2019/030 Sirküler (07.02.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019 / 30

Sayın Üyemiz,

1. Afganistan Ticaret Ataşeliği Hk.

2. Çad'da Yatırım İmkanları Hk.

3. İran'ın İthalatını Yasakladığı Ürünler

4. AB / Boru Bağlantı Parçaları Anti-Damping Önlemi Gözden Geçirme Soruşturması Hk.

5. Tunus 14. SLAMAP Fuarı

6. AGROEXPO 2019 Alım Heyeti

7. Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Ekonomik Görünüm Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.

1. Afganistan Ticaret Ataşeliği Hk.

Afganistan İslam Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Afganistan Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığının ortak projesi olarak 30 milyon Amerikan Doları değerinde 5 adet mezbaha tesisinin inşa edildiği, tesislerin kullanıma hazır hale getirildiği bildirilmekte olup mezbahaların iki tanesinin Kabil'de diğerlerinin Balh, Kunduz ve Herat illerinde bulunduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu mezbahaların günlük bakımı, yönetimi ve günlük işlemleri için, 10 yıllığına yabancı yatırımcıya kiraya verileceği bildirilmekte olup ilgili firmalar için ayrıntılı bilgi, açıklamalar ve kamu-özel sektör ortaklığı şartıyla kiralama belgeleri ekte sunulmaktadır.

EK-1: Afganistan Kiralama Belgeleri

2. Çad'da Yatırım İmkanları Hk.

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Encemine Büyükelçimizce Çad Ekonomi ve Planlama Bakanı Issa Doubragne ile bir görüşme gerçekleştirildiği, söz konusu görüşmede adı geçen Bakanın ülkemizin ciddi miktarlarda susam ithal ettiğini belirttiği, benzer bir şekilde Çinlilerin kendilerine başvurarak toplu olarak 1 milyon ton susam satın almak istediklerini, bu susamın hemen hemen hiç işlenmeden ihraç edileceğini, ancak KOBİ'ler aracılığıyla susam, Arap zamkı ve yer fıstığı gibi tarım ürünlerini işleyerek ihraç etmeyi tercih ettiklerini belirttiği bildirilmektedir.

Çadlı Bakanın, Türkiye'den yatırımcılarla çalışmak üzere susam ve Arap zamkının en azından birinci safha işlenmesine yönelik olarak Çad'da örnek tesisler kuracak yatırımcı Türk firmalar ile işbirliği yapmak istedikleri yönünde görüş bildirdiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, susam, Arap zamkı ve yer fıstığı işlenmesine ilişkin Çad'da yatırım yapmayı değerlendirebilecek firmalarımızın ambassade.ndjamena@mfa.gov.tr elektronik posta adresinden iletişime geçebileceği bildirilmektedir.

3. İran'ın İthalatını Yasakladığı Ürünler Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İran Devleti tarafından döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla 15 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan 1.292 ürünlük ithalatı yasak ürünler listesine 8'li GTİP bazında ve çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürün daha eklendiğinin daha önceden duyurulmuş olduğu bildirilmekte olup söz konusu ithalat yasaklarına ilişkin süreç ile ilgili bilgilere detaylı bir şekilde yeniden yer verildiği ve aşağıdaki hususların belirtilmekte olduğu ifade edilmektedir:

"ABD'nin 2018 yılı Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekileceğini açıklamasının ardından İran, döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla dış ticaret rejiminde kapsamlı değişiklikler yapmış, 1.339 ürünün ithalatını 23 Haziran 2018 tarihinde yasaklamıştı. (Ek 2)

Bilahare Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan 7.1.2019 tarih ve 40475427 sayılı yazıda, İran Sanayi Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 31.12.2018 tarih ve 60/261453 sayılı Tebliğ uyarınca söz konusu 1.339 üründen 47'sine (Ek 3) ilişkin ithalat yasağının kaldırıldığı ve sipariş kaydı oluşturulmasının serbest bırakıldığı, böylelikle ithalatı yasak mallar listesindeki ürün sayısının 1.292'ye (Ek 4) düşürüldüğü bildirilmiştir.

Ancak, aynı konu hakkında Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan 22 Ocak 2019 tarihli yazıda ise bu defa, İran Hükümeti tarafından ithalatı yasaklanan bahse konu 1.292 ürün listesine 15 Ocak 2019 tarihinde çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürün (Ek 5) daha eklendiğinin duyurulduğu ifade olunmaktadır”.

