2019/101 Sirküler (24.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 101

Sayın Üyemiz;

1. ABD Anti - Damping Önlemi İdari Gözden Geçirme Soruşturması (Kesiti Dikdörtgen veya Kare Olan Demir / Çelikten Tüp ve Borular)

2. ABD Anti - Damping Önlemi İdari Gözden Geçirme Soruşturması ( Filmaşin)

3. Namibya Tabaklama ve Deri İşlemesi İhale Duyurusu

4. Kanada Koruma Önlemi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. ABD Anti - Damping Önlemi İdari Gözden Geçirme Soruşturması (Kesiti Dikdörtgen veya Kare Olan Demir / Çelikten Tüp ve Borular)

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular” (7306.61 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı anti-damping önlemi uygulanmakta olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, 1 Mayıs 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut anti-damping önlemi kapsamında 1 Mayıs 2018 - 30 Nisan 2019 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na 31 Mayıs 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir.

Söz konusu bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-01/pdf/2019-08824.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

2. ABD Anti - Damping Önlemi İdari Gözden Geçirme Soruşturması (Filmaşin)

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "filmaşin” ithalatına karşı anti-damping önlemi uygulanmakta olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, 1 Mayıs 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut anti-damping önlemi kapsamında 31 Ekim 2017- 30 Nisan 2019 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na 31 Mayıs 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir.

Söz konusu bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-01/pdf/2019-08824.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

3. Namibya Tabaklama ve Deri İşlemesi İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Windhoek (Namibya) Büyükelçiliğimizden alınan e-posta mesajlarına atıfla, Namibya Endüstriyel Kalkınma Ajansı (NIDA)'nın, Namibya'nın Ondangwa bölgesinde tabaklama ve deri işlenmesine ilişkin bir ihale açtığı belirtilmekte ve dericilik sektörünün, Namibya tarafının Türkiye'den destek beklediği bir sektör olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgilenen firmaların procurement@nida.com.na adresinden ihaleye ilişkin katılım kılavuzunu temin edebilecekleri, son başvuru tarihinin ise 30 Haziran 2019 saat 11.00 olduğu belirtilmektedir. E-posta mesajlarında ayrıca, Namibya'da yaşayan Türk vatandaşlarından olan Niyazi Irmak'ın (Tel: +264818930823, E-posta: cwnamibia@gmail.com), talep olması halinde önümüzdeki günlerde ihaleye konu tesisi ziyaret ederek son halini gösteren fotoğraf ve videoları da paylaşabileceği belirtilmektedir. Anılan ihaleye ilişkin İngilizce orijinal duyuru ve açıklayıcı notlar ekte bulunmaktadır.

Ek 1: İhale Duyurusu & Açıklayıcı Notlar

4. Kanada Koruma Önlemi Soruşturması

İlgi: 19.10.2018 tarihli 2018 - 189 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı sirkülerimizle, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından 7 ürün grubunda (63 tarife pozisyonu altında) yer alan çelik (kalın levha, inşaat demiri, petrol ve doğalgaz boruları, sıcak haddelenmiş sac, boyanmış çelik, paslanmaz çelik tel ve filmaşin) ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı, ayrıca Kanada Maliye Bakanlığı tarafından 25 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere global tarife kotası kapsamında 200 günlük geçici önleme hükmedilerek, anılan önlem kapsamında kotayı aşan ithalat için %25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, söz konusu soruşturma kapsamında CITT tarafından hazırlanan soruşturma raporunun 3 Nisan 2019 tarihinde yayımlanmış olduğu, bahse konu rapora http://www.citt.gc.ca/en/node/8544 bağlantısından erişimin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Mezkur raporda CITT tarafından;

- İnşaat demiri ve petrol ve gaz boruları ürün gruplarında ithalatta belirgin bir artış olmasına rağmen ithalatın yerli sanayi üzerinde ciddi zarara ya da ciddi zarar tehdidine yol açmadığına,

- Sıcak haddelenmiş sac, boyanmış çelik ve filmaşin ürün gruplarında ithalatın ciddi zarara ya da ciddi zarar tehdidine yol açacak şekilde artmadığına,

- Kalın levha ve paslanmaz çelik tel ürün gruplarında ise korunma önlemi alınmasının şartlarının oluştuğuna karar verilerek, 3 yıl süreyle uygulanmak üzere, kalın levhada ilk yıl 100.000 ton, ikinci yıl 110.000 ton ve üçüncü yıl 121.000 ton kota ve kotayı aşan miktar için yıllar itibarıyla sırasıyla %20, %15 ve %10 oranında ilave gümrük vergisi uygulanması; paslanmaz çelik telde ise ilk yıl 2.800 ton, ikinci yıl 3.080 ton ve üçüncü yıl 3.388 ton kota ve kotayı aşan miktar için yıllar itibarıyla sırasıyla %25, %15 ve %5 oranında ilave gümrük vergisi uygulanması önerilmiştir.

