2019/026 Sirküler (01.02.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019/026

Sayın Üyemiz;

1. ABD'ye Zeytin İhracatı

2. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Yaş Sebze ve Meyve İhracatı

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı

4. TS 2408/tst T1 Pirinç Standart Tasarısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1. ABD Zeytin Rekabet Avantajı

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, İspanya menşeli "zeytin” (2005.70 GTP kodlu) ithalatına karşı yürütülen anti-damping ve telafi edici vergi soruşturması kapsamında, 31 Temmuz 2018 tarihinde İspanyol ihracatçılara % 16,83 ile % 25,39 oranları arasında değişen anti-damping vergisi, % 7,52 ile % 27,02 oranları arasında değişen telafi edici vergi uygulanmaya başlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu karar:

https://enforcement.trade.gov/download/factsheets/factsheet-spain-ripe-olives-ad-cvd-final-061218.pdf linkinde yer almaktadır.

2. BAE'ye Yaş Sebze ve Meyve İhracatı

Dubai Ticaret Ateşeliği'nden alınan yazıda, BAE pazarında Hindistan menşeli yaş meyve ve sebze ürünlerine yönelik yakın zamanda teknik bir engel oluşabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda ihracatçılarımızın oluşabilecek yeni pazar koşullarını değerlendirebilmeleri amacıyla, Dubai'de yerleşik yaş meyve ve sebze ithalatçılarının listesi ekte, konu ile ilgili haber linki aşağıda sunulmaktadır.

Haber Linki: https://www.business-standard.com/article/economy-policy/saudi-uae-may-cut-indian-agri-imports-on-quality-issues-2-6-bn-at-stake-119012600287_1.html

Ek-1: Dubai'de yerleşik yaş meyve ve sebze ithalatçılarının listesi

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alına yazıda, Avrupa Birliği destekli 6 Milyon Avro tutarındaki "İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı” kapsamında maden, inşaat, kimya, metal vb. çok tehlikeli sektörlere yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşullarının iyileştirilmesi ve ilgili tarafların İSG alanındaki yetkinliklerinin artırılması için çalışmaların yürütülmesi amacıyla tüm ülke genelinde hibe sağlanacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programında, hibeye başvuru sağlayacak uygun nitelikli kuruluşlar;

· Sivil Toplum Kuruluşları (STK)

· Mesleki Örgütler

o Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkar Odaları

o İşçi, işveren ve memur sendikaları/konfederasyonları

o Sektör temsilcisi kuruluşlar, ihracatçı birlikleri, işveren sendikaları

o Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

o KOBİ temsilci kuruluşları vb.

· Üniversiteler

· Madencilik, makine, metal, metalurji, elektrik ve elektronik, kimya, inşaat, ziraat denizcilik ile ilgili teknolojileri alanlarındaki mesleki ve teknik liseler

· Avrupa Birliği Finansman Antlaşması 43. Maddesinde tanımlanan uluslararası (hükümetler arası) kuruluşlar

olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, projede alt limitin 75.000 avro, üst limitin 220.000 avro olarak düzenlendiği, bu limitler arasında hazırlanacak projenin %10'u için başvuran kuruluş tarafından eş finansman sağlanması gerektiği; başvuran kuruluş tarafından bu tutarın; projede görevlendireceği uzmanlara ödenen ücretler, destek aldığı akademisyenlere ödenen ücretlerle mahsup edilebildiği; projede gerek duyulacak ekipman, teçhizat vb. alınması için, proje tutarının %25'ine kadar bütçe ayrılabildiği; ayrıca projenin 12-18 ay sürecek şekilde planlanmasının beklendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ön başvuru için son tarihin 04 Mart 2019 olarak belirlendiği, başvuru bilgileri, projeye uygun faaliyetler ile başvuru sahiplerine dair detaylı bilgilere hibe rehberi ( http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr ) üzerinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

4. TS 2408/tst T1 Pirinç Standart Tasarısı

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "TS 2408/tst T1 Pirinç" standart tasarısının bir örneği iletilmektedir.

Bu kapsamda ekte örneği bulunan tadil tasarısına yönelik görüşlerin ekli Görüş Tablosuna işlenerek 01 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize arge@baib.gov.tr mail adresi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

Ek-2: TS 2408/tst T1 Pirinç" Standart Tasarısı

Ek-3: Görüş TablosuEkler:
EK 1 DM Fresh Fruit Buyers List.xls

EK 2 Pirinç Tadil Tasarısı.docx

EK 3 Görüş Tablosu.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.