2019/076 Sirküler (17.04.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-076

Sayın Üyemiz,

1. Kigali Değişikliği Sektör İstişare Çalıştayı

2. ABD GSP 2018 2019 Yıllık Gözden Geçirme

3. Fas Gümrükleri Yeni Uygulama Hakkında

4. Gürcistan Kapıları Eylem Planı Hk.

5. Kosova Ekonomik Kalkınma Bakanının Ülkemizi Ziyareti Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1. Kigali Değişikliği Sektör İstişare Çalıştayı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar ve ozon tabakasına zarar veren maddelerin bir takvim çerçevesinde aşamalı olarak kullanımlarına son verilmesi çalışmalarının Bakanlık koordinasyonda gerçekleştirildiğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Montreal Protokolünün 15 Ekim 2016 tarihinde ‘Kigali Değişikliği' ile güncellenmiş olduğu ifade edilmiştir. Ülkemizin kabul aşamasında olduğu Değişikliğin, Avrupa Birliği de (AB) dahil olmak üzere Değişikliğe taraf olan ülkeler için yürürlüğe girmiş olduğu ve 1 Ocak 2019 tarihinde uygulamaya geçtiği belirtilmektedir. Kigali Değişikliği ile Protokol metni altında listelenen ‘Kontrol altına alınan maddeler' ekine çok güçlü sera gazı etkisi bulunan ve Kyoto Protokolü ekinde listelenen Florlu Sera Gazları eklenerek tüketimlerinin belirli bir takvim çerçevesinde azaltılmasının amaçlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, ülkemizin Kigali Değişikliği'ne kabul süreci ve sonrasındaki uygulama, yasal ve yönetsel getirilerinin tanıtılması ve AB'nin bu konudaki uygulamalarının aktarılması için Bakanlık koordinasyonu ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliğinde 26 Nisan 2019 Cuma günü ‘Kigali Değişikliği Sektör İstişare Çalıştayı' düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir. İzmir'de gerçekleşecek çalıştayın detayları ve gündemi ekte sunulmaktadır.

Bu itibarla, söz konusu çalıştaya katılım sağlamak isteyen üye firmalarımızın temsilcilerinin isim, unvan ve iletişim bilgilerinin 18 Nisan 2019 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmek üzere Birliğimiz mail adresine (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

Ek 1: Çalıştay Gündemi (1 Sayfa)

2. ABD GSP 2018-2019 Yıllık Gözden Geçirme

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, 4 Mart 2019 tarihinde ABD Başkanı tarafından Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkarılması niyetinin Kongre'ye iletilmiş olduğu, bu tarihten itibaren en erken 60 gün sonra Türkiye'nin GTS kapsamından çıkarılacağına dair kararın yayımlanmasının beklendiği, ancak ülkemizin GTS kapsamından çıkarılmasının henüz resmileşmediğinin belirtildiği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 25 Mart 2018 tarihinde, 2018-2019 dönemi yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri, GTS yenileme talepleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi içeren ve bir örneği Ek-2'de yer alan duyurunun ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilmektedir. Anılan duyuruda da görüleceği üzere, uygulamadan faydalanan ülkelerin;

· GTS statüleri,

· Rekabet İhtiyacı Limit Muafiyeti (CNL Waiver) talepleri,

· GTS'den faydalanabilecek madde/ürün kapsamları ve talepleri,

· "De minimis” muafiyeti itirazları

· Daha önce kapsamdan çıkarılan ürünlerin yeniden GTS kapsamına alınmasına (Redesignation)

ilişkin tüm başvuruların 18 Nisan 2019 tarihine kadar ABD Ticaret Temsilciliği'ne (USTR) iletilmesi gerektiğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, konuyla ilgili olarak, Ek-2'de yer alan listelerin incelenmesinden ülkemiz için, "Rekabet ihtiyacı limitlerini aşan" ürünlere ait listede 3, "De minimis muafiyeti”ne ait listede 4 ve "GTS'den çıkartılmış ürünlerin yeniden GTS kapsamına alınmasına” konu olabilecek ürünlere dair listede ise 26 üründe Türkiye için başvuru imkânı olduğunun görülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, ülkemizin GTS'den faydalanıcı statüsündeki değişikliğin resmileşmemesinden dolayı ülkemiz menşeli ürünlerin GTS kapsamından faydalanmaya devam ettiği, bu itibarla, ithalatçıların eşyanın GTS kapsamında ithal edildiğini usulüne uygun olarak beyan etmeleri gerektiği hususunun belirtilmesinde fayda görüldüğü belirtilmiştir.

Ek 2: 2019 Ülke-Ürün Gözden Geçirme ve Liste

3. Fas Gümrükleri Yeni Uygulama Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığına bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 20 Mart 2019 tarihli ve 5915/312 sayılı sirkülerde, gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla 1 Mart 2019 tarihinden itibaren gümrük özet beyanlarının alıcı kısmına, Fas'ta uygulaması bulunan ve şirketlere tahsis edilen "Identifiant Commun de L'entreprise - (ICE)” (Şirket Kimlik Numarası) numarasının yazılmasının zorunlu hale getirildiği ve bu kapsamda, ithalat işlemlerinin aksamadan yapılabilmesi için Fas'lı ithalatçıların ICE numaraları hakkında ihracatçılarını/tedarikçilerini ve taşımacılık şirketlerinin de benzer şekilde yabancı ortaklarını bilgilendirmesi hususunun belirtilmektedir.

4. Gürcistan Kapıları Eylem Planı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN'ın katılımlarıyla 1 Mart 2019 tarihinde Sarp Gümrük Kapısı'nın açılışının gerçekleştirildiği ve Gürcistan ile ülkemiz arasındaki ulaşım ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla Gürcistan kapılarına yönelik bir çalışma grubu ile eylem planı oluşturulmasının hedeflendiği bildirilmekte olduğu, bu kapsamda eylem planında bulunmasında fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerin bildirilmesinin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu eylem planının oluşturulmasını teminen eylem planında bulunmasında fayda görülen hususlara ilişkin üye görüşlerimizin 18 Nisan 2019 Perşembe mesai bitimine kadar ekte yer alan taslağa işlenerek TİM'e iletilmek üzere Birliğimize e-posta adresine (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.

Ek 3: Eylem Planı Taslağı (3 sayfa)

5. Kosova Ekonomik Kalkınma Bakanının Ülkemizi Ziyareti Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Kosova Ekonomik Kalkınma Bakanı Valdrin Lluka'nın 27-30 Nisan 2019 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi ve temasları kapsamında Sayın Ticaret Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesinin planlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımızın, Kosova ile ticarette karşılaştıkları sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin, 18 Nisan 2019 Perşembe mesai bitimine kadar ekte yer alan taslağa işlenerek TİM'e iletilmek üzere Birliğimize e-posta adresine (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.

Ek 4: Sorun Bildirim FormuEkler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4 Görüş ve Sorun Bildirim Formu.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.