katılımcı Firma Bilgi Formu (STH).xls

EK 9Katılımcı Firma Talep Yazısı (STH).doc

EK1 Fikri_Mülkiyet_Stratejisi_2019-2023_-_Tablo.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.