2019/073 Sirküler (10.04.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 073

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Bakanımızın ABD Ziyareti

2. Dünya Ticaret Örgütü Mal Ticaret Konseyi Toplantı Gündemi Hakkında Görüş Bildirilmesi

3. İsrail Anti - Damping Soruşturması

4. Mısır Vize Sorunu

5. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Rekabet Avantajı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

  1. Ticaret Bakanımızın ABD Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın, 14-16 Nisan 2019 tarihlerinde Vaşington'da gerçekleştirilecek olan Amerikan-Türk Konseyi (ATC)-Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) 37. Yıllık Konferansına iştirak edeceği; Bakanımızın, ziyareti vesilesiyle ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un yanı sıra, özel sektör üst düzey temsilcileri ile de görüşmeler yapmasının öngörülmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile ABD arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin ekte bulunan sorun bildirim formları ile birlikte, 11 Nisan 2019 Perşembe günü saat 15:00'a kadar Birliğimize arge@baib.gov.tr mail adresi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

Ek 1 : Sorun Bildirim Formu

  1. DTÖ Mal Ticaret Konseyi Toplantı Gündemi Hakkında Görüş Bildirilmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Mal Ticareti Konseyi'nin müteakip toplantısının gündeminin Ticaret Bakanlığı'na iletildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, aşağıda sıralanan konuların gündemde olduğu görüldüğü ve bahsi geçen pazara giriş engellerinden etkilenen ihracatçılarımızın olup olmadığı bilgisi ile söz konusu hususlara ilişkin olabilecek ilave görüş ve değerlendirmeler talep edilmektedir.

· Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tatbik edilen kamu sağlığına ve çevreye zararlı ürünler gibi ürünlere yönelik "selective tax" uygulaması,

· Endonezya tarafından tatbik edilen ithalat ve ihracat kısıtlamaları,

· Hindistan tarafından tatbik edilen bilgi iletişim teknolojisi ürünleri üzerindeki gümrük vergileri,

· Avrupa Birliği tarafından uygulanan tarım ve gıda müstahzarları ürünlerindeki kalite düzenlemeleri,

· Mısır tarafından uygulanan üretici kayıt sistemi uygulaması,

· Moğolistan' tarafından tatbik edilen belirli tarım ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamaları ve yasakları,

· Vietnam tarafından çıkarılan otomobil imalatındaki şartlara ilişkin düzenleme,

· Çin tarafından tatbik edilen hurda ithalatına ilişkin kısıtlamalar,

· Hindistan tarafından tatbik edilen bakliyat ithalatındaki miktar kısıtlamaları,

· Çin tarafından tatbik edilen entegre devreleri ürünlerine yönelik gümrük vergileri,

· Avrupa Birliği tarafından hazırlanan mahreç işareti, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına yönelik düzenleme taslağı,

· Çin tarafından hazırlanan ihracat kontrolü yasa taslağı,

· ABD Federal İletişim Komisyonu tarafından açıklanan iletişim ekipmanları ve hizmetlerinde yasaklayıcı düzenleme teklifi,

· Avrupa Birliği tarafından tatbik edilen Kamboçya'dan gelen Asya pirincine yönelik koruma önlemi,

· Avustralya tarafından tatbik edilen 5G Ekipmanları ithalatına ilişkin ayrımcı uygulama lar,

· Avrupa Birliği'nin kimyasal ürün ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin 127/2008 sayılı Tüzük,

· ABD tarafından uygulanan uçuş güvenliği ekipmanlarına yönelik önlemler,

· Rusya tarafından tatbik edilen ticareti kısıtlayıcı uygulamalar,

· Hırvatistan tarafından çıkarılan çeşitli petrol ürünlerinin satışı ve ithaline ilişkin düzenlemeler,

· Jamaika tarafından çıkarılan tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler,

· Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Direktifi'ndeki (2009/28/EC) değişiklikler,

· Trinidad ve Tobago tarafından polistiren plastiklerin ithali ve pazarlanmasına yönelik yasaklama açıklaması

Yukarıda sıralanan konularda sorunlarla karşılaşan ve/veya görüş bildirecek üyelerimizin 10 Nisan 2019 mesai bitimine kadar Birliğimize arge@baib.gov.tr mail adresi üzerinden iletmeleri gerekmektedir.

  1. İsrail Anti - Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İsrail tarafından ülkemiz menşeli "Kablolar” (8544.49 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti - damping soruşturması kapsamında İsrail tarafından 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren 4 yıl süreyle %9,3 - %14,5 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi tatbik edilmesine hükmedilmiş olduğu belirtilmekte olup, anılan önlemden muaf tutulan ürün listesi ekte iletilmiştir.

Öte yandan, konuya ilişkin İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan bildirimde, önlemden muaf tutulmasına karar verilen ürünlerin önlemden muaf olabilmesi için, ürün tiplerinin konşimentolarda açıkça ifade edilmesi ve kabloların üzerinde uzunlukları boyunca yer alması gerektiğinin iletildiği bildirilmektedir.

Ek 2: Önlemden Muaf Tutulan Ürün Listesi

  1. Mısır Vize Sorunu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, son zamanlarda Mısır'ın ülkemizdeki temsilciliklerince, firmalarımızın vize başvurularının sonuçlandırılmasında gecikmeler yaşandığı ve söz konusu durumun firmalarımızın fuarlara katılamaması, ya da geç katılması gibi olumsuz sonuçlara yol açtığı bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, Mısır'da düzenlenen milli ya da bireysel katılımlı uluslararası fuar organizasyonlarında yer almak isteyen Türk firma temsilcilerinin vize almaları konusunda Mısır yetkililerince Müşavirliğimize ve Büyükelçiliğimize destek verilmediği ifade edilerek, Mısır ile iş yapan firmalarımızın seyahat tarihinden en az 3 ay öncesinde vize başvurularını tamamlamalarının önemli olduğu bildirilmektedir.

Yazının devamında, Mısır'da yaşayan Türk işadamları ile yapılan görüşmelerde, Mısır'da kurulu Türk-Mısır İşadamları Derneği'nin grup vizesi alımı konusunda yardımcı olabileceğinin öğrenildiği belirtilmektedir.

  1. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Rekabet Avantajı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından, "Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar” (3824.40 GTİP kodlu) ithalatına karşı 20 Eylül 2017 tarihinde bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı belirtilmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü'ne KİK adına Umman tarafından yapılan 5 Nisan 2019 tarihli ekli bildirim ile söz konusu soruşturma kapsamında, üç yıl boyunca geçerli olmak üzere (1.yıl ton başına 221 ABD Doları, 2.yıl ton başına 199 ABD Doları, 3.yıl ton başına 177 ABD Doları) önleme hükmedilmiş olduğu belirtilmektedir. Söz konusu önlemin Bakanlık Komitesi tarafından onaylanması halinde Uluslararası Ticarette Zararlı Uygulamalara Karşı Teknik Sekretarya Bürosu (TSAIP) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Öte yandan, ülkemiz DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi kapsamında KİK'in söz konusu ürünler ithalatındaki payının % 3'ün altında olması sebebiyle söz konusu önlemlerden muaf tutulmuş olduğu, bu sayede söz konusu üründe rekabet avantajı sağlanabileceği, bu oranın üzerine çıkılması halinde önlem kapsamına alınacağı bildirilmektedir.

Ek 3: DTÖ BildirimiEkler:
Ek 1 Sorun Bildirim Formu.docx

Ek 2 İsrail Önlemden Muaf Tutulan Ürün Listesi.pdf

Ek 3 DTÖ Bildirimi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.