2019/020 Sirküler (23.01.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-020

Sayın Üyemiz;

1. Tunusun Tüketim Malı İthalatı

2. Ülke Masaları Bülteni

3. ‘Air Climate Trade And Service' Firmasının İşbirliği Talebi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1. Tunusun Tüketim Malı İthalatı

Tunus Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Tunus Merkez Bankası'nın 21 Aralık 2018 tarihli ve 2018-13 sayılı sirküleriyle alınan kararı çerçevesinde, evvelce 27 Ekim 2017 tarihli ve 2017-09 sayılı sirküler uyarınca "öncelik taşımayan", başka bir deyişle tüketim malı niteliğinde olduğu belirlenen, daha sonra da 1 Mart 2018 tarihli ve 2018-1 sayılı sirküleriyle revize edilen ürünlerin ithal edilebilmesi için ithalatçının ürün bedeline karşılık gelen Tunus Dinarı kaynaklarını teminat göstermesi şartının yürürlükten kaldırıldığının bildirildiği ifade edilmektedir.

2. Ülke Masaları Bülteni

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, ihracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin temininin ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bu amaçla hazırladığı "Ülke Masaları Bülteni”nin ikinci sayısı ekte iletilmektedir. Anılan yazıda devamla, aylık olarak yayınlanan bültende dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilmiştir.

Ek 1. Ülke Masaları Bülteni (17 Sayfa)

3. ‘Air Climate Trade And Service' Firmasının İşbirliği Talebi Hk.

T.C. Taşkent Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Özbekistan Taşkent'te yerleşik Air Climate Trade and Service firmasından Taşkent Ticaret Müşavirliğimize işbirliği talebi iletildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu firma ile yapılan görüşmeye göre, geçtiğimiz 8 yıl boyunca şahıs şirketi olarak faaliyet gösterdikten sonra bu yıl kurumsallaşma isteği doğrultusunda yeni bir limited şirket kuran mezkûr firma, havalandırma sistemlerinin kurulumu ve bakımı, soğuk hava ve su depoları alımı ile hizmet bakım ve onarım hususlarında Türk şirketleri ile işbirliği yapmak isteğini belirttiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu firma talepleri ile ilgilenebilecek firmalarımızın Taşkent Ticaret Müşavirliğimizle iletişime geçmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir.

İletişim; e-posta: taskent@ekonomi.gov.tr

Telefon:+998 71 113 03 31Ekler:
EK 1 ÜLKE_MASALARI_BÜLTENİ_OCAK_2019.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.