2019/047 Sirküler (28.02.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-047

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda, maden sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2014 yılı içerisinde "Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3), "Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 4)” ve "Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4)” Ulusal Yeterlilikleri hazırlandığı ve yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 252 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükmünün amir olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik'te "İlgili ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal meslek standardı veya uluslararası standartta değişiklik olması veya bu standartların yürürlükten kaldırılması durumunda ulusal yeterliliğin veya ilgili bölümünün güncellenmesine ya da yürürlükten kaldırılmasına ilişkin işlemler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre en geç bir yıl içerisinde yapılır.” hükmünün yer aldığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, TİM'e iletilmek üzere, ihracatçı firmalarımızın maden sektöründe hazırlanan ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere görüş ve değerlendirmelerini linkteki Görüş, Öneri ve Sorun Bildirme formunu (https://goo.gl/forms/SdulhrsZGY5hXqnA2) doldurarak en geç 3 Mart 2019 tarihine kadar iletmelerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

Not: İlgili formlara http://www.myk.gov.tr/guncelleme adresinden ulaşılabilmektedir.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.