2019/102 Sirküler (28.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 102

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) ve Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli taze üzüm, turunçgil ve elmanın söz konusu ülkeye ihracatının serbest bırakılması için yürütülen zararlı risk analizi süreci kapsamında, yukarıda adı geçen ürünlerin Endonezya'ya ihracatının gerçekleştirilmesi için tazmin edilmesi gereken bitki sağlığına yönelik tespit edilen şartların daha önce bildirildiği ifade edilerek ilgili ihracatçı birliklerinden alınan değerlendirmelerle birlikte nihai şekli verilen ülkemiz değerlendirmelerinin Cakarta Ticaret Müşavirliği marifetiyle Endonezya makamlarına iletildiği belirtilmektedir

Diğer taraftan, anılan ülkenin 2016/55 sayılı "Bitki Kökenli Taze Gıda İhracat ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yönetmeliği" hükümlerine uygun olarak Endonezya'ya ihraç edilecek Türk menşeli tarım ürünlerinin gıda güvenliği analizlerinde kullanılan laboratuvarlarımızın kayıtlarının yenilenmesi sürecinin TOB ile koordineli olarak yürütüldüğü bildirilmektedir.

Bu minvalde, Cakarta Ticaret Müşavirliğinden konuya müteallik olarak alınan bir yazıda; söz konusu ülke makamlarına iletilen bilgi ve belgelerin Endonezya Tarım Bakanlığınca tetkikinin tamamlandığı; yetkili laboratuvarlarımızın yetkilerinin uzatılması ile risk analizi başvurusuna konu ürünlerin ülkemizden ithal edilebilir ürünler listesine eklenmesi sürecinin başarıyla sonuçlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan ülkemizden yapılacak tarım ürünleri ithalatına dair Karar ile bahse konu Kararın yetkili laboratuvar ve ürün listelerini içeren ekleri ve konuya ilişkin olarak Cakarta Ticaret Müşavirliğince hazırlanan not ekte yer almaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

Ekler:

1-Endonezya Tarım Bakanlığı Yazısı

2-Endonezya Tarım Bakanlığı Kararı ve Ekleri

3-Bilgi NotuEkler:
Bilgi Notu.pdf

Endonezya Tarım Bakanlığı Yazısı .pdf

Karar ve Ekleri .pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.