2019/092 Sirküler (13.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-92

Sayın Üyemiz;

1. Malezya / Anti-Damping Soruşturması

2. Kuveyt Havacılık Fuarı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNAKAYA

Genel Sekreter T.

1. Malezya / Anti-Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Singapur ve ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.99, 7228.10, 7228.20, 7228.30, 7228.40, 7228.50, 7228.60 ve 7228.80 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 26 Nisan 2019 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, firmalarımızın Ticaret Bakanlığı'nın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelemesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda ayrıca, söz konusu soruşturmaya ilişkin 14 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da Ticaret Bakanlığı 7. Kat Toplantı Salonu'nda bir bilgilendirme (anti-damping soruşturmalarının genel mahiyeti ve bahse konu soruşturmanın genel hatları, Bakanlığımızca yapılacaklar, firmalarımızca yapılmasında fayda görülen hususlar) toplantısının yapılacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıya katılım sağlamak isteyen firma temsilcilerinin isim ve unvanlarının Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere 13 Mayıs Mesai bitimine kadar, Birliğimiz e-posta adresine (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

2. Kuveyt Havacılık Fuarı

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Kuveyt Havacılık Fuarı (KAS 2020) 15-18 Ocak 2020 tarihlerinde Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenecek olduğu, anılan fuara ülkemizden şirket ve kuruluşların da davet edildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda ayrıca, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer almasının gerektiği vurgulanmıştır.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.