2019/089 Sirküler (08.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-89

Sayın Üyemiz;

1. OECD Üzümsü Meyveler Broşürü Hakkında Görüş Bildirimi

2. Suudi Arabistan ile Altın ve Mücevher Ticareti

3. 2006/7 Sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2019/3 Sayılı Tebliğ

4. Irak / Bağdat Ticaret Heyeti

5. Namibya Fuar Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.1. OECD Üzümsü Meyveler Broşürü Hakkında Görüş Bildirimi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Meyve ve Sebze Şemasının faaliyetleri kapsamında, 4-6 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan Ürün Çalışma Grubu ve Şema toplantılarında yapılan değerlendirmeler çerçevesinde Raportör ülke Slovakya tarafından hazırlanan ve "Üzümsü Meyveler OECD Broşürü" taslağına ilişkin görüş talep edildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, ekte bir örneği iletilen bahse konu broşüre ilişkin görüşlerin, Ticaret Bakanlığı'na iletilmesini teminen "Sorun ve Görüş Bildiri Formu”na işlenerek 09/05/2019 Perşembe günü saat 15:00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Üzümsü Meyveler OECD Broşürü

Ek-2: Sorun ve Görüş Bildiri Formu

2. Suudi Arabistan ile Altın ve Mücevher Ticareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, ülkemiz ile Suudi Arabistan arasındaki gümrük işbirliği konularını ele almak üzere Suudi Arabistan Gümrükler İdaresi Başkanı ile gerçekleştirilen görüşmelerde, ülkemiz ile Suudi Arabistan arasındaki altın ticaretinde yaşanan gümrük sorunlarının da ele alındığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, altın ve mücevher ticareti konusundaki sorunların sadece ülkemize has olmadığı, anılan uygulamalardan diğer ülkelerin de etkilendiği, Hariçte İşleme Rejiminin bazı kişilerce suiistimali nedeniyle geçici olarak askıya alındığı; esasen sorunun vergilendirme farklılıkları nedeniyle ortaya çıktığı ve mevcut uygulama kapsamında sadece %99 oranında saf altın külçelerinin vergiden muaf olduğu; sınırlı da olsa işçilik bulunduğunda ürünlerin vergiye tabi olacağı ifade edilmekte, Dünya Ticaret Örgütü'nün altın ve mücevher işçiliğinin hesaplanması konusunda 6 metodunun bulunduğu, mevzuat gereği yalnızca işçilikten değil altının ham bedelinden de vergi alındığı, ancak beyan edilen faturalarda yer alan ham altın bedellerine de güvenemeyecekleri, bununla birlikte, mücevher ve altınla ilgili kontrollerin yapılabilmesi için ise ülkelerinde sadece iki laboratuvarın bulunduğu bildirilmektedir.

Öte yandan, Suudi Arabistan'a ihracat yapmak isteyen firmalarımızın gümrük bildirimine ilişkin gerekli belgeleri, ürünlerin Suudi Arabistan gümrüklerine varışından önce iletmeleri durumunda çok kısa bir sürede gümrük işlemlerinin tamamlanabileceği belirtilmektedir.

3. 2006/7 Sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2019/3 Sayılı Tebliğ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, İhracat 2006/7 sayılı "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'nin 17. sırasının, "Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri” olarak değiştirildiği ve söz konusu değişikliği içeren Tebliğ'in 18/04/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmektedir.

İlgili Tebliğ'e http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190418-30.htm adresinden erişilebilmektedir.

4. Irak / Bağdat Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar PEKCAN başkanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DEİK organizasyonu ile 19-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Irak'a yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceği, Bağdat şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş forumu yanında her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla, pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete en fazla ihracat yaptığımız Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörleri yanı sıra, ihracatımızın düşük seviyede seyrettiği ve geliştirilmesinde fayda görülen Mücevher, Gemi ve Yat, Süs Bitkileri ve Fındık sektörleri ile Irak'ın dünya genelinden tedarik ettiği ve bir önceki yıla göre ithalatını en çok artıran sektörlerden olan Otomotiv, Makine ve Zeytin ve Zeytinyağı sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu heyete son başvuru tarihi 21 Mayıs 2019 Salı günü mesai bitimi olduğu, bu tarihe kadar https://bit.ly/2PMYdxX internet bağlantısında yer alan heyet başvuru formunun doldurulmuş olması gerektiği ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderleri için kişi başı katılım ücretinin bilahare bildirileceği belirtilmektedir.

İletişim

Abdullah KESKİN; E-posta: abdullahkeskin@tim.org.tr ; Telefon: 0212 454 04 87

Yiğit Tufan ESER; E-posta: yigiteser@tim.org.tr ; Telefon: 0212 454 03 85

Ek- 3: Taslak Program

5. Namibya Fuar Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Namibya'da 30 Ekim-2 Kasım 2019 tarihleri arasında Walvis Bay fuar alanında "13. Erongo Business and Tourism Expo 2019” Fuarının düzenleneceği bildirilmekte olup, fuar davetiyesi, kayıt formu ve katılım şartları, hall planları ekte sunulmaktadır.

Ek- 4: Fuar Davetiyesi, Kayıt Formu ve Katılım Şartları, Hall Planları

İlgili Kişi & İrtibat:

Mr. E. Stevens

Tel: +264 61 247040 / 081-1287038

Faks: +264 61 257461

Faks 2 : +264 88 613 829

E-Posta: info@expostudio.com.naEkler:
EK 1 OECD BroşürüEkBroşür.pdf

EK 2 Sorun Bildirim Formu.docx

EK 3 Irak_(Bağdat)_Ticaret_Heyeti_19-21_Haziran_2019-Taslak Program.pdf

EK 4 NAMİBYA_FUAR_DUYURUSU.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.