2019/075 Sirküler (16.04.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-075

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile imzalanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. bölümünün A kısmının 2. kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının, gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine iletilmesi gerektiği; bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere yüklenmediği belirtilmektedir. Bahse konu SOLAS Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen 27.03.2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur'u ile yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”nin uygulanmasına yönelik Bakanlıklarına intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önünde bulundurularak ilave düzenlemelerle yeniden yayımlandığı ve 27.03.2017 tarihli Yönerge'nin yürürlükten kaldırılmış olduğu da ayrıca bildirilmektedir.

Bu itibarla, dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimine ilişkin iş ve işlemlerin, 26.03.2019 tarih ve 24216 sayılı Bakan Olur'u ile yeniden yayımlanan ve anılan Genel Müdürlüğün www.tmkt.gov.tr web adresinin Mevzuat bölümünün Yönergeler kısmında erişime sunulan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

Ek:Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında YönergeEkler:
Denizyoluyla_Taşınacak_Dolu_Konteynerlerin_Brüt_Ağırlıklarının_Tespiti-Hk Yönerge.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.