2019/032 Sirküler (12.02.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-32

Sayın Üyemiz;

1. Kırgızistan Çalışma Grubu Eylem Planı

2. Malezya İtfaiye Üniforması İhale Duyurusu

3. Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1. Kırgızistan Çalışma Grubu Eylem Planı

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Oleg PANKRATOV'un 30-31 Ocak 2019 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiş olduğu ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN ile 30 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilmiştir.

Bahse konu görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması amacıyla ikili ticaretimizde karşılaşılan sorunların tespiti ve çözümüne yönelik gerekli tedbirlerin saptanması, Kırgızistan'da faaliyet gösteren veya Kırgızistan ile ticaret yapan firmaların muhtemel sorunlarının ve taleplerinin ele alınmasının kararlaştırıldığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Kırgızistan'a ihracat yapan veya ihracat yapma potansiyeli olan firmalarımızın karşılaştıkları sorunlar ve taleplerine ilişkin görüşleri 13 Şubat 2019 13:30'a kadar Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere Birliğimiz e-posta adresine (arge@baib.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Ek-1: Görüş ve Öneri Formu

2. Malezya İtfaiye Üniforması İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Malezya İtfaiye Teşkilatı tarafından 9.000 adet itfaiye üniforması teminine ilişkin ihale gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, detaylı bilgi içeren İngilizce ihale broşürünün bir örneği ekte iletilmiş olup, söz konusu ihaleye ilişkin olarak 12 Şubat 2019 tarihinde Bomba Putrajaya'da yapılacak bilgilendirme toplantısına ait bilgilere http://myprocurement.treasury.gov.my/?page_id=801 adlı web adresinden erişilebilmektedir.

Ek-2: İngilizce ihale broşürü

3. Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Hk

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda, kurumlar tarafından Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2014 yılı içerisinde 14 adet Ulusal Meslek Standardı ve bu standartları kaynak alarak 13 adet Ulusal Yeterlilik hazırlandığı belirtilmiştir.

15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmünün yer almakta olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik'in 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında "İlgili ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal meslek standardı veya uluslararası standartta değişiklik olması veya bu standartların yürürlükten kaldırılması durumunda ulusal yeterliliğin veya ilgili bölümünün güncellenmesine ya da yürürlükten kaldırılmasına ilişkin işlemler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre en geç bir yıl içerisinde yapılır” hükmünün amir olduğu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe hazırlanan ve aşağıdaki linkte yer alan ulusal meslek standartları ile ulusal yeterliliklerin güncellenmesi çalışmalarında kullanılmak üzere firmalarımızın görüş ve değerlendirmeleri talep edilmiştir.

Bu itibarla, http://www.myk.gov.tr/guncelleme adresinden ulaşılabilen formlar ile ilgili görüşlerin Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere "Görüş Değerlendirme Formu” doldurularak, 9 Mart 2019 tarihine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) adresine gönderilmesi gerekmektedir.Ekler:
Görüş ve Sorun Bildirim Formu.doc

İhale Broşürü.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.