2019/038 Sirküler (20.02.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-38

Sayın Üyemiz;

1. Brexit Süreci ve UKCA Sertifikası

2. MEBEL 2019 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

3. Rusya Federasyonu Vize Uygulamaları

4. Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı'yla Görüşme / Sipopo Alışveriş Merkezi

5. Polonya-Türkiye İş Forumu

6. Türkiye - Ekvator Serbest Ticaret Anlaşması (STA)

7. GÜNKAF Bölgesel Kariyer Etkinlikleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.  1. Brexit Süreci ve UKCA Sertifikası

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Birleşik Krallık (BK) ve Avrupa Birliği (AB) arasında müzakere edilen "Çekilme Anlaşması” (Withdrawal Agreement) metninin henüz İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası tarafından onaylanmamış olduğu; bu durumun BK'nin 29 Mart 2019 tarihinden itibaren 21 ay sürmesi öngörülen geçiş süreci devreye girmeden AB'den "anlaşmasız çıkış” (no-deal Brexit) senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin sürmesi anlamına geldiği belirtilmekte ve bu çerçevede, hem AB Komisyonu hem İngiliz hükümetinin anlaşmasız çıkış senaryosuna ilişkin yaptıkları teknik bilgi notu paylaşımları kapsamında BK İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı tarafından 2 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan "Using the UKCA marking if the UK leaves the EU without a deal” başlıklı kılavuz vasıtasıyla yeni ürün işareti olarak belirlenen "UKCA” (UK Conformity Assessed) işaretinin kullanım esaslarının detaylandırıldığı belirtilmektedir.

Anılan bilgi notu kapsamında, BK'nin AB'den anlaşmasız ayrıldığı senaryoda oyuncak, makine ve elektrikli cihazlar gibi ürünlerin AB yönetmeliklerine uygunluğunu gösteren CE işaretinin BK pazarında belirli bir süre daha geçerli olacağı ve CE işaretinin geçerliliği sona ermeden gerekli hazırlıkların yapılabilmesini teminen firmalara yeterli müddet tanınarak bilgi verileceği; ancak ürünün uygunluk değerlendirmesinin üçüncü kuruluşlar tarafından yapılmasının zorunlu olduğu ve değerlendirmenin BK'de yerleşik kuruluşlarca gerçekleştirildiği durumlarda, CE işareti yerine UKCA işaretinin kullanılmasının zorunlu hale geleceği bildirilmiştir. Diğer taraftan, olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunda BK'de yerleşik kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme testlerinin AB tarafından tanınmayacağı; ürünlerini AB pazarında satmak isteyen firmaların söz konusu testleri AB tarafından tanınan kuruluşlarda gerçekleştirmesi ya da hâlihazırdaki test sonuçlarını ayrılma gerçekleşmeden önce AB'deki kuruluşlara transfer etmesi gerekeceği bildirilmiştir.

Bu bağlamda, UKCA görseli ve kullanımına ilişkin detaylara https://www.gov.uk/government/publications/prepare-to-use-the-ukca-mark-afterbrexit/using-theukca-marking-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal bağlantısından ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

  1. MEBEL 2019 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği tarafından 18 - 22 Kasım 2019 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nun Moskova kentinde düzenlenecek olan MEBEL 2019 Fuarı'na Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesi çalışmalarına başlandığı bildirilmektedir.

2019 yılında 31.si düzenlenecek olan söz konusu fuara 2018 yılında 28 ülkeden 817 firmanın katılmış olduğu, fuarı 40.000 üzerinde iş insanının ziyaret ettiği belirtilmektedir. Fuar mobilya, döşemelik kumaş, ev aletleri ve aksesuarları, iç ve dekora yönelik eşya, aydınlatma, mobilya üretimi için ekipman ve aletler sektörlerine hitap ettiği ifade edilmektedir.

Fuara iç alanda stand konstrüksiyonu dahil, nakliye hariç birim m² katılım bedelinin 750.- Euro olduğu, nakliye hizmeti almak isteyen firmalar için ayrı bir hesaplama yapılacağı belirtilmektedir.

MEBEL 2019 Fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan firmaların T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından belirlenerek web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya m² bazında ödenecek tutarın oranı %70 olup üst limitin 107.000.-TL olduğu belirtilmektedir.

Bu bağlamda söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin ekte bir örneği yer alan başvuru formunu doldurarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (oaibpr@oaib.org.tr) ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

EK 1: Kayıt ve Başvuru Formu

  1. Rusya Federasyonu Vize Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Rusya Federasyonu tarafından 6 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik vize uygulamalarında değişikliğe giden bir Başkanlık Kararı yayımlanmış olduğu hatırlatılarak, bu kapsamda söz konusu kararın bir örneği ve gayri resmî tercümesi ekte iletilmiştir.

