2019/046 Sirküler (26.02.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-046

Sayın Üyemiz;

1. INNOPROM 2019 - Milli Katılım Org. Hk.

2. İngiltere ile Ticarette Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

3. Tuzla, Edirne, Lüleburgaz, Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy Dış Ticaret Seminerleri Hk.

4. Standart Tadil Tasarıları Hakkında

5. Tst 1279 Antepfıstığı - Kabuklu Standardı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1. INNOPROM 2019 - Milli Katılım Org. Hk.

Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğ'nin 08 - 11 Temmuz 2019 tarihleri arasında Rusya - Ekaterinburg'da gerçekleştirilecek INNOPROM 2019 Fuarı'na Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştireceği;

Resmi açılışını Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTIN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmasının planlandığı ve 2019 yılında 10 uncusu düzenlenecek olan fuara , 20 ülkeden 600 firmanın katılım sağlaması ve 50.000 profesyonel iş insanının ziyaret etmesinin beklendiği ifade edilmiştir. Ülkemizin bu yıl fuarda "PARTNER ÜLKE : TÜRKİYE” adı altıda yer alacağı;

Fuara iç alanda stand konstrüksiyonu dahil, nakliye hariç birim m² katılım bedeli 600.-Usd olduğu, nakliye hizmeti almak isteyen firmalarımız için ayrı bir hesaplama yapılacağı belirtilmiştir.

Bu söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin ekte iletilen başvuru formunu doldurarak en geç 18.Mart.2019, Pazartesi gününe kadar OAİB Genel Sekreterliklerine (oaib-pr@oaib.org.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ek:1 Başvuru formu

2. İngiltere ile Ticarette Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

T.C. Ticaret Bakanlığı Londra Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda; Müşavirlikleri ile iletişime geçen bazı ihracatçı firmalarımız tarafından, İngiltere'de yerleşik büyük firmaların çalışanı veya yöneticisi oldukları iddiasıyla kendileriyle e-posta ve cep telefonu mesajları marifetiyle temasa geçildiği, ticari görüşme yapmak üzere İngiltere'ye davet edildikleri, pasaport bilgileri alındıktan sonra vize başvuru ücretlerinin İngiltere'de yerleşik bir avukata ait olduğu iddia edilen hesaplara transfer edilmesinin talep edildiği ve söz konusu para transferinin ardından ilgili şahıslarla bir daha iletişim kurulamadığı bildirilmekte ve dolandırıcılık için yardım talep edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Birleşik Krallık vize başvurularının Birleşik Krallık Vize ve Göç Dairesi (UKVI) adınaülkemizde yerleşik bir ticari şirket aracılığıyla gerçekleştirildiği iletilmekte, sürece ilişkin detaylı bilgiyehttps://uk.tlscontact.com/tr/ist/index.phpvehttps://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-ukbağlantıları üzerinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmekte olup, Birleşik Krallık'ta yerleşik firmaların vize başvuru sürecini firmalarımız adına gerçekleştirmesinin mümkün bulunmadığı, bu çerçevede, benzer taleplere karşı çok ihtiyatlı olunması, kesinlikle kişisel bilgilerin paylaşılmaması ve herhangi bir para transferi yapmamasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Öte yandan, Birleşik Krallık'ta yerleşik firmaların güvenilirliği hususunda Müşavirliğimiz nezdinde bilgi talebinde bulunan firmalarımıza müşavirliğimizce iletilen hususlar aşağıda yer verilmektedir.

Yazıda ayrıca, ülkemizde yerleşik firmalarımızdan İngiltere'ye yaptıkları ihracatlarında zaman zaman ödeme konusunda ortaya çıkan sorunlarla ilgili şikayetler alındığından bahisle, Müşavirliklerine ulaşan şikayetlerin bir kısmının, İngiltere'de şahıs şirketleri dışındaki şirketlerin kayıtlı olmakla yükümlü olduğu Şirket Kayıt Kurumu (Companies House -https://beta.companieshouse.gov.uk/) internet sayfasından mevcut şirketlerin adres ve şirket numarasının kopyalanarak sanki gerçek bir şirketmiş gibi kötü niyetli kişilerce kullanılması sonucu ortaya çıktığının tespit edildiği iletilmektedir.

Bu çerçevede, Londra Ticaret Müşavirliğimiz tarafından, Companies House'ta kaydı olsa dahi firmalarımızın kötü niyetli kişi veya kişilere karşı daha duyarlı hareket etmeleri için aşağıdaki hususlara dikkat etmelerinin önemli olduğu bildirilmiştir.

1. Firmanızdan bir ödeme talep ediliyorsa, ödemenin, şirketin bankadaki hesabına değil, şahıs adına veya başka bir hesaba yapılmasının talep edilmesine şüphe ile yaklaşılması,

2. Şirket adına alan adı (domain name) uzantılı e-posta adresi yerine genel e-posta adresleri (hotmail.com, gmail.com, live.com, vb.) kullanılması, orijinal şirket domain alanı gibi gözükse de kötü niyetli kişilerce "i” gibi fark edilmesi zor harflerin eklenerek yeni domain adresi alarak ödeme talep edilmesine dikkat edilmesi,

3. +44 70 ile başlayan telefon numaraları İngiltere'deki sabit veya mobil hatlarda kullanılmamaktadır. Mobil numaralar ülke kodu olan +44'ün ardından 71, 72, 73, 74, 75, 7624, 77, 78 ve 79 ile başlamaktadır. Diğer taraftan, profesyonel firmaların neredeyse tamamı sabit hat kullanmakta olup tarafınıza sabit hat numarasının bildirilmesinin talep edilmesi vehttps://www.thephonebook.bt.com/area/bağlantısı üzerinden ilgili numaranın şirketin bulunduğu yerleşim yerine ait olup olmadığının kontrol edilmesi,

