2019/017 Sirküler (18.01.2019)


İvedi-Süreli

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER :2019 / 017

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığınca, Dâhilde İşleme Rejiminin (DİR) ihracatçı firmalar tarafından daha kolay ve anlaşılabilir hale getirilmesi, DİR kapsamında yaşanan sorunların ve zorlukların belirlenmesi, bu sorunların giderilmesine yönelik hususların ortaya konularak çözüme kavuşturulması amacıyla yeni bir çalışma başlatılmıştır.

Bu çerçevede, DİR süreçlerine ilişkin sorunların, zorlukların önem sırasına göre belirlenerek bunlara ilişkin çözüm önerileri ile görüş ve değerlendirmelerinizin bahsekonu çalışmada kullanılmak üzere ekte hazırlanan formata uygun olarak 21 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar Birliğimiz tesvik@baib.gov.tr mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVERNSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

EK: Dahilde İşleme Rejimi Sorun Tablosu (1 sayfa)Ekler:
DİR Sorun Tablo.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.