2019/056 Sirküler (15.03.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-056

Sayın Üyemiz;

1. Yeni Sanayi Strateji Belgesi Önerileri Hk.

2. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

3. Ortadoğu İnşaat Fuarı 2019 (Dıyarbakır) Alım Heyeti Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1. Yeni Sanayi Strateji Belgesi Önerileri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Meclislerine iletilen yazısına atıfla, Yüksek Planlama Kurulu'nun 18 Haziran 2015 tarihli ve 2015/24 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe alınan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2015-2018)'nin uygulama döneminin 2018 yılsonu itibarıyla tamamlandığının iletildiği belirtilmiştir.

Anılan yazıda devamla, üretim öncülüğünde sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşılması için hazırlanacak olan yeni dönem sanayi stratejisinde katılımcı bir perspektifle, hedef odaklı, stratejik ve ölçülebilir eylemlere yer verilmesinin planlandığının belirtildiği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Komitesi Kararnamesinin 385'inci maddesine istinaden yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanması planlanan Yeni Dönem Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesine ilişkin yukarıda belirtilen kriterleri karşılayan eylem önerileri ile birlikte vizyon, hedef, politika başlığı önerilerinin ekli tablo formatında TİM'e iletilmek üzere 15 Mart 2019 Cuma günü saat 16.30'a kadar Birliğimize e-posta yoluyla (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Yeni Sanayi Strateji Belgesi Önerileri Hk.

2. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri(KİB)'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ihracata yönelik Destek programlarını tanıtımı amacıyla, 2019 yılında 81 ilde "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri”nin düzenlenmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve KİB Genel Sekreterliği organizasyonun 25-29 Mart 2019 tarihlerinde Bartın, Çaycuma/Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleneceği belirtilmekte olup, seminerlere ilişkin olarak hazırlanan detaylı program ve başvuru formu ekte sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Seminerlere katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak KİB Genel Sekreterliklerinin 454 216 48 42 veya 454 216 88 90 numaralı fakslarına ya da kib@kib.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ek-2: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Başvuru Formu (1 sayfa)

Ek-3: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Programı (2 sayfa)

3.Ortadoğu İnşaat Fuarı 2019 (Diyarbakır) Alım Heyeti Hk.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri(GAİB)'nden alına bir yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, GAİB organizasyonunda 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenecek ve ekte bilgileri yer alan ‘Ortadoğu İnşaat Fuarı 2019' yönelik bir alım heyeti programı gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Söz konusu program kapsamında, 15 Mart Cuma günü 11:00-17:00 saatleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde Türk Firmaları ile yabancı firma/kurum yetkililerinin birebir görüşme imkanı bulacakları ikili iş görüşmeleri programı düzenleneceği bildirilmiş olup, yabancı katılımcı bilgileri ekte iletilmiştir.

Bu bağlamda, ikili iş görüşmeleri programına katılım sağlamak isteyen üyelerimizin http://www.gaib.org.tr/forms/diyarbakir/basvuru.htm linkinde yer alan başvuru formunu en geç 14 Mart 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar doldurmaları rica olunur.

Ek-4. Alım Heyeti Hk


Ekler:
ek-1.docx

ek-2.doc

ek-3.doc

ek-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.