2019/069 Sirküler (05.04.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-069

Sayın Üyemiz;

1. Pakistan'a Tarım Ürünleri İhracatı

2. World Food Moscow 2019 Milli Katılım Organizasyonu Hk.

3. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.1. Pakistan'a Tarım Ürünleri İhracatı

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, İslamabad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla; Pakistan Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve ilişikte bir örneğine yer verilen talimat marifetiyle, anılan ülkeye ithal edilecek gıda ürünlerinin ambalajı üzerinde ürün içeriği ile ilgili olarak İngilizce ve Urduca etiket bulunması ve bu ürünlerin Helal Sertifikasına sahip olması zorunluluğunun getirildiği, 19 Şubat 2019 tarihinden önce konşimentosu düzenlenmiş veya akreditifi açılmış olan sevkiyatların ise gümrüklerden çekilebilmesine izin verildiğinin bildirildiği ifade edilmiştir.

Ek 1- Pakistan Ticaret Bakanlığı Talimatı

2. World Food Moscow 2019 Milli Katılım Organizasyonu Hk.

Moskova / Rusya Federasyonu'nda 24-27 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan World Food Moscow 2019 (WFM) "Uluslararası Gıda Fuarı”nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, 2018 yılında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 65 farklı ülkeden 1.516 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı 29.859 kişi ziyaret ettiği, Rusya ve bölgesinin en büyük 2. fuar organizasyonu olarak gösterilen ve yaklaşık 60.000 m2'lik alanda gerçekleştirilen WFM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalara, 930 Euro/m2'lik bedel üzerinden İİB Genel Sekreterliklerince aşağıdaki hizmetlerin verileceği bildirilmektedir.

· Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

· Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

· Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

· Fuara giriş kartı temini

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 12.04.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliklerinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

Ek 2- Başvuru Formu ve Fuar Katılım Sözleşmesi

3. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kuruluşlarının Diyarbakır ve Batman (Kurtalan işyeri) Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan 2015 ve 2016 yılları mahsulü yaklaşık 53 bin ton ekmeklik buğdayın, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazılarının bir örneği ekte iletilmiştir.

Yazıda devamla, bu kapsamda yapılacak ekmek buğday satışlarının; Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında, mamul madde ihracatı gerçekleştirilmiş, belge ithalat süresi dolmamış, hammadde ithalatı yapılmamış veya eksik yapılmış ve tescil tarihi 28.08.2018 tarihinden önce olan gümrük beyannameleri kapsamında yapılacağı, bu tarihten sonra açılan gümrük beyannameleri karşılığında satış yapılmayacağı bildirilmiştir.

Kuruluşlarının bu kapsamda ekmeklik buğday talep eden imalatçı-ihracatçılarının,10.04.2019 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği, Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından da ekmeklik buğday hak edişlerinin 18.04.2019 günü mesai bitimine kadar Kuruluşlarına gönderilmesinin gerektiği belirtilmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen hak edişlerin değerlendirilmeye alınmayacağı ifade edilmiştir.

Ek 3- Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünün yazısıEkler:
Ek 1 Pakistan'a Tarım Ürünleri İhracatı_Ek_SRO 237 newlabellingrules.pdf

Ek 2 Başvuru Formu ve Katılımcı Sözleşmesi.pdf

Ek 3 Bölge Müdürlüklerinden gönderilen yazı.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.