2019/105 Sirküler (30.05.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-105

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türkiye Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Moskova Gümrük Müşavirliğimiz tarafından ilgili ülke makamları nezdinde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Rusya Federasyonu'na girişte ATA Karnesi işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinin önem arz ettiğinin bildirildiği ifade edilmektedir:

- ATA Karnesinin tüm sayfalarının aynı şekilde doldurulması ve kapağı ile aynı bilgileri içermesi gereklidir.

- Gümrük idaresine gönderilen ATA Karnesi Rusça, İngilizce veya Fransızca olarak doldurulmalıdır. Gümrük idaresinde yetkili memur, eşya listesinde yer alan malların tercümesini talep etme hakkına sahiptir.

- ATA Karnesi ve eşya listesi ile birlikte eşyaların parça bazında fotoğraflarının elektronik ortamda örneklerinin bulunması Rus Gümrüklerinde işlemlerinin hızlanmasını sağlayacaktır.

- Kapak ve devam sayfalarının, karne kapağının "A” bölümünde yer alan karne hamilince imzalanması gereklidir. Karnenin, karne hamili veya "B” bölümünde yer alan temsilci tarafından doldurulması gereklidir. Temsilciye ait vekâletnamede ATA Karnesi numarasının belirtilmesi gereklidir.

- ATA Karnesi işlemleri normal şartlar altında en fazla 30 dakika içerisinde tamamlanırken özellikle deri ve kürk cinsi eşya gibi kıymeti yüksek eşya grupları için tam tespit uygulaması yapılmakta olup, söz konusu işlemler 4 ila 8 saat arası sürebilmektedir.

- ATA Karnesi eşya listesi doldurulurken;

a. Eşya tanımı yapılırken; eşyanın detaylı olarak açıklanması (marka, model, teknik özellikler, yapıldığı malzeme vs.) gerekmektedir.

b. Miktarı, ağırlık bilgisi ve ticari değeri parça bazında ayrı ayrı mutlaka doldurulmalıdır.

c. Elektronik olarak doldurulması sıkıntı yaşanmaması bakımından önemlidir.

- ATA Karnesi ile birlikte, eşyanın hangi amaçla, nereye geldiğine dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Söz konusu yazının devamında, ATA Karnesi bilgileri ile eşya listesinin bir örneğinin Rusya Federasyonu'na giriş ve çıkış uçuş bilgileri ile birlikte Moskova Gümrük Müşavirliği'ne ülkeye girişten 10 gün öncesine kadar iletilmesi hâlinde tüm bilgilerin Federal Gümrük Servisi'ne iletileceği ve sürecin hızlanmasının sağlanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.