Diğer taraftan Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde Moskova'da düzenlenen Prodexpo 2019 fuarına yeşil pasaport sahibi bir işadamımızın vizesiz olarak gelmesine karşın ülkeye kabul edilmediği yönünde şifahi bilgiler aldıkları ve Rusya Federasyonu hükümetince vize uygulamalarında bir karar alınmakla birlikte kararın uygulanması hususunda çalışmaların devam ettiği belirtilmektedir.

Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, vize uygulamaları konusunda Rusya Federasyonu tarafından bir karar alınmakla birlikte henüz yürürlüğe girmemiş olduğu, konuya ilişkin ilgili Bakanlığımızdan bir açıklama yapılıncaya kadar anılan ülkeye seyahatte normal vize gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

EK 2: Karar

EK 3: Gayrı resmî tercüme

  1. Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı'yla Görüşme / Sipopo Alışveriş Merkezi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue'nin Türk firmalarını ülkelerindeki alışveriş merkezinde faaliyet göstermeye davet ettiğinin belirtildiği yazı ekte iletilmektedir.

EK 4: Dışişleri Bakanlığı Yazısı

  1. Polonya-Türkiye İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıya atıfla; T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın Polonya'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında 6-7 Mart 2019 tarihlerinde Varşova'da Polonya Ulusal Ticaret Odası İş Birliği ile "Polonya - Türkiye İş Forumu”nun her iki ülk bakanlarının teşrifleriyle gerçekleştirileceği bilgisi Birliğimize iletilmiş, ikili ticaret hacmimizin 2018 yılsonu itibariyle 6,5 milyar doları bulduğu ve Polonya'nın Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Türkiye-Polonya İş Forumu'na inşaat, altyapı, enerji, madencilik, demir-çelik, makine sanayi, otomotiv, bilgi teknolojileri, inovasyon ve teknoloji, ilaç sanayi ve biyoteknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren Polonya'nın önde gelen firma temsilcilerinin katılımı beklendiği belirtilmektedir. İki ülkedeki yatırım imkânları kapsamında PPP - Kamu Özel Sektör İşbirliği konuları da ele alınacak olup, 3'üncü ülke pazarlarında Türkiye-Polonya ortak girişim hususu da toplantıda öne çıkacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu İş Forumu çerçevesinde taslak programı ile Polonyalı katılımcıların listesi ekte yer alan ve Polonya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem arz eden İş Forumuna katılmak isteyen firma/kurum temsilcilerinin 25 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/862/12366 internet adresinde yer alan ve katılım koşulları ile ziyarete ilişkin detayları içeren başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

EK 5: Polonya - Türkiye İş Forumu Taslak Programı

EK 6: Polonyalı Katılımcılar Listesi

  1. Türkiye - Ekvator Serbest Ticaret Anlaşması (STA)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye - Ekvator Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin canlandırılması amacıyla Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık Bakanı Pablo Campana Sáenz ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda ihracatçılarımızın, bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin ekte bulunan sorun bildirim formunu doldurarak 20 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimize arge@baib.gov.tr adresi üzerinden iletmeleri gerekmektedir.

EK 7: Sorun Bildirim Formu

  1. GÜNKAF Bölgesel Kariyer Etkinlikleri

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakarı Ofisi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın 03.10.2018 tarihinde 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptıkları konuşma gereğince, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Türkiye genelinde bölgesel kariyer etkinlikleri yapılması planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda 21-22 Mart 2019 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek GÜNKAF (Güney Kariyer Fuarı) etkinliğinde paydaş olarak yer almak isteyen üyelerimizin Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi

Kariyer Merkezi Yetkilisi: Prof. Dr. Burcu Demirel

Telefon: 0242 310 64 99

E - Posta: burcudemirel@akdeniz.edu.trEkler:
EK 1 MEBEL_2019-MİLLİ_KATILIM_BAŞVURU FORMU.pdf

EK 2 Karar.pdf

EK 3 Gayrıresmî_Tercüme.pdf

EK 4 Dışişleri_Bakanlığı_Yazısı_Ekvator_Gine.pdf

EK 5 Polonya-Ziyareti-Program-9f2.pdf

EK 6 Polonyali-Katilimcilar-Listesi-6d9.xlsx

EK 7 Ekvator Sorun Bildirim Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.