EK-2: İthalatı yasaklanan 1339 ürün -2018 Haziran

EK-3: İthalatı serbest bırakılan 47 ürün

EK-4: İthalatı yasak 1.292 ürün

EK-5: İthalatı Yasaklanan İlave 215 ürün

4- AB / Boru Bağlantı Parçaları Anti-Damping Önlemi Gözden Geçirme Soruşturması Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli "Demir veya Çelikten Boru ve Bağlantı Parçaları” (7307.93.11, 7307.93.19, 7307.99.80 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 29 Ocak 2013 tarihinden itibaren anti-damping önlemi uygulandığı ve 27 Ocak 2018 tarihinde söz konusu önleme yönelik bir gözden geçirme soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Anılan gözden geçirme soruşturması kapsamında nihai bulgu raporunun yayımlandığı belirtilmekte olup mezkur önlemin ülkemiz için kaldırılmasına karar verildiği; önlemin uygulanmakta olduğu Kore, Malezya ve Rusya için ise önlemin devamına karar verildiği bildirilmektedir.

5- Tunus 14. SLAMAP Fuarı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tunus 14. SLAMAP Fuarı ile ilgili etkinliğe ülkemizden katılımı organize etmek üzere SENEEXPO adlı Türk şirketi ile bir pazarlama ve bilgilendirme anlaşması imzalandığı ifade edilmektedir.

6- AGROEXPO 2019 Alım Heyeti

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde, 7-10 Şubat

2019 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan "AGROEXPO 2019-14. Uluslararası Tarım, Tarım Makinaları, Hayvancılık, Hayvancılık Ekipmanları, Canlı Hayvan ve Seracılık” Fuarı ile eşzamanlı olarak 6 - 9 Şubat 2019 tarihleri arasında Alım Heyeti Programı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

AGROEXPO 2019 Fuarı kapsamında 8 Şubat 2019 Cuma günü 10:00-13:30 saatleri arasında İzmir Fuar alanı (http://fuarizmir.com.tr/) C holündeki İkili Görüşme alanında heyete iştirak eden yabancı firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, alım heyeti ikili görüşmelerine katılmak isteyen firmaların http://rezervasyon.egeliihracatcilar.com/asp/RandevularIlkGiris.asp?FuarId=20190204154318 linkinde yer alan başvuru formunu 7 Şubat 2019 Perşembe günü saat 17:30'a kadar doldurmaları gerektiği, görüşmelerin randevu sistemi çerçevesinde gerçekleştirileceği, yapılan başvuruların başvuru sırasına göre değerlendirileceği ifade edilmektedir.

EK-6: Firma Listesi

7- Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Ekonomik Görünüm Toplantısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alına yazıda, ATSO Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin 2019 yılı etkinlikleri kapsamında, Avrupa Birliği işbirliğinde 13 Şubat 2019 tarihinde Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez'in katılımıyla "Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Ekonomik Görünüm” toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Program

13:30 - 14:00 Kayıt ve Hoşgeldiniz İkramı

14:00 - 14:30 Açılış Konuşmaları

14:30 - 16:00 Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Ekonomik Görünüm

Dr. Mahfi Eğilmez, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi

16:00 - 16:15 Kahve Arası

16:15 - 17:00 Soru/Cevap

Yer: Akra Barut Otel

Tarih: 13 Şubat 209 Çarşamba

LCV: 314 37 44 veya global@atso.org.tr (11 Şubat 2019 Pazartesi saat 14:00'e kadar)Ekler:
Ek 2_İran'ın İthalatını Yasakladığı Ürünler_İthalatı yasaklanan 1339 ürü....pdf

Ek 3_İran'ın İthalatını Yasakladığı Ürünler_İthalatı serbest bırakılan 4....pdf

Ek 4_İran'ın İthalatını Yasakladığı Ürünler_İthalatı yasak 1.292 ürün.pdf

Ek 5_İran'ın İthalatını Yasakladığı Ürünler_İthalatı Yasaklanan İlave 21....pdf

EK-1 Afganistan Kiralama Belgeleri.pdf

EK-6 Agroexpo-Alım Heyeti.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.