2019/048 Sirküler (28.02.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-048

Sayın Üyemiz;

İlgi: 06/02/2019 tarih ve 2019/028 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Çin Ticaret Eylem Planı, Rusya Ticaret Eylem Planı, Meksika Ticaret Eylem Planı ve Hindistan Ticaret Eylem Planı kapsamında, anılan ülkelerde önem arz eden sorunların türleri, yaşanan sorunların sıklığı/genel yaygınlığı/çözüme kavuşturulabilme dereceleri ve sorunların önceliğine dair bilgi talep edildiği bildirilmişti.

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen güncel yazıya atıfla, yukarıda bahsi geçen ülkeler nezdinde ihracatçı firmalarımızca Ürün Güvenliği, Standartlar, Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Düzenlenmeleri, Ürün Denetimleri alanlarında karşılaşılan sorunlara dair bilgi talep edildiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda anılan alanlarda faaliyet gösteren üye firmalarımızın ihracat operasyonları esnasında karşılaştıkları sorunların, ekli sorun bildirim formuna işlenerek, 01 Mart 2019 Cuma 13:30'a kadar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere, Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

Ek: Sorun Bildirim FormuEkler:
Sorun Bildirim Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.