2019/095 Sirküler (21.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-095

Sayın Üyemiz;

1. Kanada / Anti-Damping Önlemi Gözden Geçirme Soruşturması

2. ABD Anti-Damping / Telafi Edici Vergi Soruşturması ("Kurutulmuş Vişne”)

3. ABD Anti-Damping / Telafi Edici Vergi Soruşturması Şikayet ("Kuvars Yüzey Ürünleri”)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.1. Kanada / Anti-Damping Önlemi Gözden Geçirme Soruşturması

İlgi: 25.12.2018 tarihli ve 2018-241 sayılı sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı yazımızda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Kanada tarafından ülkemiz menşeli "Demir veya Çelikten Borular / İçi Boş Profiller” ithalatına karşı 2003 yılından bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) ve Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından nihai gözden geçirme soruşturmalarının başlatıldığının belirtilmişti.

Bu defa, CBSA tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 9 Mayıs 2019 tarihinde nihai kararın açıklanmış olduğu, anılan kurum tarafından önlemin sona ermesinin dampingin devamına ya da tekrarına neden olacağına karar verildiği ifade edilmiştir. Söz konusu karara https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/hss2018/hss2018-nd-eng.html bağlantısından erişilebildiği belirtilerek, CBSA'in gerekçeli kararının, nihai kararın açıklanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde açıklanmasının beklendiği ifade edilmiştir.

İlgili yazının devamında, ilgide kayıtlı yazı ekinde iletilen CITT'in soruşturma açılış kararında da belirtildiği üzere, CBSA'nın yukarıda anılan kararı çerçevesinde, CITT tarafından zarara ilişkin bir soruşturmanın yürütülecek olduğu, soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin 24 Mayıs 2019 tarihine kadar katılım bildirimini (notice of participation) CITT'e iletmelerinin gerektiği bildirilmiştir.

2. ABD Anti-Damping/Telafi Edici Vergi Soruşturması ("Kurutulmuş Vişne”)

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerli üreticiler tarafından, ülkemiz menşeli "kurutulmuş vişne” (dried tart cherries) (ABD gümrük tarife cetveline göre 0813.40.3000, 0813.40.9000, 0813.50.0020, 0813.50.0060, 2006.00.2000, 2006.00.5000 ve 2008.60.0060 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının açılması için 23 Nisan 2019 tarihinde ABD makamlarına başvuruda bulundukları bildirilmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde USITC (United States International Trade Commission-Birleşik Devletler Uluslararası Ticaret Komisyonu) incelemesinin hemen başlatılmış olduğu açılış tarihinden itibaren 45 gün içerisinde ön bulgularının yayımlamasının beklenmekte olduğu ifade edilmektedir. DoC (US Department of Commerce-Birleşik Devletler Ticaret Departmanı) tarafından yapılan ön incelemelerin neticesinde ise 13 Mayıs 2019 tarihinde soruşturmanın açılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazının devamında, ilgili tarafların soruşturma konusu ürünün kapsamına ilişkin olası görüşlerini en geç 3 Haziran 2019 tarihine kadar DoC'a sunabilecekleri belirtilmektedir. Bununla beraber, DoC'ın soruşturması konusu ürün ihracatını dikkate alarak soruşturma kapsamında yer alacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olduğu, keyfiyete ilişkin görüş bildirmek isteyen ihracatçı firmalarımızın açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesinde yayımlanacağı tarihten itibaren 7 gün içerisinde DoC ile temasa geçmelerinin gerektiği ifade edilerek, anılan açılış bildiriminin bugün itibariyle henüz ABD Resmi Gazetesinde yayımlanmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, seçilen firmalara Ticaret Bakanlığı tarafından soru formlarının gönderileceği ve soruşturma sonucunda taraf olan her bir firmaya özgü damping ve sübvansiyon marjının hesaplanacağı bildirilmiştir.

3. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturması Şikayet ("Kuvars Yüzey Ürünleri”)

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemiz ve Hindistan menşeli kuvars yüzey ürünleri (Certain Quartz Surface Products) (ABD gümrük tarife cetveline göre 6810.99.0010, 6810.11.0010, 6810.11.0070, 6810.19.1200, 6810.19.1400, 6810.19.5000, 6810.91.0000, 6810.99.0080, 6815.99.4070, 2506.10.0010, 2506.10.0050, 2506.20.0010, 2506.20.0080, 7016.90.10 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılması için 8 Mayıs 2019 tarihinde ABD makamlarına başvuruda bulunulduğu ifade dilmektedir.

Söz konusu yazıda, ABD'nin ilgili mevzuatı uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının iki ayrı makam tarafından yürütülmekte olduğu, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping veya sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmalar yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ABD'li yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruyu müteakip 20 gün içerisinde (bu süre 40 güne kadar uzatılabilmektedir.) ABD Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturmanın açılıp açılmamasına ilişkin bir karar verilecek olduğu, yine başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde ITC tarafından yürütülmekte olan zarar soruşturmasının ön bulgularının açıklanacağı bildirilmiştir.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.