Bu kapsamda, Kanada tarafından;

- Kalın levhada (Kanada gümrük tarife cetveline göre 7208.51.00.10, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) 13 Mayıs 2019 - 12 Mayıs 2020 tarihleri arasında 100.000 ton kota ve kotayı aşan miktar için %20 oranında ilave gümrük vergisi, 13 Mayıs 2020 - 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında 110.000 ton kota ve kotayı aşan miktar için %15 oranında ilave gümrük vergisi, 13 Mayıs 2021 - 24 Ekim 2021 tarihleri arasında 54.699 ton kota ve kotayı aşan miktar için ilave %10 oranında ilave gümrük vergisi,

- Paslanmaz çelik telde (Kanada gümrük tarife cetveline göre 7223.00.00.10 ve 7223.00.00.20 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ise 13 Mayıs 2019 - 12 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2.800 ton kota ve kotayı aşan miktar için %25 oranında ilave gümrük vergisi, 13 Mayıs 2020 - 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında 3.080 ton kota ve kotayı aşan miktar için %15 oranında ilave gümrük vergisi, 13 Mayıs 2021 - 24 Ekim 2021 tarihleri arasında 1.532 ton kota ve kotayı aşan miktar için %5 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmiş olup, anılan nihai karara ilişkin Dünya Ticaret Örgütü bildirimi ekte iletilmektedir. Bahse konu bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere, nihai önlem alınmayan inşaat demiri, petrol ve doğalgaz boruları, sıcak haddelenmiş sac, boyanmış çelik ve filmaşin ürün gruplarında 25 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulanmakta olan geçici önlem 28 Nisan 2019 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır.

Önleme ilişkin duyuruya ayrıca https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn19-08-eng.html bağlantısından erişmek mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, https://www.international.gc.ca/controls-controles/steel-acier/notices-avis/945.aspx?lang=eng bağlantısında yer alan ithalatçı bildiriminde kota tahsisine ilişkin detaylı bilgiye yer verilmekte olup,

- 13 Mayıs 2019 - 2 Haziran 2019 tarihleri arasında gönderi bazında ilk gelen ilk alır prensibine göre ithalat izni düzenleneceği, anılan dönemde kotaların kalın levha için 5.738.000 kg, paslanmaz çelik tel için 161.000 kg olarak uygulanacağı,

- 3 Haziran 2019 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında kotaların kalın levha için 66.666.667 kg, paslanmaz çelik tel için 1.866.667 kg olarak uygulanacağı, bahse konu kotaların iki bölüme ayrılacağı, ilk bölümde (allocation pool) kotaların geçmiş ithalatları göz önünde bulundurularak belirlenen ithalatçılara tahsis edileceği, ikinci bölümün (residual pool) ise kota tahsis edilmemiş ithalatçılarca ilk gelen ilk alır prensibine göre kullanılabileceği,

- 1 Şubat 2020 - 24 Ekim 2021 tarihleri arasında uygulanacak kotalara ilişkin olarak 2019 yılı yazında kamuya açık istişareler düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan bildirimde, 3 Haziran 2019 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında kullanılacak kotaların tahsisine ilişkin olarak,

- Başvuruların 10 Mayıs - 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kanada Küresel İlişkiler (Global Affairs Canada) idaresine yapılabileceği, başvuruların 24 Mayıs 2019 tarihine kadar yapılması gerektiği, tüm ithalatçıların başvurularının kabul edileceği ancak 1 Temmuz 2017 - 30 Haziran 2018 tarihleri arasındaki dönemde ithalattaki payı en az %0,5 olan ithalatçılara kota tahsisi yapılabileceği,

- Tahsis yapıldıktan sonra kalan kota miktarı ile 13 Mayıs 2019 - 2 Haziran 2019 tarihleri arasında kullanılmayan kotaların ikinci bölümü (residual pool) oluşturacağı, söz konusu kotalardan yararlanmak için gerekli izinlerin ilk bölümde (allocation pool) kota tahsis edilmemiş ithalatçılara ilk gelen ilk alır prensibine göre düzenleneceği,

- Kendisine tahsis edilen kotaların tümünü kullanan ithalatçıların 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren kotaların ikinci bölümünü (residual pool) kullanabileceği,

- Kotalardan en üst düzeyde faydalanmanın sağlanabilmesi için, kendisine kota tahsis edilen ithalatçılarca tahsis edilen kotanın kullanılmayacak kısmının olması halinde, 2 Aralık 2019 tarihine kadar bu kısım için kendilerine yapılan tahsisin kaldırılmasını talep etmeleri, bu şekilde tahsisi kaldırılan kotaların ikinci bölüme (residual pool) ilave edileceği ifade olunmaktadır.

Öte yandan, 16 Mayıs 2019 tarihinde CITT tarafından önlem uygulanmasına karar verilen ürünlerin tedariki için yurt içinde en az bir kaynak yahut söz konusu ürünlerin yurt içinde üretilmesi için makul ve ticari olarak uygulanabilir bir plan olup olmadığına karar vermek üzere bir soruşturma başlatılmış olup, anılan soruşturmanın açılış bildirimi ekte yer almaktadır. Bahse konu bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere, CITT tarafından ilgili ürünlerin tedariki için yurt içinde bir kaynak olmadığına ya da anılan ürünlerin yurt içinde üretilmesi için makul ve ticari olarak uygulanabilir bir plan olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu ürünlerin korunma önlemi kapsamı dışına çıkarılması önerilebilecektir.

Söz konusu kota dağıtım yönetime ilişkin olabilecek değerlendirmelerin Kanada makamlarına iletilmek üzere 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 15.00'a kadar Birliğimize arge@baib.gov.tr e-posta adresi üzerinden bildirilmesi rica olunur.

Ek 2: DTÖ Nihai Önlem Bildirimi

Ek 3: CITT Soruşturma Açılış BildirimiEkler:
EK 1 Namibya_İhale_Duyurusu_Tabaklama_ve_Deri_İşlemesi.pdf

EK 2 DTÖ Nİhai Önlem Bildirimi.pdf

EK 3 CITT Soruşturma Açılış Bildirimi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.