2019/065 Sirküler (01.04.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-65

Sayın Üyemiz;

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7099 sayılı Kanun ile 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında bulunan, gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masraflarda düzenleme yapma yetkisinin Bakanlıklarına verildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, "Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi” konulu 2019/8 sayılı Genelge düzenlendiğinin bildirildiği ifade edilmiş olup söz konusu genelge ekte iletilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

EK: "Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi” konulu 2019/8 sayılı GenelgeEkler:
EK-Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi_Ek_Genelge_2019-8.pdf.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.