2019/053 Sirküler (07.03.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-53

Sayın Üyemiz;

1. CIIE 2019 (Çin Uluslararası İthalat Fuarı) Milli Katılım Organizasyonu

2. Screenprint Uzbek 2019 - Garmentech Uzbek 2019 Fuarı

3. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

4. Afganistan Milli Tedarik İdaresinden Alınan Talep

5. World Food İstanbul 2019 Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknoloji Fuarı

6. PLMA 2019 Fuarı

7. Güney Afrika Cumhuriyeti Korunma Önlemi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

  1. CIIE 2019 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, ikincisi 05 - 10 Kasım 2019 tarihleri arasında Şangay/Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek olan "Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE)”na İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği organizasyonunda milli katılım gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bilim ve Teknik, Hizmetler, Kaliteli Yaşam Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri, Otomobil, Yiyecek ve Tarımsal Ürünler sektörlerine yönelik olarak düzenlenecek China International Import Expo 2019 Fuarı'na Milli Katılım Organizasyonu altında katılacak firmalar için; yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, faks, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar Alanı-İstanbul) deniz yolu ile nakliyesini içeren katılım bedelinin nakliye dahil 750 USD/m2, nakliye hariç 690 USD/m2 olacağının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu fuara katılmak isteyen firmalarımızın en geç 08 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İMMİB) https://tinyurl.com/ciie2019millikatilim bağlantısında yer alan çevrimiçi başvuru formunu doldurarak, ekte belirtilen banka hesabına 1.000 USD avans tutarının yatırıldığına dair ödeme belgesini seyma.inam@immib.org.tr adresine göndererek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca başvuru yapan firmalarımızın en geç 08 Mart 2019 Cuma günü saat 16:00'a kadar Birliğimize arge@baib.gov.tr mail adresi üzerinden başvuru yaptıklarına dair bilgi vermeleri rica olunur.

Ek 1: CIIE Fuarı Başvuru Bilgileri

  1. Screenprint Uzbek 2019 -Garmentech Uzbek 2019 Fuarı

Taşkent Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir elektronik postada, Vibgyor Fuarcılık tarafından 28-30 Mayıs 2019 tarihlerinde Özbekistan Taşkent'te film baskısı, dijital baskı, tekstil baskısı ve tekstil makinelerine ilişkin bir fuar düzenleneceği belirtilmiş olup söz konusu fuara katılım sağlamak isteyen üyelerimiz için fuarın tanıtım broşürü ve gerekli bilgiler ekte yer almaktadır.

Fuar Web Siteleri : https://www.screenprintuzbek.com/ https://www.garmentechuzbek.com/

Ek 2: Fuar Broşürleri

3. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 22/02/2019 tarihli yazının ekte bulunan örneği iletilmektedir.

Ek 3: Türkiye Daimi Temsilciliği'nden Alınan Yazı

4. Afganistan Milli Tedarik İdaresi'nden Alınan Talep

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Ofisi Milli Tedarik İdaresince (NPA) Kabil Belediyesi tarafından kullanılmak üzere yol çizgi makinesi ve teçhizatı temin edileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu alıma ilişkin mektup ile teçhizatın teknik detayları hakkında bilgiler ekte yer almaktadır.

Ek 4: Afganistan Milli Tedarik İdaresi'nden Alınan Talep

5. World Food İstanbul 2019 Uluslararası Gıda ürünleri ve Teknolojileri Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği ve ITE Turkey tarafından Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında World Food İstanbul 2019 27. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu fuarla ilgili bilgiler ve katılım şartları ekte bulunan fuar broşüründe bulunmakta olup, fuara katılmak isteyen üyelerimiz aşağıdaki iletişim adreslerinden bilgi alabileceklerdir.

Ek 5: Fuar Broşürü

İletişim Bilgileri:

World Food İstanbul

ITE Turkey - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş.

Telefon: 0212 291 83 10 / 3172

E-Posta: info@ite-turkey.com; ibrahim.samur@ite-turkey.com

6. PLMA 2019 Fuarı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden alınan yazıda, 17-19 Kasım 2019 tarihleri arasında Chicago/ABD'de gıda ve gıda dışı sektörlerine yönelik düzenlenecek olan "PLMA's 2019 Private Label Trade Show” Fuarı'nın Türkiye milli katılımı 6. kez Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) organizasyonunda gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Özel markalı ürünler sektöründe dünyada düzenlenen en önemli etkinliklerden biri konumunda olan fuara Milli katılım organizasyonu altında katılacak firmalar için katılım bedeli 872 $/m2 olarak belirtilmektedir. Katılım bedeline; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloğa giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye-sandviç) hizmetleri, katılımcı broşürü dahildir. Sergi ürünlerinin İstanbul-Fuar alanı tek yön standa teslim havayolu nakliyesi almak isteyenler için katılım bedeli 1000 $/m2 olup, m2 başına 15 kg nakliye limiti bulunduğu ve FDA code alınmasının firmaların sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir.

İlgili fuara katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/forms/MdO3JRbZL8Ak716o1 yer alan Online Başvuru Formu'nu doldurarak katılım payı toplam bedelinin %50'sinin belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 4 Mayıs 2019 günü mesai bitimine kadar Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (E-posta: aybukedokudur@akib.org.tr) göndermeleri önemle rica olunur.

Ek 6: Katılım Şartları ve Banka Hesap Bilgileri

7. Güney Afrika Cumhuriyeti Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi: 13.08.2018 tarihli 2018/143 sayılı sirkülerimiz

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, ilgi'de kayıtlı sirkülerimiz konusu, Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) tarafından "Çelikten Altıgen Başlıklı Diğer Vidalar” (GAC gümrük tarife cetveline göre 7318.15.39 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında nihai karar açıklanmış olup, anılan karar uyarınca 3 Ağustos 2018 - 2 Ağustos 2019 dönemi için (geriye dönük) %50,54, 3 Ağustos 2019 - 2 Ağustos 2020 döneminde %48,01 ve 3 Ağustos 2020 - 2 Ağustos 2021 dönemi için %45,61 oranlarında nihai korunma önlemi uygulanmasına hükmedildiği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin Resmi Gazete duyurularına (15 Şubat 2019 tarihli ve 42232 sayılı, R.177; 22 Şubat 2019 tarihli ve 42241 sayılı, R.237; R.238) http://www.sars.gov.za/Legal/Secondary-Legislation/Tariff-Amendments/Pages/2019.aspx bağlantısından, soruşturma raporuna ise http://www.itac.org.za/pages/services/trade-remedies/investigation-reports bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, mezkûr duyurular ve raporun incelenmesinden de görülebileceği üzere ülkemizin, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi uyarınca GAC'ın soruşturma konusu ürün ithalatındaki payının %3'ün altında olması nedeniyle söz konusu önlemden muaf tutulmuş olduğu; anılan hususun GAC'a ilgili ürün ihracatı yapan/yapmayı öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, GAC'ın ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde %3'ün üzerine çıkması halinde ülkemizin önleme dâhil edilebileceği belirtilmektedir.


Ekler:
EK 1 Banka Hesap Bİlgileri ve Katılım Şartları.pdf

Ek 2 Brochure 2019.pdf

EK 3 Tarım Mevzuatı Değişiklikleri_Ek_Yazı Örneği.pdf.pdf

EK 4 Afganistan Talepleri.pdf

EK 5 World Food İstanbul 2019.pdf

EK 6 PLMA Fuarı.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.