2019/096 Sirküler (20.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 096

Sayın Üyemiz;

1. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları

2. TSE Konserve Hazır Yemek Standart Tasarıları

3. İngiltere'ye İhracatta Dikkat Edilecek Hususlar

4. Kuveyt Ticari Marka Tescilinde Ülke İsimlerinin Kullanılması

5. Makine Halısı Tasarım Yarışması

6. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna Tedbirleri

7. Kenya Türk Ticaret Merkezi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Toplantıları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, uluslararası finansal kuruluş statüsünde olan ve ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın (KTKB) Yıllık Toplantıları'nın 15-17 Haziran 2019 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda, söz konusu Yıllık Toplantılara KTKB'ye üye 11 ülkeden Bakan, Bakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı seviyelerindeki Guvernörler, ülke heyetleri ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, anılan organizasyon kapsamında, 17 Haziran 2019 Pazartesi günü Shangri-La Bosphorus Oteli'nde Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Berat ALBAYRAK'ın açılış konuşmasını yapacağı bir İş Forumu'nun düzenleneceği, söz konusu forumda üst düzey politika yapıcılarının, çok taraflı kalkınma bankaları ve iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelerek Karadeniz bölgesinde kalkınma odaklı altyapı yatırımları, bölge ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesi ve yenilikçi finansman modelleri konularında görüş alışverişinde bulunacakları belirtilmektedir.

Katılımın ücretsiz olduğu İş Forumu'nun programı ekte İngilizce olarak iletilmekte olup, katılım sağlanabilmesi için 27 Mayıs 2019 tarihine kadar https://www.bstdb.org/registration bağlantısından kayıt yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Ek 1: İş Forumu Programı

2. TSE Konserve Hazır Yemek Standart Tasarıları

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan " TS 2664/tst T3 Konserve - Bitkisel sıvı yağlı barbunya pilaki - Hazır yemek, TS 2665/tst T4 Konserve - Bitkisel sıvı yağlı fasulye pilaki - Hazır yemek" standart tasarıları ekte iletilmektedir.

Söz konusu standart tasarılarına ilişkin görüşlerin en geç 27/05/2019 mesai bitimine kadar ekte bulunan "Ek 4 Görüş Tablosu” doldurularak Birliğimize arge@baib.gov.tr adresi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

Ek 2: Konserve-Bitkisel sıvı yağlı fasulye pilaki- Hazır yemek Standardı

Ek 3: Konserve-Bitkisel sıvı yağlı barbunya pilaki-Hazır yemek Standardı

Ek 4: Görüş Tablosu

3. İngiltere'ye İhracatta Dikkat Edilecek Hususlar

İlgi: 29.06.2019 tarihli 2018-116 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, dış ticaret ile uğraşan firmalarımızın Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'mize ilettiği ihbarlara istinaden e - posta hesaplarının "hacklenmesi” veya firmanın siber saldırıya uğraması yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında artış olduğunun gözlemlendiği bildirilmiştir.

Bu defa Londra Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıda, son günlerde söz konusu vakalarının artarak devam ettiği ve firmalarımızın veya müşterilerinin telafi edilemeyen ciddi maddi zarara uğradığı belirtilmektedir.

Meydana gelen bahse konu vakalara ilişkin Müşavirliğimizden iletilen ve ekte bulunan bilgi notunun ihracatçı firmalarımız tarafından incelenmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Ek 5: Londra Ticaret Müşavirliğinden Bilgi Notu

4. Kuveyt Ticari Marka Tescilinde Ülke İsimlerinin Kullanılması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nın sirküler Notası gereğince, Kuveyt Devleti'nin ilgili mevzuatı çerçevesinde, ticari markaların tescil başvurularında ülke veya bölge adlarının kullanılabilmesi için ilgili ülkenin Büyükelçiliğinden onay alınmasının gerektiği bildirilmektedir.

5. 6. Makine Halısı Tasarım Yarışması

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAÜN) tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile makine halısı sektörüne katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi, firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesinin büyük önem arz etmesi sebebiyle "6. Makine Halısı Tasarım Yarışması” düzenleneceği belirtilmektedir.

