2019/090 Sirküler (10.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-90

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye - Pakistan Stratejik Ekonomik Çevre Eylem Planı Görüş Bildirimi

2. Meksika İşbirliği Teklifi

3. Türkiye - Tataristan İş Forumu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Türkiye - Pakistan Stratejik Ekonomik Çevre Eylem Planı Görüş Bildirimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye-Pakistan Stratejik Ekonomik Çevre (SEÇ) Eylem Planı hazırlanması çalışmaları kapsamında hazırlanan Eylem Planı taslağının nihai hali Birliğimizle paylaşılmıştır.

Ekli taslakta ihracatçı birliklerimizin önerilerinin büyük ölçüde yer aldığının görüldüğü, sektörlerimizin hassasiyet gösterdiği hususlara ilişkin planın tekrar gözden geçirilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir. Bu minvalde, nihai belgeyi oluşturmak üzere, Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Işık YILMAZ BATUR ve Pakistan Maliye Bakanlığı Ekonomik İşler Bölümü Müsteşarı Noor AHMED başkanlığında, 10 Mayıs 2019'da yapılacak toplantıda, iki ülke heyetleri bir araya gelerek eylem planını görüşecekleri bildirilmektedir.

Anılan toplantı öncesinde ekte yer alan eylem maddesi önerilerinin ivedi olarak incelenerek, 10 Mayıs Cuma saat 14:00'a kadar Birliğimize arge@baib.gov.tr mail adresi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

Ek 1: Türkiye - Pakistan SEÇ Eylem Planı

Ek 2: Görüş Bildirim Formu

2. Meksika İşbirliği Teklifi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Meksiko Müşavirliğinin katılım sağladığı ‘‘Business Yucatan: Investment&Trade Opportunuties'' semineri kapsamında Yucatan Eyaleti'ndeki sağlık turizmi alanında gerçekleştirilebilecek yatırım projeleri kapsamında bilgi edinildiği belirtilmekte olup, Yucatan Eyaleti Kalkınma Ajansı yetkililerince firmalarımızın bilgi deneyimlerinden istifade edilmek suretiyle ABD'li ve Kanadalı turistleri Meksika'da ağırlamaya yönelik firmalarımız ile ortak projeler gerçekleştirilebileceğine vurgu yapıldığı ve mezkur Eyalet'te uygulanan yatırım ve teşviklerine ilişkin bilgiler ile anılan işbirliği ve yatırım fırsatının ülkemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlar ile firmalara duyurulmasının talep edildiği ifade edilmektedir.

Buna ilaveten, Yucatan Eyaleti Kalkınma Ajansı yetkililerinin iletişim bilgilerinin yanı sıra detaylı bilgi içeren tanıtım materyallerinin Meksiko Ticaret Müşavirliği'nde mevcut olduğu ve talep edildiğinde ilgilenen kurum, kuruluş ve firmalarımız ile paylaşılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Ek 3: Proje Dokümanı

3. Türkiye - Tataristan İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıya atıfla, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Sn. Rustam MİNNİHANOV'un ülkemizi ziyareti vesilesi ile 16 Mayıs 2019, Perşembe günü Raffles Hotel İstanbul'da (Adres: Levazım Mahallesi, Zorlu Center, Koru Sokağı, 34340 Beşiktaş) Türkiye - Tataristan İş Forumu'nun düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar PEKCAN'ın teşrifleri öngörülen etkinliğe, konuk Cumhurbaşkanı Sn. Rustam MİNNİHANOV, Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sn. Albert KARİMOV, Tarım ve Gıda Bakanı Sn. Marat AHMETOV, Ekonomi Bakanı Sn. Farid ABDULGANİEV'in yanı sıra üst düzey resmi görevlilerin ve özel sektör temsilcilerinin katılımının beklendiği ifade edilmektedir. İş Forumu taslak programı ekte yer almakta olup, açılış konuşmaları ve sunumları müteakip firmalar arasında ikili görüşmelerin gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmalarımızın en geç 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/925/12881 internet bağlantısı üzerinden online kayıt formunu doldurarak, DEİK üyesi firma temsilcileri için kişi başı 150 TL, DEİK üyesi olmayan firma temsilcileri için 190 TL olan katılım ücretini online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmalarının gerektiği bildirilmektedir.

Ek 4: Türkiye - Tataristan İş Forumu Programı ve Tataristan Heyeti Katılımcı ListesiEkler:
Ek 1 PAKİSTAN SEÇ Eylem Planı.pdf

Ek 2 Görüş Bildirim Formu.docx

Ek 3 Meksika_Proje_Dökümanı.pdf

Ek 4 Türkiye_Tataristan_İş_Forumu_16_Mayıs_2019_.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.