2019/060 Sirküler (20.03.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2019 /60

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

Sayın Üyemiz,

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin 2018 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14.00'de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. toplantı 18 Nisan 2019 Perşembe günü saat 14.00'de Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda ekte sunulan gündem ve esaslar dahilinde gerçekleştirilecektir.

"Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurula son iki takvim yılı itibariyle Birliğin üyesi bulunan (31.12.2017 tarihine kadar üye olan) üyelik vecibelerini yerine getirerek son iki takvim yılında (2017 ve 2018) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD doları dahil) üzerinde iştigal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyeler iştirak edebileceklerdir.

İstenilen evrakların Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına son teslim etme tarihi 11 Nisan 2019 Perşembe, üyelik aidat borçlarının son ödeme tarihi ise 13 Nisan 2019 Cumartesi günü olup, bu tarihten sonra yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimiz Genel Kurula iştirak edemeyecektir.

Sayın üyelerimizin belirtilen gün ve saatlerde toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederim.

 

 e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.EKLER:

1. Gündem (1 Sayfa)

2. 2018 Yılı Olağan Genel Kurullarına İlişkin Bilgi Notu (3 Sayfa)

3. Tüzel Kişiler İçin: Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 Sayfa)

4. Gerçek Kişiler(Şahıs Firmaları) için: Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 Sayfa)


Ekler:
EK-1 GENEL KURUL GÜNDEMİ.docx

EK-2 BİLGİ NOTU.docx

EK-3 TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI.docx

EK-4 KATILIM BİLDİRİM YAZISI.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.