GAHİB "6. Makine Halısı Tasarım Yarışması” için son dosya teslim tarihinin 14 Haziran 2019 Cuma günü olduğu, yarışma katılım koşulları ile başvuru formlarının https://www.tasarlayindokuyalim.org adresinde bulunduğu belirtilmektedir.

6. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna Tedbirleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alına yazıda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Ukrayna menşeli veya Ukrayna üzerinden Rusya Federasyonu'na getirilen bazı malların ithalatının yasaklandığına dair 29 Aralık 2018 tarih ve 1716-83 sayılı RF Hükümet Kararı'nın yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmekte olup, anılan kararın gayri resmi tercümesi (Ek 6) ile ilgili ürünlerin listesi (Ek 7) Birliğimize iletilmiştir.

Yazının devamında, bu defa Rusya Federasyonu'nun 18 Nisan 2019 tarih ve 460-25 sayılı Kararı ile bir önceki Hükümet Kararı'nın tadil edildiği, yasaklanan ürünlere eklemeler yapıldığı, ayrıca Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya enerji ürünleri ihracatını yasaklayan bir liste ile (Appendix2) Rusya Federasyonu'ndan Ukrayna'ya ihracatı izne tabi kılınan ürünlere ilişkin liste (Appendix3) ilave edilerek tedbir kapsamının genişletildiği bildirilmektedir.

Ek 6: 1716-83 Sayılı Rusya Federasyonu Kararı Gayriresmi Tercüme

Ek 7: 1716-83 Sayılı Rusya Federasyonu Kararı Tedbir Listesi

Ek 8: 1716-83 Sayılı Rusya Federasyonu Kararı Tadil Eden Karar

7. Kenya Türk Ticaret Merkezi

TİM A.Ş Türkiye Ticaret Merkezi'nden (TTM) alınan bir yazıda, Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla 2010/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde yürütülen Türkiye Ticaret Merkezi Projelerinin, B.A.E/Dubai, A.B.D/New York ve İngiltere/Londra'da 8 farklı sektörde faaliyete geçirildiği belirtilmektedir.

İhracatımıza ivme kazandıracağı ve ülkemizin markalaşmasına katkı sağlayacağı öngörülen Türkiye Ticaret Merkezleri'nin; sektörlerin taleplerine yönelik olarak potansiyel gördükleri ülkelerde projelendirilmiş olduğu, bu bağlamda A.B.D/New York'ta Deri, Halı, Hazır Giyim, Ev Tekstili ve İş Kontratları; B.A.E/Dubai'de Bilişim; İngiltere/Londra'da Bilişim ve Seramik sektörlerinin talepleri doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezleri'nin yapılandırıldığı belirtilmektedir.

Yazını devamında, gelecek dönem projeleri arasında B.A.E/Dubai-Mobilya, Japonya/Tokyo-Gıda, A.B.D/San Francisco-Bilişim sektörleri talepleri doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezleri açılmasının planlanmakta olduğu ifade edilmektedir. TTM projelerinin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılmasında katkı sağlanması ve ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması adına, 2019 yılı içerisinde bölgede önemli bir rol oynayan Kenya/Nairobi'de 3 farklı sektörün bir araya gelerek oluşturacakları ve showroom/depo alanlarını içerecek olan bir TTM projesinin hayata geçirilmesinin düşünülmekte olduğu belirtilmektedir. İnşaat malzemeleri, gıda ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların iştirakleri ile projelendirilecek Türkiye Ticaret Merkezi için firma başvurularının alınacağı bildirilmektedir.

Kenya'da açılması düşünülen TTM için Birliğimize 30 Mayıs 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar arge@baib.gov.tr mail adresi üzerinden taleplerin bildirilmesi gerekmektedir.Ekler:
EK 1 İş Forumu Programı.pdf

EK 2 Konserve - Bitkisel Sıvı Yağlı Fasulye Pilaki.docx

EK 3 Konserve - Bitkisel Sıvı Yağlı Barbunya Pilaki.docx

EK 4 Görüş Tablosu.xlsx

EK 5 Bilgi Notu.pdf

EK 6 1716-83 Sayılı Rusya Federasyonu Kararı Gayriresmi Tercüme.pdf

EK 7 1716-83 Sayılı Rusya Federasyonu Kararı Tedbir Listesi.pdf

EK 8 1716-83 Sayılı Rusya Federasyonu Kararı Tadil Eden Karar.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.