2019/103 Sirküler (24.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-103

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-Karadağ Serbest Ticaret Anlaşması (STA) hk.

2. Ukrayna / Anti-Damping Soruşturması

3. 2019 16 Sayılı Genelge (Suriye ile Ticarete ilişkin)

4. 2019-18 Sayılı Genelge (Eşya Teslim Listesi'nin e-başvuru ile iletilmesine ilişkin)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.1. Türkiye-Karadağ Serbest Ticaret Anlaşması (STA) hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfıla, Türkiye-Karadağ Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) revize edilmesi ve kapsamının genişletilmesine yönelik parafe edilen revize Tarım Protokolü ile ilave edilecek Hizmetler Protokolü'nün 17 Haziran 2019 tarihinde Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve muhatabı Karadağ Ekonomi Bakanı Sayın Dragica Sekulic tarafından ülkemizde imzalanmasının planlandığının ifade edildiği bildirilmiştir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu toplantı ile ilgili hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere, ihracatçılarımızın Karadağ pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğunun bildirildiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin üyemiz görüşlerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere ekte yer alan Görüş Öneri Bildirim formuna işlenerek 29.05.2019 günü saat 16:00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

Ek 1: Görüş, Öneri ve Sorun Bildirim Formu

2. Ukrayna / Anti-Damping Soruşturması

İlgi: 2017-229 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ukrayna tarafından ülkemizin yanı sıra Çin ve Hindistan menşeli "Enjektörler” (9018.31 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 2 Kasım 2017 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

Bu defa, söz konusu soruşturmaya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Kiev Ticaret Müşavirliği'nden Ticaret Bakanlığına intikal eden bir yazıya atıfla, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu tarafından anti-damping önlemi uygulanması için gerekli şartların oluşmadığının ve bu çerçevede soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verildiğinin bildirildiği ifade edilmiştir.

3. 2019 16 Sayılı Genelge (Suriye ile Ticarete ilişkin)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Suriye'de güvenlik altındaki bölgeler ile ülkemiz arasında gerçekleştirilecek ticarette, verilecek gümrük hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 2019/16 sayılı Genelge'nin yayınlandığının bildirildiği ifade edilmiş olup, sözkonusu Genelge ekte iletilmektedir.

Ek 2: 2019/16 sayılı Genelge

4. 2019-18 Sayılı Genelge (Eşya Teslim Listesi'nin e-başvuru ile iletilmesine ilişkin)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesinde kullanılan "Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesi”nin (Eşya Teslim Listesi) "e-başvuru” sistemi aracılığıyla Tek Pencere Sistemi'nden verilmesine ilişkin 2019/18 sayılı Ticaret Bakanlığı Genelgesi'nin yayınlandığı bildirilmiş olup, söz konusu genelge ekte iletilmektedir.

Ek 3: 2019/18 sayılı GenelgeEkler:
Ek 1 Görüş ve Sorun Bildirim Formu.doc

Ek 2 2019-16 Sayılı Genelge.pdf

Ek 3 2019-18 Sayılı Genelge.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.