2019/023 Sirküler (30.01.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-023

Sayın Üyemiz;

1. Azerbaycan Yeşil Koridor Uygulaması

2. İran İthalat Yasaklamaları

3. Pakistan YDSK Ticaret Ve Yatırım Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

4. Irak Vasit Valiliğinin Türk Firmalarına Daveti

5. Gürcistan Altyapı Çalışmaları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. Azerbaycan Yeşil Koridor Uygulaması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış İşleri Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Azerbaycan Gümrüklerinde gerçekleştirilen reformların bir parçası olarak hazırlanan "Yeşil Koridor” sisteminin tanıtım etkinliğinin 24 Aralık 2018 tarihinde düzenlendiği, konuya ilişkin olarak Bakü Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bilgi notunda ise 1 Şubat 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek bahse konu sistemin Yeşil Koridor'dan daimi yararlanılmasına yönelik kanun değişikliğinin esas itibariyle belirli kriterleri sağlayan, riski düşük ve güvenilir ticaret erbabına gümrük idaresince sunulacak kolaylaştırmalara ilişkin hususları kapsadığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, operatörlere söz konusu haktan yararlanılmasını sağlayan statünün verilmesi ile kullanımının durdurulması, kaldırılması ve yeniden verilmesine yönelik hükümleri içeren bahse konu kanun değişikliği ile eşyanın gümrük bölgesine getirilmeden önce gümrük idaresine elektronik olarak özet ithalat beyannamesinin verilmesinin hükme bağlandığı bildirilmektedir.

2. İran İthalat Yasaklamaları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekileceğini açıklamasının ardından İran Devleti tarafından döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla dış ticaret rejiminde kapsamlı değişiklikler yapıldığı, ithal edilecek malların 4 gruba ayrıldığı, 4. Gruptaki malların ithalatının 23 Haziran 2018 tarihinde yasaklandığının belirtildiği ifade edilmiştir.

Yazının devamında, bu defa, 15 Ocak 2019 tarihinde 1.292 ürünlük ithalatı yasak ürünler listesine 8'li GTİP bazında ve çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürünün daha eklendiğinin duyurulduğu belirtilmiş olup, güncel liste ekte iletilmiştir.

Ek-1: İran İthalatı Yasaklanan Ürünler

3. Pakistan YDSK Ticaret ve Yatırım Ortak Çalışma Grubu Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla; Sayın Cumhurbaşkanımızın, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 3-4 Ocak 2019 tarihlerinde ülkemizi ziyareti sırasında Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 6. Toplantısının 2019 yılı içinde İslamabad'da düzenlenebilmesi için hazırlıklara başlanması talimatını verdikleri kaydedilmektedir.

Bu kapsamda, YDSK'nın Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Ticaret ve Yatırım Ortak Çalışma Grubu (OÇG)” için hazırlıklara başlanmış olup, İslamabad'da gerçekleştirilecek toplantının tarihi kesinleştiğinde bilahare iletileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen "Türkiye - Pakistan YDSK 5. Toplantısı” marjında, Ticaret ve Yatırım OÇG Toplantısı 22 Şubat 2017 tarihinde yapıldığı ve bir örneği ekli Toplantı Tutanağının imzalandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, TİM'e iletilmek üzere,

1. Ticaret ve Yatırım OÇG Toplantısında ele alınabilecek işbirliği konularına ilişkin önerilerin,

2. Toplantı sonunda imzalanması öngörülen Toplantı Tutanağında yer almak üzere İngilizce madde önerilerinin 5 Şubat 2019 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ekteki forma işlenerek Birliğimize arge@baib.gov.tr mail adresi üzerinden ulaştırılması gerekmektedir.

Ek-2: Ticaret ve Yatırım Ortak Çalışma Grubu Toplantı Tutanağı

Ek-3: Görüş Bildirme Formu

4. Irak Vasit Valiliğinin Türk Firmalarına Daveti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C.Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Vasit Valiliği'nin, Türk şirketlerini Kut şehrinde yer alan ve Vasit Vilayeti'nde bulunan en büyük alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Dubai Alışveriş Merkezi ve benzeri tamamlanmış yatırım projelerinde perakende satış noktaları açmaya davet ettiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Merkezi Irak'a bağlı Bağdat, Basra, Necef ve Kerbela gibi önemli vilayetlerde yer alan büyük alışveriş merkezlerinin hemen hemen hepsinde, özellikle hazır giyim ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketlerinin açtıkları birimlerde kendi markaları ile faaliyet göstermekte olduğu, Irak'ta anılan sektörlerde Türk malı ve hizmetinin kalite algısının yüksek olduğu, söz konusu birimlerin Irak'la ticaretimize önemli katkı sağladığı değerlendirilmektedir.

Ek-4: Irak Dışişleri Bakanlığı Notası

5. Gürcistan Altyapı Çalışmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin Gürcistan'da gerçekleştirmeyi planladığı köprü, otoyol, lojistik merkezi, liman ve demiryolu gibi altyapı yatırımlarına ilişkin bilgiler sunulmakta olup, anılan projelere ilişkin İngilizce yazı ekte iletilmektedir.

Ek-5: Gürcistan'da Öngörülen Altyapı ÇalışmalarıEkler:
EK 1 İran İthalatı Yasak Ürünler.pdf

EK 2 Pakistan YDSK Tutanak.pdf

EK 4 Irak Dışişleri Bakanlığı Notası.pdf

EK 5 Gürcistan Altyapı Çalışmaları.pdf

Ek3 -Görüş Bildirim Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.