2019/061 Sirküler (21.03.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-061

Sayın Üyemiz;

1. MIHAS Fuarı

2. Ticaret Bakanımızın Güney Kore Ziyareti

3.ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.1. MIHAS Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Helal Akreditasyon Kurumu'ndan alınan yazıya atıfla, Helâl Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) ülkemizde helal ürün ve hizmetlerin belgelendirmesinin akreditasyonunda tek yetkili kurum olarak 2018 yılında faaliyetlerine başladığı, anılan kurumun görevleri arasında uluslararası platformlarda helal akreditasyon konusunda ülkemizi temsil etmek ve Türkiye'nin helal belgelendirmesi ve akreditasyon alanındaki merkez konumunu güçlendirmek ve bu alanda yapılacak çalışmalara öncülük etmek olduğu ifade edildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, HAK'ın amaçları doğrultusunda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve dünya helal sektöründe faaliyet gösteren firma ve kuruluşları bir araya getiren organizasyonlarda ülkemiz firmalarının da yer almasının Türkiye'nin helal sektöründeki yerinin vurgulanması açısından önem arz ettiğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Kuala Lumpur/Malezya'da düzenlenmesi planlanan "Malaysia International Showcase (MIHAS)" fuarının, dünya helal sektörünü bir araya getiren en önemli uluslararası fuarlardan biri olduğu, anılan fuara helal sektöründe faaliyet gösteren ülkemiz firmalarının da katılım sağlamasında fayda görüldüğünün değerlendirildiği bildirilmektedir.

Ek-1 Muhas Fuarı hk.

2. Ticaret Bakanımızın Güney Kore Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Sayın Yunmo SUNG ile ikili bir görüşme yapmak üzere 2019 yılının Nisan ayında Güney Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; Güney Kore ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizde Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin görev ve yetki alanlarına giren konularda son dönemde kaydedilen gelişmeler, gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ve ihracatçılarımızın Güney Kore pazarında karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgi talep edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, yukarıda talep edilen bilgiler ile ihracatçılarımızın Güney Kore ile ticarette karşılaştıkları sorunların ekte yer alan sorun bildirim formu ile birlikte, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 22 Mart 2019 Cuma günü 13:30'a kadar Birliğimize e-posta yoluyla (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.

Ek-2. Sorun Bildirim Formu (1 Sayfa)

3.ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; 16 Ağustos 2018 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından;

· Ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) faydalanıcı konumunun gözden geçirilmesi sürecinin başlatıldığı,

· Gözden geçirme sürecinin 4 Mart 2019 tarihinde tamamlandığı ve kişi başı milli gelir, yoksulluk oranı, ihracatındaki sektör ve pazar çeşitliliği gibi hususların Türkiye'nin ekonomik gelişiminin kanıtları olduğuna atıfla ülkemizin program dışı bırakılacağının açıklandığı

· ABD mevzuatı (Trade Act) uyarınca ihracatçılarımızın açıklamadan itibaren en az 60 gün boyunca (3 Mayıs 2019 tarihine kadar) GTS'den yararlanmaya devam edebileceği bildirilmektedir.

Ülkemizin GTS programından çıkarılması neticesinde ihracatçılarımızın tabi olacakları gümrük vergilerini gösterir 2019 yılı ABD tarife cetveli ("General” adlı sütun), ABD'nin GTS kapsamında ülkemizden ithal ettiği ürünler listesi ve TİM'in Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Görüşü ekte sunulmuştur.

Bu itibarla, ülkemizin GTS programından çıkarılmasıyla birlikte ihracatçılarımızın ABD pazarında önümüzdeki döneme dair ihracat projeksiyonları hakkındaki değerlendirmelerinin, 22 Mart 2019 Cuma Günü saat 13:30'a kadar TİM'e iletilmek üzere Birliğimiz arge@baib.gov.tr eposta adresine gönderilmesi rica olunur.

Ek-3. ABD GTS Hk.Ekler:
Ek-1 MIHAS2018.pdf

Ek-2 Form.pdf

Ek-3 ABD Hk..pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.