2019/100 Sirküler (22.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-100

Sayın Üyemiz;

1. Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş Bildirimi

2. ABD Çelik Önlemi

3. Irak'a İçecek ve Dondurma İthalatının Durdurulması ve Irak Tarafından İlave Gümrük Vergisi Uygulanan Ürünler Listesi

4. CIFF 2019 Şanhay Uluslararası Mobilya Fuarı

5. Suudi Arabistan'a İhracatta Uygulanan Kontrol Sistemi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.1. Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş Bildirimi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ Taslağı" iletilmektedir.

Söz konusu tebliğ taslağı ekte bulunmakta olup, tebliğe ilişkin görüşlerinizin ekteki forma işlenerek en geç 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar Birliğimize arge@baib.gov.tr mail adresi üzerinden iletilmesi rica olunur.

Ek 1: Tebliğ Taslağı

Ek 2: Görüş Formu

2. ABD Çelik Önlemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla; ABD tarafından Section 232 kapsamında, 23 Mart 2018 tarihinden bu yana çelik ithalatında % 25 ek vergiye hükmedildiği belirtilmektedir. Çelik ithalatına karşı uygulanan önlemden Avustralya'nın bir miktar kısıtlaması olmaksızın muaf tutulduğu; G. Kore, Brezilya ve Arjantin'in ise kota kapsamında olduğu belirtilmektedir. Öte yandan 10 Ağustos 2018 tarihli Başkanlık Bildirisiyle yürürlükte olan % 25 oranında verginin, ülkemiz özelinde %50'ye çıkarıldığı bilgileri verilmiştir.

Bu defa, 16 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan Başkanlık Bildirisine göre, ülkemiz özelinde çelik ithalatına karşı %50 oranında uygulanan verginin yeniden %25'e düşürülmesine karar verilmiş olduğu, düzenlemenin 21 Mayıs 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Söz konusu bildiriye https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamationadjusting-imports-steel-united-states/ adresinden erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

3. Irak'a İçecek ve Dondurma İthalatının Durdurulması ve Irak Tarafından İlave Gümrük Vergisi Uygulanan Ürünler Listesi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Irak tarafından yumurta ithalatına karşı başlatılan önlemlere ek olarak 01/06/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere içecek ve dondurma ithalatının durdurulması yönünde Irak Bakanlar Kurulu tarafından karar alındığı ve söz konusu kararın IKBY yetkililerine de duyurulduğu ifade edilmekte olup söz konusu ürünlerin Irak'a yönelik gerçekleştirilecek sevkiyatlarında ihtiyatlı olunmasında yarar görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu karar ile gayri resmi tercümesi ve Irak tarafından 01/05/2019 tarihi itibarıyla ilave gümrük vergisi uygulanan ürünlere ilişkin Erbil Ticaret Ataşeliğimizden iletilen liste ektedir.

Ek 3: Irak Bakanlar Kurulu Kararı ve Gayriresmi Tercümesi

Ek 4: Irak Ek Vergi Listesi

4. CIFF 2019 Şanhay Uluslararası Mobilya Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, CIFF Şanhay Uluslararası Mobilya Fuarı 2019 yılı milli katılım organizasyonunun 5. Kez İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Şanhay / Çin Halk Cumhuriyeti'nde 08-11 Eylül 2019 tarihleri arasında 5. Kez düzenleneceği belirtilen söz konusu fuarda; klasik ve modern ev mobilyası başta olmak üzere ofis, mutfak, bahçe mobilyaları, mobilya üretimi için gerekli hammaddeler, mobilya aksesuarları ve ev tekstili gibi ürünlerin sergileneceği ifade edilmektedir. 2018 yılında gerçekleştirilen milli katılım organizasyonunda Türkiye milli katılım standının farklı ülkelerden birçok firmanın ziyaret ettiği belirtilmektedir. Bu yıl ise milli katılım organizasyonunun daha büyük bir alanda yapılması ve daha fazla Türk firmasının katılımı ile gerçekleşmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin ekte bulunan başvuru formunu doldurarak 24 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 0212 454 05 01 - 02 numaralarına fakslamaları veya stasdemir@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi İçin İrtibat

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Şubesi

Seda TAŞDEMİR

Tel: 0212 454 05 54 Faks: 0212 454 05 01 - 02

Ek 5: CIFF 2019 Fuar Bilgileri ve Fuar Katılım Sözleşmesi

5. Suudi Arabistan'a İhracatta Uygulanan Kontrol Sistemi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kuruluşu (SASO) tarafından ürün ve hizmetlerin standartlarını ve kalitesini yükseltmek, tüketicinin korunması ve ulusal ekonominin rekabet gücünü artırmak amacıyla Suudi Arabistan Uygunluk Değerlendirme Kontrol Sistemi'nin (SALEEM) oluşturulduğu, anılan sistemin işleyişinin kolaylaştırılmasını teminen Suudi Arabistan pazarına ihraç edilecek ürünlere ait gerekli işlemlerin hızlandırılması ve uygunsuz ürünlerin Suudi pazarına girişinin engellenmesi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile SASO tarafından SABER kayıt sisteminin uygulanmaya başladığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, SALEEM kontrol sistemi kapsamında Suudi Arabistan'a ihraç edilecek ürünlerin kontrolünde, SASO tarafından yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) SASO teknik regülasyonlarına göre gerekli test ve belgelendirme faaliyetlerini yürüttüğü, son dönemde, özellikle SASO tarafından 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulamaya konulan SABER veri tabanına ürünlerin kaydının yapılması ve ihraç edilecek ürünlere ilişkin teknik regülasyonlarda yer alan test ve belgelendirme süreçlerinin detaylandırılması hususlarında Suudi Arabistan'a ihracat yapan firmalar tarafından Bakanlığa soru ve taleplerin ulaştığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, Suudi Arabistan'a ihracat yapan firmaların yaşadığı zorluklara çözüm getirilmesi, ihracatçıların doğru bilgilendirmesi ve zamanında gerekli önlemlerin alınabilmesini teminen SASO teknik regülasyonları kapsamına giren ürünlere dair yürütülen uygunluk değerlendirme süreci, uygunluk belgesinin işleyişi, ihraç edilen ürünlerin izlenmesi ile SALEEM ve SABER kayıt sistemlerinin uygulanması hakkında teknik bilgi edinme talepleri olması durumunda TSE uzmanları tarafından seminerler düzenlenebileceği bildirilmektedir.Ekler:
Ek 1 TEBLIG_TASLAGI_(13.05.2019).docx

Ek 2 TASLAK_HAKKINDA_GÖRÜS_BILDIRILMESINDE_KULLANILACAK_FORM.docx

Ek 3 Irak BKK Dondurma ve İçecek Yasağı_17 Mayıs 2019.pdf

Ek 4 Irak Ek Vergi Listesi_1 Mayıs 2019.pdf

Ek 5 CIFF 2019 Fuar Bilgileri ve Katılım Sözleşmesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.