2019/088 Sirküler (06.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-088

Sayın Üyemiz;

1. Sri Lanka İhale Duyurusu

2. Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz Ve Referans Kurum Laboratuvarları İle Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ

3. TMO Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Duyurusu

4. 36. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Gündemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.  1. Sri Lanka İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı'nca, bahse konu ülkenin Medikal Tedarik Birimi için tıbbi malzemelere ilişkin ekte bulunan ihale duyurusunun gönderildiği ve söz konusu ihalenin son başvuru tarihinin 14.05.2019 olduğu belirtilmektedir.

Ek 1: İngilizce İhale Duyurusu

  1. Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları İle Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları İle Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/24) 05 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu tebliğe aşağıda belirtilen web adresinden ulaşılmaktadır.

Tebliğ: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190505-7.htm

3. TMO Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Duyurusu

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Diyarbakır ve Batman Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan yaklaşık 37 bin ton ekmeklik buğdayın "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla,

1. Satışa açılan ekmeklik buğdayların; üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan un ve unlu mamuller (yufka, kadayıf, lavaş ekmeği vb.) ihracatını yapanlar ile üretimlerinde ekmeklik buğday kullanarak bulgur ihracatı yapanlar ve Afrika ülkelerine ekmeklik buğday kullanarak makarna ihracatı yapan imalatçı-ihracatçılara satılacağı,

2. Bu kapsamda, ekmeklik buğday hak edişlerine ait sözleşmelerin 06-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında imzalanacağı, satışlarda geçerli olacak satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin Diyarbakır ve Batman Şube Müdürlükleri'nden öğrenilebileceği,

3. Ekmeklik buğday satışlarının, satışa açılan stok miktarıyla sınırlı olacağı, Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri'nden hak ediş yazısı gelmiş olsa bile bu kapsamda satışa açılan stokların tükenmesi halinde satış yapılmayacağı,

4. Bu kapsamda, ekmeklik buğday talep eden imalatçı-ihracatçılara ait 18.04.2019 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri'nden gönderilen ve belge ithalat süre sonu Mayıs, Haziran, Temmuz 2019 aylarında biten hakedişler kapsamında işlem yapılacağı belirtilmektedir.

4. 36. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Gündemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Gümrük Birliği'ni doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Gümrük Birliği'nin düzgün işleyişinin temini amacıyla 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Brüksel'de 36. Dönem Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi toplantısının düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu toplantı gündemine alınmasında yarar görülen konuların gerekçeleri ile birlikte ekteki forma işlenerek en geç 07.05.2019 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) mail adresi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

Ek 2: Görüş FormuEkler:
EK 1 Sri_Lanka_İhale_Duyurusu.pdf

Ek 2 Görüş Bildirim Formu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.