4. Yeni iş yaptığınız müşterilerle ödeme biçimi olarak mümkün mertebe tarafınızı garanti altına alan yöntemlerin (peşin, akreditif, vb.) kullanılması tavsiye edilmekte, zira, kötü niyetli şirketler özellikle ilk siparişlerde güven kazanabilmek için ödemenin tamamını veya bir kısmını (örneğin yarısını) peşin, geriye kalanını vadeye yayarak ödemek istemekte ancak geriye kalan miktarları ödememektedir. İthalatçı firma ile uzun dönemlerde çalışana ve aranızda güven ilişkisi oturana kadar peşin, akreditif vb. yöntemlerle çalışılması,

5. Companies House kayıtlarında firmayı incelerken şu hususlar şirketin riskli olabileceğine işaret edebilmektedir: şirketin yakın dönemde kurulmuş olması, çok sık isim değiştirmesi, şirket sahiplerinin isminin pek çok farklı şirkette geçmesi, adres olarak belirtilen yerlerin sanal ofis veya ilgisiz yerler olması.

Ticari riskinizi azaltmak için Londra Ticaret Müşavirliklerinin önerileri şu şekildedir:

1. Karşı taraf ile satış için etkili bir sözleşme yapmanız, bu mümkün değilse, faturalarınızın arkasına satış şartlarını (terms of sale) ve özellikle ROT (Retention of Title-mülkiyetin muhafazası maddesi) eklemeniz ve size en uygun olan şartı (örneğin "ancak mal bedelinin tamamının hesaplarınıza geçmesi ile malın mülkiyetinin karşı tarafa geçeceğini”) belirtebilirsiniz.

2. Yukarıdaki şartları kendinizi garantiye almak için yeterli görmemeniz durumunda karşı tarafın "kişisel garantisi”ni istemeniz. Böylece ortaya çıkan alacak durumunda şirketin varlıkları olmasa dahi kişisel garantiyi veren şahıs aleyhine tazmin yoluna gidebilirsiniz.

3. İngiltere'de Şirket Kayıt Kurumu'nda (Companies House) şirketin kaydı olsa bile, iş yapacağınız firmanın varlığının, finansal ve diğer açılardan güvenirliğinin, bu konuda faaliyette bulunan özel şirketlerden makul bir ücret karşılığı doğrulanmasının ileride oluşabilecek sorunların önlenmesi için en etkin yol olduğu düşünülmektedir.

4. İhracat kredi sigortası için EximBank ile görüşebilirsiniz.

3.Tuzla, Edirne, Lüleburgaz, Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy Dış Ticaret Seminerleri Hk.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda,T.C Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İMMİB Genel Sekreterlikleri Organizatörlüğünde firmaları ihracata yönlendirmek, dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek ve ilgili öğrencileri ile firma kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması maksadıyla, 4-7 Mart 2019 tarihleri arasında Tuzla, Edirne, Lüleburgaz, Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy lokasyonlarında yarım günlük " Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” düzenleneceği bildirilmiştir.

Bu itibarla, katılımın ücretsiz olduğu söz konusu seminerlere iştirak etmek isteyen firma temsilcilerinin, aşağıda yer alan başvuru linkinden 01 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edilmiştir.

Başvuru Linki: https://goo.gl/forms/25AYBw9oRaaIes072

Seminer Program Detayları: https://goo.gl/XoNkST

4. Standart Tadil Tasarıları Hakkında

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 1467/tst T3 Konserve - Taze bamya, TS 1468/tst T2 Konserve - Taze fasulye, TS 1470/tst T3 Türlü konservesi" standart tadil tasarıları ekte sunulmuştur.

Bu kapsamda, iletilen tadil tasarılarına ilişkin ihracatçı firmalarımızın görüşlerini en geç 28/02/2019 saat 10:00'a kadar ekte iletilen Görüş Tablosuna işleyerek arge@baib.gov.tr e-posta adresine göndermeleri rica olunur.

Ek-2 TS 1467/Tst T3 Konserve Taze Bamya Standardı

Ek-3 TS 1468/Tst T2 Konserve Taze Fasulye Standardı

Ek-4 TS 1470/Tst T3 Türlü Konservesi Standardı

Ek-5 Görüş Tablosu

5. Tst 1279 Antepfıstığı - Kabuklu Standardı

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "Tst 1279 Antepfıstığı - Kabuklu" " standart tadil tasarıları ekte sunulmuştur.

Bu kapsamda, iletilen tadil tasarılarına ilişkin ihracatçı firmalarımızın görüşlerini en geç 27/02/2019 saat 10:00'a kadar ekte iletilen Görüş Tablosuna işleyerek arge@baib.gov.tr e-posta adresine göndermeleri rica olunur.

Ek-6 Tst 1279 Antepfıstığı - Kabuklu Standardı (20 s.)

Ek-7 Görüş Tablosu (1 s.)Ekler:
Ek-1 Başvuru Formu.pdf

Ek-2 TS 1467Tst T3 Konserve Taze Bamya Standardı.docx

Ek-3 TS 1468Tst T2 Konserve Taze Fasulye.docx

Ek-4 TS 1470Tst T3 Türlü Konservesi Standardı.docx

Ek-5 görüş tablosu.xlsx

Ek-6 Tst 1279 Antepfıstığı - Kabuklu Standardı.docx

Ek-7 Görüş Tablosu.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.