2019/057 Sirküler (19.03.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 57

Sayın Üyemiz;

1. Helal Pazarlar Çalışması

2. Chabahar Limanı Ziyareti Raporu ve İran Kozmetik Sektörü Raporu

3. İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

  1. Helal Pazarlar Çalışması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından iletilen bir yazıya atıfla, 7060 sayılı Kanun ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri çerçevesinde kurulan HAK'ın, helal akreditasyon konusunda görevlendirilen tek kurum olma niteliği ile doğrudan Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edilmekte ve ülkemizin gerek ikili gerekse çok taraflı ilişkilerinde Müslüman ülkelerle sınırlı kalmamak kaydıyla gündeme gelebilecek helal belgeli ürün ve hizmet ticaretindeki helal belgelendirmesi, akreditasyon alanındaki faaliyetleri, işbirlikleri ve eğitim programları gibi hususlarda Kurumları ile temas kurulmasının etkin ve hızlı karar alma sürecine katkı sağlayacağı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ihracatçılarımızın helal ürünler alanında ülkeler nezdinde yaşadıkları sorunlar, karşılaşılan sorunların niteliği, ülkemizdeki uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınan helal belgelerinin dış pazarlarda geçerliliği ve tanınırlığı ile helal ticareti potansiyeline haiz öncelikli pazarlara ilişkin olarak görüş ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda helal ürünler alanındaki görüş ve önerilerin en geç 21 Mart 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize aşağıdaki linkte bulunan formun doldurulması vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir.

Görüş Bildirim Formu: https://goo.gl/forms/cbNpSjI7ACdUQ2hW2

  1. Chabahar Limanı Ziyareti Raporu ve İran Kozmetik Sektörü Raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, 25-26 Şubat 2019 tarihlerinde İran'ın Sistan Belucistan Eyaleti'nde bulunan Chabahar şehrindeki liman ve serbest bölgeye yönelik olarak İran'da bulunan dış temsilciliklerin katılımıyla bir ziyaret gerçekleştirildiği ve anılan ziyaret programına 35 ülke temsilcisinin katılım sağladığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu yazı ekinde alınan bahse konu organizasyona ilişkin rapor ile Müşavirliğimiz tarafından hazırlanmış İran Kozmetik Sektör Raporu da ekte sunulmaktadır.

Ek-1: Chabahar Limanı Ziyaret Raporu

Ek-2: İran Kozmetik Sektör Raporu

  1. İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin artırılması amacıyla bu firmaların sisteme kaydının yapılmasını sağlayacak "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi” programının oluşturulduğu ve söz konusu program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi - İİKS numarası) verildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu uygulamanın 25/03/2019 tarihinde devreye alınacağı ve uygulama başladığında İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını teminen, bu tarihe kadar İİKS programında kayıtlı olmayan yabancı firmaların unvan ve ülke bilgilerinin anılan programa girilmesinin ve İİKS numarasının ithalat beyannamesinin 2 no.lu "Gönderici” alanında "Kimlik No” bölümüne yazılmasının, sorun yaşanması halinde ise ilgili sorunun Bakanlığa iletilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin 2019/4 sayılı Genelge ekte sunulmakta olup, anılan programa ilişkin Yükümlü Kılavuzu https://ggm.ticaret.gov.tr/ adresinde yer almaktadır.

Ek -3: 2019/4 sayılı GenelgeEkler:
EK 1 Chabahar Limanı Ziyareti Raporu.pdf

EK 2 İran Kozmetik Sektör Raporu.pdf

Ek 3 İthalatta_İhracatçı_Kayıt_Sistemi_Hk. Genelge.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.